Close
Flash is required to view this video

Adloniant

Jonathan

Celtic Media Festival Winner

Hwyl y Chwe Gwlad yng nghwmni merch sy'n 'Madam Rygbi'

Gyda Phencampwriaeth y Chwe Gwlad ar y gorwel a Chymru yn gobeithio amddiffyn eu coron unwaith eto, mae'n gyfnod cyffrous i gefnogwyr y tîm cenedlaethol. Go brin fod 'na'r un ffan sy'n edrych ymlaen gyda mwy o angerdd a brwdfrydedd na Rhian 'Madam Rygbi' Davies.

Bydd arch gefnogwraig y bois yn ôl ar S4C wrth i raglen Jonathan ddychwelyd nos Wener, 31 Ionawr.

Ac ar ôl ennill cyfres goginio Pryd o Sêr ar S4C yn ddiweddar - mae'n amlwg bod Rhian yn awyddus iawn i ddefnyddio ei therminoleg a gwybodaeth newydd am fwyd.

"OMG, fi newydd actually ennill yr actual gystadleuaeth Pryd o Sêr ar S4C felly fi wedi bod yn meddwl loads am gynhwysion," meddai. "Unwaith eto, y Chwe Gwlad yma, mae sioe Jonathan yn dod â'r cynhwysion perffaith am nos Wener o flaen y bocs: yn y stiwdio mae'r legend rygbi Jonathan D; dyfarnwr gorau'r byd (deffo) - Nigel O - a'n hoff ohebydd rygbi a fashionista - Sarra E - yn cael sgwrs mor ysgafn â soufflé.

"Wedyn fel pwdin, chi'n cael FI - ffan fwya' tîm rygbi Cymru - yn dilyn y bois i bob man (tough job ond mae'n rhaid i rywun neud e, obvs)."

Ar drothwy gêm gyntaf Cymru yn erbyn Yr Eidal, bydd Jonathan Davies a'i gyd-gyflwynwyr, y dyfarnwr Nigel Owens a Sarra Elgan, yn mwynhau rhagor o hwyl, tynnu coes ac adloniant yng nghwmni dau westai arbennig.

Ond pwy gwell na Madam Rygbi i gael hwyl gyda'r ffans a chynyddu'r cyffro gyda'r gemau mawr ar y gorwel? Does dim dwywaith bod Rhian wedi cael modd i fyw gyda'i phrofiad diweddar yn y gegin, ond rygbi heb os yw ei phrif ddiléit.

"Nawr fi 'di graddio o Pot Noodles, fi wedi bod yn bwydo fy bezzers - y tîm - draw yn y Vale ac mae major buzz ymysg y bechgyn: ar ôl smashio'r Chwe Gwald dwywaith ar y trot, mae'n rhaid i'r Bencampwriaeth yma fod y gorau erioed. A gyda sêr seriously hot ar y soffa, fydd cyfres Jonathan y gorau erioed hefyd. Fel, Michelinistic starred. *NON SILENT SCREAM*"

Cawn obeithio y bydd Rhian yn cadw ei llygad ar y bêl wrth i Bencampwriaeth y Chwe Gwlad 2014 nesáu at ei huchafbwynt. Gallwch ddilyn ei hanturiaethau drwy gydol y tymor rhyngwladol ar gyfres Jonathan ar S4C.

Enillydd yng Ngŵyl Cyfryngau Celtaidd, Abertawe 2013- Datganiad y Wasg