Neidio at y cynnwys

S4C

Noson yng Nghwmni

Noson yng Nghwmni

Rhydian Bowen Phillips a Tara Bethan sy'n troedio llwyfan y Gyfnewidfa Lo yng Nghaerdydd i gyflwyno cyngerdd arbennig.

Bydd Noson yng Nghwmni yn gyngerdd na ellir ei cholli wrth i Tara a Rhydian gyflwyno perfformiadau gan y gantores boblogaidd Elin Fflur; y canwr a'r actor Ryland Teifi sy'n chwarae rhan Doug Green yn y ddrama Pen Talar; a'r delynores enwog, Catrin Finch, a'i band.

Perfformwyr eraill fydd yn cymryd rhan yn y noson bydd Al Lewis, Côr y Waun Ddyfal, a band byw 'Noson' o dan arweiniad Jae Alexander.

Yn ogystal â'r cantorion, bydd dawnswyr Mark Jermin a Dawnswyr Debbie Chapman yn ymuno yn yr hwyl a chawn ambell berfformiad ychydig yn wahanol i'r arfer hefyd.

"Mae cân wedi ei hysgrifennu'n arbennig ar gyfer y gyngerdd o'r enw 'Noson', a byddwn ni'n ei pherfformio hi ar ddiwedd y gyngerdd," esbonia Rhydian a enillodd gystadleuaeth Cân i Gymru yn 2005.

"Ac fe fydd y digwyddiad cyfan yn gyfle gwych i weld perfformwyr disglair Cymru gyda'i gilydd mewn noson o adloniant pur o'r dechrau i'r diwedd."

© 2012 S4C
O Gymru / Made in Wales