• Tipyn o Stad

  Heno, 10pm, S4C – Y Byd ar Bedwar sydd ar drywydd y datblygwr tai sydd yn gadael stadau heb eu gorffen.

 • Mwg drwg?

  A ddylai Llywodraeth Cymru fod yn ystyried gwahardd e-sigarets mewn mannau cyhoeddus?

 • Y Byd ar Bedwar – Tan Gyflawni

  Yn dilyn protestiadau gan gefnogwyr Caerdydd, bydd Y Byd ar Bedwar yn siarad gyda ffans pel-droed y brifddinas. A byddwn ni yn Malaysia yn ymchwilio i amheuon am gefndir y perchennog dadleuol Vincent Tan.

 • Wythnos yma ar Y Byd ar Bedwar…

  Nos Fawrth, 9:30. S4C.

0