Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Sara a Cwac - Y Niwl

Mae ddiwrnod niwlog, ac mae ffrind Sara a Cwac, Merch Platiau, yn colli plât yn y niwl.

 • Isdeitlau Saesneg
07:05 Bob y Bildar - Bwgan y Cwm

Rhagor o anturiaethau gyda Bob a'r criw.

 • Isdeitlau Saesneg
07:15 Holi Hana - Mor Drist

Mae Muzzy llygoden yn drist iawn ond nid yw'n gwybod pam. Ar ôl mynd i weld Hana i gwyno ei fod yn teimlo'n isel a di-hwyl mae hi'n sylweddoli gan bwyll bod ei dadcu wedi marw yn ddiweddar a'i fod yn gweld eisiau fe'n fawr. Mae Hana, Owen, Beti a Francis yn helpu Muzzy i blannu gardd fach hyfryd gyda'i gilydd er cof amdano.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:30 Bobi Jac - A'r Afalau Sboncllyd

Mae Bobi Jac yn mynd ar antur mewn perllan.

 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Popi'r Gath - Record y Byd

Mae ffrindiau Popi yn mynnu y dylai hi hedfan o gwmpas y byd er mwyn bod y gath gyntaf i wneud hynny.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Ti Fi a Cyw - LauraLlysiau a Ffrwythau

Mae Laura a'i thad yn casglu llysiau a ffrwythau o'r ardd heddiw, ac yn rhoi trefn arnyn nhw yn y ty gwydr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Plant y Byd - Helpu yn Mali

Dathliad o fywyd plentyn yw Plant y Byd. Mae pob rhaglen yn dilyn hynt a helynt plant ifanc o bedwar ban byd gan roi cip i wylwyr ifanc Cyw o fywyd ble bynnag y bônt ar y blaned hon. Yn wir, cawn weld beth sy'n gyffredin a hefyd yn wahanol ym mywydau plant ledled y byd wrth i ni fynd ar daith liwgar, unigryw a syfrdanol. Gwelwn, er bod profiadau, amgylchiadau ac amgylchedd y plant yn medru bod yn hollol wahanol, yn eu calonnau mae pob plentyn yn debyg, a'u gwên yr un fath ar draws y byd. Yn y rhaglen hon cawn deithio i Mali, Affrica i gyfarfod Mama Kayentan, sy'n bedair oed, a'i dad. Mae'r ddau yn brysur yn casglu mwd o wely'r afon. Wedi casglu'r mwd yn eu basgedi, mae'r ddau yn defnyddio'r mwd i helpu trwsio wal eu cartref.

 • Isdeitlau Saesneg
08:05 Nodi - Fflach a'r Coblynnod

Mae holl waith tacluso Whiz yn anfon y Coblynnod o'u co'!

Content options
08:20 Cei Bach - Noson Hwyr Trefor

Daw Hannah a'i Nain i aros yng Nglan y Don, gyda'r bwriad o gystadlu yn Eisteddfod Fawr y Dref y bore wedyn. Ond ar ol swper blasus gan Dan, mae Nain a Hannah'n taro ar Gapten Cled a Trefor, ac mae hi'n mynd yn noson hwyr iawn o sgwrsio a chanu ym Mwthyn Morlo. Tybed a fydd gan Hannah digon o lais ar ol i gystadlu yn yr eisteddfod?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Tecwyn y Tractor - Y Sioe Fach

Mwy o anturiaethau'r tractor bach coch.

 • Isdeitlau Saesneg
08:50 Octonots - Yr Octonots a Thaith y Llyswen

Mae'r Octonots yn teithio ar hyd afon beryglus er mwyn helpu llysywen ymfudol ar ei thaith anodd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Cwm Rhyd Y Rhosyn - Wiwer Fach Goch

Dewch am dro i Gwm Rhyd y Rhosyn, i ymweld â hen ffrindiau a gwneud rhai newydd. Yng Nghwm Rhyd y Rhosyn mae'r Wiwer Fach goch yn byw. Beth am i ni weld os gawn gipolwg ohoni? Cawn ymuno yn yr hwyl wrth ganu.

 • Isdeitlau Saesneg
09:05 Tomos a'i Ffrindiau - Y Rhyfeddod Pinc

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
09:15 Y Teulu Mawr - Twt Fel y Twtiaid

Wedi cael llond bol ar y llanast sydd yn y cartref, mae Mr Mawr yn mynd ati i glirio ac i geisio bod yn dwt fel y Twtiaid drws nesaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Cymylaubychain - Hedfan Adre

Mae Bobo Gwyn ar ben ei ddigon pan gaiff wahoddiad i edrych ar ôl ceffylau'r Cymylaubychain. Tybed sut y bydd yn ymdopi gyda'r cyfrifoldeb?

 • Isdeitlau Saesneg
09:40 Peppa - Y Cwpwrdd Teganau

Mae basged teganau Peppa a George yn llawn, felly mae Mami Mochyn yn penderfynu ei bod hi'n amser i brynu cwpwrdd teganau newydd.

 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Marcaroni - Peiriant Anhygoel Wali Odl

Mae'n ben set ar Oli - gormod i'w wneud a dim digon o amser i'w wneud o! Mae hi'n penderfynu defnyddio'i sgwter i helpu gyda'r gwaith o lanhau Twr y Cloc. Ond o! Weithiau mae gormod o frys yn ein harafu! Yna daw Roli heibio efo stori wych am beiriant anhygoel gwr Anti Poli - sef Wali Odl. Hwn oedd y peiriant mwyaf bondibethma, gwych ych sanau sych yn y byd i gyd! Ac ydy - mae hyn yn gwneud i drwyn Marcaroni gosi! Hwrê! Mae 'na gân newydd ar y ffordd!

 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Stiw - Pioden Stiw

Wrth i nifer o bethau arian ddiflannu, gan gynnwys clustdlws Mam, breichled Elsi, a broets nain, mae Stiw yn penderfynu dod o hyd i'r lleidr.

 • Isdeitlau Saesneg
10:10 123

Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Awn ar antur heddiw gyda'r rhif 9 i berfformio ar lwyfan y theatr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Stori Orau Erioed

Mae Meic angen stori i'w hadrodd ym mharti'r Frenhines, ac mae'n dweud celwydd er mwyn cael sylw pawb. Mae hyn yn golygu bod yr holl drefniadau'n llanast llwyr ac mae'n rhaid i Meic ddysgu peidio amharu ar bobl pan fyddan nhw'n brysur!

Content options
10:40 Cwpwrdd Cadi - Mr Adlas

Yn y byd hud a lledrith tu mewn i'r cwpwrdd heddiw, mae Cadi, Dani a Rhodri yn teithio i Awstria, lle mae'r mynydd wedi anghofio sut i wneud adlais!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Byd Carlo Bach - Tren Bach Carlo

Pan mae pawb yn mynd am dro ar drên Carlo, mae Pwtyn yn cael ei adael ar ôl. Sut mae Carlo am wneud iddo deimlo'n well?

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Sara a Cwac - Tywysoges Y Llyn

Mae Sara a Cwac yn y parc, ac mae Sara yn cael ei urddo'n Dywysoges y Llyn.

 • Isdeitlau Saesneg
11:05 Bob y Bildar - Pinafal Perffaith

Rhagor o anturiaethau gyda Bob a'r criw.

 • Isdeitlau Saesneg
11:15 Holi Hana - Dihuna!

Mae Lee y llew yn poeni ei fod yn deffro mewn llefydd od ac ar ôl i Hana ei wahodd i gysgu draw gyda Francis mae nhw'n darganfod mai cerdded yn ei gwsg mae Lee. Mae Hana yn ei ddarbwyllo bod nifer o blant yn cael y profiad hwn ond bod y rhelyw ohonynt yn tyfu mas ohono. Mae Hana a Beti yn cael hwyl yn y swyddfa yn gwylio Owen yn siarad yn ei gwsg tra ei fod yn gweithio ar y shifft nos.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Bobi Jac - Yn Bownsio, Bownsio

Mae Bobi Jac yn mynd ar antur yn y wlad ac yn chwarae bownsio bownsio.

 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Popi'r Gath - Y Rhaeadr

Wrth dorri twll i adeiladu pwll nofio, mae'r criw yn dod o hyd i ddarn o lechen â lluniau arno.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:55 Ti Fi a Cyw - FfionCefn Gwlad

Mae'n wythnos cefn gwlad ar Ti Fi a Cyw. Heddiw mae mam Ffion yn chwilio am ffrindiau Cyw sy'n cuddio yn y goedwig.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Plant y Byd - Anifeiliaid o amgylch y byd

Yn y rhaglen hon teithiwn o amgylch y byd i weld bob math o anifeiliaid a chreaduriaid sy'n byw ar y blaned hon.

 • Isdeitlau Saesneg
12:05 Nodi - Ci Clen am Chwarae

Mae Ci Clen wedi deffro yn gynnar ac eisiau chwarae gyda Nodi. Ond mae Nodi yn dal i gysgu.

Content options
12:20 Cei Bach - Mari a'r Anifail Anwes

Mae Mari wedi gofyn i Prys sawl gwaith i baratoi ystafell arbennig ar gyfer yr anifeiliaid anwes fydd yn dod i aros yng Ngwesty Glan y Don gyda'u perchnogion. Ond nid yw Prys wedi gwneud y gwaith. Un bore, mae Arianwen yn ffonio i ddweud ei bod yn bwriadu dod i aros y noson honno gyda'i hanifail anwes, Benja, ac mae pawb yn cyd-dynnu er mwyn gwneud lle i'r ymwelydd newydd. Ond mae 'na broblem ychwanegol gyda Benja.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:35 Tecwyn y Tractor - Jac Codi Baw

There's water everywhere so Jac Codi Baw arrives to help Cledwyn clear the drain. By the end of the programme, it's Jac who needs help.

 • Isdeitlau Saesneg
12:50 Octonots - Yr Octonots a'r Llyfrothen Gri

Pan mae Harri a Pegwn ar goll ar ynys bellennig, maen nhw'n dod ar draws Llyfrothen Gribog - pysgodyn sy'n gallu cerdded ar dywod! Maen nhw'n gofyn am ei help i anfon neges frys at yr Octonots eraill.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Bydd Yvonne yn darlledu'n fyw o Dregaron wrth inni edrych mlaen at y rasus ceffylau blynyddol a'r sylwebydd Wyn Gruffydd sy'n cadw cwmni i ni yn y stiwdio yn Llanelli.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Gwlad Beirdd - T Gwynn Jones

Ymadawiad Arthur,Ystrad Fflur a Lle Bach Tlws yw'r tair cerdd sydd yn cael eu cyflwyno yn y rhaglen. Mae Tudur Dylan Jones a Mererid Hopwood yn ymweld â Chaernarfon lle bu T Gwynn Jones yn gweithio fel newyddiadurwr ac Aberystwyth lle bu'n ddarlithydd yn adran Gymraeg y Brifysgol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:00 Prynhawn Da

Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:00 Sara a Cwac - Y Parc

Mae'r Parc wedi cau, ac mae'n rhaid i Sara a Cwac ddarganfod rhywle newydd i fynd i chwarae.

 • Isdeitlau Saesneg
15:05 Bob y Bildar - Casglu Creigiau

Daw Wendy draw o Bobdre i Gwm Blodau Haul i weld sut mae pawb. Mae ganddi anrhegion gwerthfawr iawn, teclyn siarad i bob peiriant gael cysylltu â'i gilydd er mwyn sicrhau nad oes neb yn mynd ar goll.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:15 Holi Hana - Y Fam orau yn y byd

Problem Lee yw ei fod yn methu cael anrheg i'w fam ar Sul i Mamau. Mae'n cael damweiniau anffodus gyda sawl tusw o flodau ac yn y diwedd mae Hana yn ei helpu i wneud ei flodau ei hun. Mae Owen a Betty yn dadlau ynglyn â phwy yw'r fam orau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:30 Bobi Jac - Yn Goglais Traed

Mae Bobi Jac a Martha Mwnci yn goglais traed ar antur drofannol.

 • Isdeitlau Saesneg
15:45 Popi'r Gath - Swigod!

Lleucs yw pencampwr chwythu swigod - mae hi'n dda. Caiff Popi lythyr gan ei ffrind Rafi'r teigr bach sydd wedi torri ei fraich. Penderfyna Popi a'r criw fynd ar daith i weld Rafi. Mae Lleucs yn mynd â'i swigod gyda hi a'i swigen hi a Rafi sy'n achub y dydd i'r criw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:55 Ti Fi a Cyw - IsabelleAnifeiliaid

Heddiw mae Isobel yn dangos gwahanol fathau o gartrefi anifeiliaid i'w mam.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Nodi, Cei Bach, Octonots, Bernard, Hendre Hurt.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Nodi - Nodi yn Brysur

Mae'r Coblynnod yn rhoi stop ar hwyl Nodi drwy ei gadw yn brysur drwy'r dydd.

Content options
16:15 Cei Bach - Seren Aur Prys

Mae'n ddiwrnod mawr iawn ym mywyd Prys Plismon, gan ei fod yn mynd i Ysgol Feithrin Cei Bach i dderbyn seren aur gan y plant am fod yn hoff blismon pawb yn yr ysgol. Ond cyn diwedd y dydd, mae Prys wedi colli'r seren aur, ac yn gorfod meddwl beth i'w wneud - cyfaddef ei fod wedi colli peth mor werthfawr, neu geisio cuddio'r gwir. Betsan Brysur sydd â'r ateb!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:30 Octonots - Yr Octonots a'r Cwmwl Sglefrod

Pan fydd Cregynnog yn cael ei ddal ynghanol cannoedd o sglefrod, mae'n rhaid i'r Octonots ei achub!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:40 Bernard - Treiathlon

Mae Bernard yn trio pob dim er mwyn trio ennill y treiathlon.

Content options
16:45 Hendre Hurt - Hypno-hypno-hwre!

Rhaglen i bobl ifanc sy'n dychmygu pa helbul mae anifeiliaid y fferm yn ei greu tu ôl i'n cefnau ni!

Content options

17:00 Rasus Tregaron

Penwythnos rasus trotian mwya'r tymor - o gaeau Dolrychain, Pontrhydfendigaid gyda Ffeinal Cwpan Ystrad Fflur (heno) a Chlasur Cymru (yfory) i'w gweld yn fyw ar S4C. Rhwng y rasus byw, bydd cyfle i fwrw golwg yn ôl ar dymor o rasio hynod lewyrchus ar y borfa gyda'r dorf fwyaf erioed yn Rasus Ceredigion, uchafbwyntiau holl rasus yr Annibynwyr a'r diweddaraf o drac caled Tairgwaith. Hefyd, cewch gyfle i ennill £500 yng nghystadleuaeth Ras am Rif. I gofrestru, ewch i'r wefan s4c.co.uk/rasus. Ymunwch ag Ifan Jones Evans, Wyn Gruffydd a Hywel Davies heno ac yfory am wledd o rasio a llond trol o hwyl!

Content options

18:30 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:35 Pobol y Cwm

Nid yw canlyniadau TGAU'r ysgol yn adlewyrchu'n dda iawn ar Ffion. Mae Eileen yn cytuno i brynu siâr Eifion o Benrhewl er mwyn achub Cadno rhag gwneud rhywbeth dwl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

I ddathlu dechrau penwythnos Gwyl y Banc bydd yn Aberaeron wrth i'r dref baratoi i gynnal ei chystadleuaeth Rygbi 7 Bob Ochr flynyddol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Mae'r we o gelwyddau mae Gemma wedi'i rhaffu'n dechrau datod pan mae Mark yn ei dal yn cusanu dyn arall. Caiff Dai ei orfodi i dalu arian yn ôl i goffrau'r Clwb Rygbi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:25 Shân Cothi

Ymunwch â Shân Cothi am hanner awr o gerddoriaeth i godi'r galon yng nghwmni'r tenor Aled Hall a'r bariton Gary Griffiths.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Plas

Mae paratoadau brwdfrydig ar y gweill ar gyfer yr arddwest i godi arian at yr eglwys. Mae'r plant yn cael gwers hanes, a dau o'r gweision yn cael gwers i'w chofio. Ac mae'n ddiwrnod mabolgampau'r Plas, a chystadlu ffyrnig rhwng lan llofft a lawr stâr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Hwyl y Noson Lawen

Heno bydd Nigel Owens, Tudur Owen, Ifan Gruffydd, Dyfan Roberts, Alun James a Dilwyn Morgan yn ein diddanu, gyda chaneuon gan Phil a'r Moniars a Nishen yn cloi'r rhaglen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Band Cymru

Brwydr olaf y bandiau o Theatr y Parc a'r Dâr, Treorci wrth i Fand Mawr Liberty, Band James Clark a Band y Cory gyflwyno cerddoriaeth safonol ac adloniannol wrth iddynt geisio am y cyfle i ennill £10,000. Morgan Jones ac Elin Llwyd sydd ynghanol bwrlwm y bandiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

23:30 Duw a Wyr

Mewn rhaglen o 2005, bydd dau draddodiad cerddorol gwahanol iawn yn dod ynghyd wrth i'r gantores Lleuwen Steffan recordio ei halbwm, 'Duw A Wyr'. Cawn ddilyn Lleuwen ar ei thaith ysbrydol a cherddorol yn ystod y broses o greu'r gryno ddisg.

 • Isdeitlau Saesneg
00:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video