Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Twm Tisian - Diwrnod Gwlyb

Mae Twm a Tedi yn chwarae gêmau heddiw, ond dydy Twm ddim wastad yn chwarae yn deg!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Tili a'i ffrindiau - Dirgelwch Tincial

Mae'r ffrindiau yn darganfod nodyn disglair sy'n eu harwain ar daith llawn cliwiau i'w datrys. Tybed a fyddant yn darganfod lle mae Tincial yn cuddio?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Marcaroni - Sibrydion

Mae 'na lond Twr y Cloc o gamddealltwriaeth heddiw! Pan fydd rhywun yn rhoi neges i rywun arall i roi i rywun arall, dydy'r neges ddim bob amser yn gywir pan fydd hi'n cyrraedd. Wel, dyna ddoniol! Mae'n rhaid i Marcaroni gyfansoddi cân am ddryswch y sibrydion!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Heulwen a Lleu - Cariad

Ym mhennod heddiw, mae Lleu'n dangos i Heulwen eu bod yn ffrindiau pennaf drwy greu calon o gwmwl yn arbennig iddi hi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:40 Y Dywysoges Fach - Dwi Isio Siop

Mae'r Dywysoges Fach eisiau rhedeg siop.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Ti Fi a Cyw - MorusPlannu Hadau

Plant sy'n rheoli'r gemau dysgu yn y gyfres hwyliog hon. Mae Morus yn dweud wrth Robin sut i blannu hadau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Sara a Cwac - Y Clwb Wythongl

Mae Sara a Cwac yn darganfod siâp newydd, ac yn mynd ati i ffurfio Clwb arbennig iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Stiw - Siwpyr Stiw

Mae Stiw'n dod yn arwr ac yn Siwpyr Stiw wrth helpu Mam-gu, sydd yn sownd ar y grisiau ynghanol y nos.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Tawelwch Tangnefeddus

Mae'r Frenhines angen tawelwch, ond wrth geisio cadw pawb arall yn ddistaw mae Meic yn gweiddi ac yn gwneud swn mawr. Rhaid iddo sylweddoli mai'r ffordd i gael tawelwch ydi trwy fod yn dawel eich hun!

08:30 Guto Gwningen - Hanes y Llwynog Trachwantus

Ar ôl i Guto ddweud celwydd byrbwyll sy'n arwain Dili Minllyn i grafangau Mr Cadno, rhaid iddo symud yn sydyn i'w rhwystro rhag bod yn ginio i'r llwynog!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Do Re Mi Dona - Y WernLliwiau

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol y Wern, Caerdydd i ddysgu cân 'Lliwiau,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd? Bydd Dona'n helpu'r criw gyda'r paratoadau, ac yn rhoi ambell syrpreis iddynt ar hyd y ffordd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Pelen Hud - Y Corrach a'r Bel

Mae'r delweddau'n newid o un peth i'r llall yn y gyfres weledol hon wrth i bili pala droi'n dylwythen deg a'r dylwythen deg droi'n ddawnswraig bale. Mae'r gerddoriaeth gefndir yn soniarus ac yn cyd-fynd â'r delweddau.

09:10 Tomos a'i Ffrindiau - Y Bore Godwr

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Popi'r Gath - Y Gitar Aur

Dydy Sioni ddim yn gallu chware'r gitâr yn dda felly mae Owi'n awgrymu y dylen nhw fynd i chwilio am y 'Gitâr Aur' yn Anialwch yr Haul Gwallgo'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Cymylaubychain - Swn Rhyfedd

Mae'r Cymulaubychain a Seren Fach yn cael trafferth cysgu. Mae 'na swn rhyfedd yn eu cadw'n effro. Sut mae rhoi taw arno?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:40 Peppa - Y Gwair Hir

Mae Peppa a George wedi colli eu pêl gan fod y gwair wedi tyfu mor hir. A fydd Taid a Betsi yn gallu helpu?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:50 Igam Ogam - Cusan Fawr!

Mae Igam Ogam yn darganfod bod 'cusan fawr' yn gallu gwella popeth os ydy rhywun wedi brifo.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Nodi - Io Ho Nodi

Mae Nodi yn ymweld â'i ffrindiau y môr-ladron ar ei jet-sgi newydd.

Content options
10:10 Hafod Haul

Mae criw ffilmio yn dod i'r fferm ond tybed pa un o'r anifeiliaid fydd seren y sgrin?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Bobi Jac - Yn Mynd Stomp Stomp

Mae Bobi Jac a'i ffrind Cwningen yn cael antur yng nghefn gwlad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Cled - Disglair

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:45 Wibli Sochyn y Mochyn - Trampolin

Mae Wibli yn neidio i fyny ac i lawr ar ei drampolîn a daw Soch Smotiog heibio gyda'i falwn i wylio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Twm Tisian - Anrhegion

Mae'n rhaid i Twm lapio nifer o anrhegion heddiw, ond mae'n waith anoddach nag oedd e wedi rhagweld.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Tili a'i ffrindiau - Arthur a'r Blaidd Mawr Cas

Mae'r ffrindiau'n mwynhau gwrando ar Tili yn darllen stori Y Tri Mochyn Bach ond mae gan Arthur ofn y Blaidd Mawr Cas. Mae'n gwneud lle i guddio ac yn gwrthod dod allan. A fydd stori arall gan Tili yn llwyddo gwneud iddo deimlo'n ddewr?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:20 Marcaroni - Pwythau Bach

Pan fydd dillad yn rhwygo, mae'n rhaid eu trwsio - ac mae tylwyth teg yn arbennig o dda am ddefnyddio pwythau bach! Mae Marcaroni wedi gwirioni'n lân. Rhwng pwythau hud y tylwyth teg, odlau Oli a thiwn Marcaroni, heb anghofio Lwli Lw - does dim ond un peth amdani, cyfansoddi cân!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:35 Heulwen a Lleu - Gwisgo i fyny

Heddiw, mae Heulwen a Lleu'n edrych am ysbrydoliaeth gan anifeiliaid y byd ar gyfer ffyrdd doniol a difyr o wisgo i fyny.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:40 Y Dywysoges Fach - Dwi'm isio llau

Mae rhywun yn dangarfod llau yng ngwallt y Dywysoges Fach.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:55 Ti Fi a Cyw - LauraDillad 2

Heddiw Laura sy'n dweud wrth ei thad i wisgo yn ôl y tymhorau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Sara a Cwac - Y Beic Bara

Mae Sara a Cwac yn rhedeg allan o fara. Yn y Siop Fara mae'r pobydd yn brysur iawn iawn, felly maen nhw'n pendefynu helpu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:10 Stiw - Stiw a'r Enfys

Mae Stiw ac Elsi'n ceisio dod o hyd i ben draw'r enfys, ac wrth chwilio am grochan o aur maen nhw'n darganfod trysor arbennig iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:20 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Thrafferthion Trolyn

Er mai gofyn i Efa helpu rhyddhau Trolyn o goeden wnaeth y Troliaid, mae Meic yn mynnu mai ei waith o fel marchog ydy achub ei ffrind. Wedi gwneud pethau'n waeth o lawer, mae Meic yn dysgu mai'r helpu ei hun sy'n bwysig, nid pwy sy'n gwneud hynny.

12:30 Guto Gwningen - Hanes y Storm

Mae Guto, Lili a Benja'n mynd ar wib i achub hoff flanced Nel, dianc rhag Mr Cadno, a chyrraedd yn ôl adre'n ddiogel cyn i'r storm dorri.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Do Re Mi Dona - CaerffiliYr Ysgol

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Caerffili i ddysgu cân 'Yr Ysgol,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:02 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Ffermio

Bydd Alun yn cadw cwmni i Glyn Jones, contractwr prysur sydd wrthi ar hyn o bryd yn cynhaeafu india-corn. Bydd Daloni yn cwrdd â'r cigydd Glyn Davies sydd wedi ehangu ei fusnes yn ddiweddar a bydd Meinir ar gyrion dinas Abertawe yn gweld sut y gall ffermwyr addasu eu siediau i wella cynhyrchiant.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Mwy o ryseitiau blasus yn y gegin a chyfle i chi ennill £100 yn y cwis Mwy neu Lai.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:57 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:00 Twm Tisian - Tedi ar goll

Mae Twm Tisian wedi colli Tedi tra'n siopa. I ble mae Tedi wedi mynd? Mae Twm yn chwilio a chwilio amdano. A all Twm ddod o hyd iddo?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:10 Heini - Siopa Dillad

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn siopa dillad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
15:25 Wibli Sochyn y Mochyn - Sbienddrych

Mae Wibli wedi cael sbienddrych newydd sbon yn anrheg gan Fodryb Blod Bloneg. Mae wrth ei fodd yn edrych drwyddi ac yn darganfod ei fod yn gallu gweld pethau ymhell bell i ffwrdd yn agos iawn ac yn fawr iawn. Mae'n mwynhau gweld y lleuad, moch y gofod a hyd yn oed Dwmpen drwy'r sbienddrych ac mae wrth ei fodd pan mae seren wib yn disgleirio'n gryf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:30 Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Tarw

Mae pawb yn gwybod beth sy'n digwydd pan fo tarw'n gweld coch ond beth sy'n digwydd pan fo'n gweld blodau coch? Mae Mwnci'n gwybod! Daeth ei ffrind Tarw i ymweld pan oedd Mwnci'n casglu blodau coch ac fe wnaeth y ddau chwarae Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud gyda'i gilydd. Roedd yna lawer o weiddi, stompio a rhedeg!

 • Isdeitlau Saesneg
15:40 Y Dywysoges Fach - Dwi ddim isio dal anwyd

Mae'r Dywysoges Fach yn colli'r picnic gan ei bod wedi dal annwyd ac yn gorfod aros yn y gwely.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:55 Ti Fi a Cyw - Rohan Stafell Ymolchi 2

Plant yw'r bosus yn y gyfres hwyliog hon. Mae Rohan a'i fam yn cael hwyl wrth ddysgu geiriau Cymraeg yn y 'stafell ymolchi heddiw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Nodi, Cei Bach, Guto Gwningen, Bernard, Do Re Mi Dona.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Nodi - Nodi'n Achub y Dydd

Mae'r Sgitlod yn dangos eu casgliad cregyn i Nodi. Ond does ganddyn nhw ddim ond un gragen! Mae Nodi yn mynd â nhw i'r traeth i gasglu mwy.

Content options
16:10 Cei Bach - Trysor Capten Cled

Mae Capten Cled yn arbennig o hoff o siocled. Y broblem fawr yw nad yw'r Capten yn gwybod pryd i stopio, ac yn aml iawn, mae ganddo boen enfawr yn ei fol cyn iddo sylweddoli ei fod wedi bwyta gormod. Ond mae gan Betsan ffordd arbennig iawn o helpu'r Capten - ac mae Trefor, y parot, yn rhan o'r cynllun hefyd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:25 Guto Gwningen - Hanes Antur Gerddorol Peredur

Wrth i Peredur Pysgotwr fynd i helynt mawr wrth gyfansoddi darn newydd o gerddoriaeth, daw Guto a'i ffrindiau i'w achub!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:40 Bernard

Anturiaethau animeiddiedig yr arth wen.

Content options
16:45 Do Re Mi Dona - CwmbranPwy sy'n Helpu?

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Cwmbrân i ddysgu cân 'Pwy Sy'n Helpu?', a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri yng nghwmni cyflwynwyr egnïol Stwnsh.

Content options
17:00 Tag

Gwesteion, chwaraeon, ffasiwn, ffilmiau a selebs. Ymunwch â Mari ac Owain i ddechrau'r penwythnos mewn steil ar Tag.

Content options

17:40 Rownd a Rownd

Mae dathliadau'r Dolig yn dechrau yn y salon - ydy Lowri yn mynd i lwyddo i gadw ei chyfrinach? Does wybod hefo Kelvin yn ceisio helpu, a Kay yn cam-ddallt y sefyllfa. Mae bywyd yn anodd i Kim ar hyn o bryd ond tydi hi'n cael fawr o groeso gan Wyn. Ydy Beth am lwyddo i'w berswadio i adael i Kim aros? Mae Arthur hefyd yn chwilio am groeso - ym mreichiau Iris! Go brin ei bod hi'n ddigon gwirion i fadda' iddo fo ar ôl be' wnaeth o?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:05 Rownd a Rownd

Mae Mr Lloyd yn ei gweld hi'n anodd ar ôl colli Lena, ond mae'n darganfod y Samariad trugarog mwya' annisgwyl - Michelle! Ydy ei charedigrwydd yn hollol anhunanol neu oes ganddi gynllun ar y gweill? Mae Glenda'n meddwl ei bod hi'n gwybod! Gan fod Kay wedi gadael y gath allan o'r cwd am y babi, mae gan Lowri waith egluro. A ydy hi am faddau i'w mam-yng-nghyfraith? Bydd yn rhaid i Iris chwilio am faddeuant hefyd os ydy hi'n dewis Arthur dros y plant. Ydy hi wir isho Arthur yn ôl?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:30 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:32 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:35 Pobol y Cwm

Dydy Eifion ddim yn hapus pan aiff pethau'n flêr yn y gystadleuaeth golff. Mae'n ddiwrnod pwysig i Jinx a Ffion.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Bydd Gerallt yn dathlu Calan Gaeaf a bydd yr actor Steffan Rhodri yn siarad am y gyfres ddrama gomedi ramantus newydd, Cara Fi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Parti Calan Gaeaf y Deri. Mae yna helynt ar y stryd ac mae Sheryl angen cysur. Ai Hywel fydd ei harwr?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:25 Munud i Fynd

Yn rhaglen ola'r gyfres bydd Dewi Pws a Caryl Parry Jones yn ymuno â'r timoedd i geisio ateb cwestiynau'r dyfarnwr byd enwog, Nigel Owens.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Sam ar y Sgrin

Bydd Alun Williams yn sgwrsio â'r enillwyr yn seremoni BAFTA Cymru 2014 tra bydd Huw Fach yn trafod gwisgoedd gorau'r noson. Bydd Alun hefyd yn ymuno â Gary Slaymaker i ymweld ag arddangosfa newydd am yr actor Peter Capaldi yn y Doctor Who Experience ym Mae Caerdydd. Byddwn hefyd yn sgwrsio â Roger Williams am ei ffilm newydd Maldod, a'r syniad gwahanol o sut i'w hariannu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Llwyfan

Bydd yna lond 'Llwyfan' o dalent yn ein diddanu heno. Yn camu i'r golau bydd seren y sioeau byd enwog 'Wicked' a 'Book of Mormon' - Mark Evans a seren y West End Rebecca Trehearn o'r sioe gerdd 'Ghost'. Cawn fwynhau symudiadau cywrain Dawnswyr Bro Taf a cherddoriaeth gan 'Yr Ods' - un o fandiau roc mwyaf poblogaidd Cymru. Bydd y cyflwynydd hoffus a drygionus Aled Hall yn dod i adnabod yr artistiaid i gyd yn yr ardal 'Cefn Llwyfan', a bydd y 'Llwyfan Bach' yn cyrraedd Caerfyrddin gan gynnig cyfle i dalentau lleol a sêr y stryd fawr arddangos eu doniau!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
22:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Sbariwns

RHYBUDD! Paratowch i chwerthin hyd nes bod eich bol yn brifo. Rhaglen gomedi dwy ran.

Content options

23:30 Torri Gwynt

Sgetsys doniol o'r archif yng nghwmni Dewi Pws a'i ffrindiau.

00:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video