Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Twm Tisian - Siopa

Mae Twm Tisian yn mynd i siopa heddiw. Mae ganddo restr siopa hir ac mi gawn ni fynd am dro gyda Twm o gwmpas yr archfarchnad wrth iddo ddewis pob math o fwyd blasus.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Syrcas Deithiol Dewi - Trafferthion Trydanol

Wrth i'r cyflenwad trydan ddod i ben mae pawb yn cydweithio i greu ynni.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Marcaroni - Y Tic Heb y Toc

O diar - mae'r cloc yn y twr wedi colli ei doc. Mae o'n mynd tic ond dydi o ddim yn mynd toc! Mae hynny mor od ag Oli heb ei hodl. Ond na phoener, mae 'na gân ar y ffordd! Pan fydd trwyn Marcaroni'n cosi, bydd y criw yn canu ac yn dawnsio, a'r cloc yn tocian yn ogystal â thician unwaith eto!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Peppa - Taith ar y Tren

Mae Musus Hirgorn yn mynd â Peppa a'i ffrindiau ar daith trên ac maen nhw'n marcio'r hyn maen nhw'n ei weld ar daflenni gweithgaredd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:40 Stiw - Stiw y Cogydd

Mae Stiw yn helpu Nain i wneud cacen ar gyfer Sul y Mamau, ond heb sylweddoli ei bod yn gacen arbennig mae Dad yn ei bwyta hi. Aiff Stiw ati i wneud un arall ar ben ei hun, ond dydy hynny ddim yn hawdd i sebra bach.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Ti Fi a Cyw - GabrielLluniau Cyw

Plant sy'n dysgu oedolion i siarad Cymraeg gyda gemau llawn hwyl. Heddiw, Gabriel sy'n rhoi cyfarwyddiadau i'w fam wrth iddi dynnu lluniau o gymeriadau Cyw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Cled - Mor Ladron

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Y Teulu Mawr - Cynllyniau Malan

Yn ôl Morus tydy merched byth yn cael hwyl, ond pam felly mae o a Moc mor awyddus i weld beth mae Malan a Modlen yn ei wneud? Mae Malan yn profi iddyn nhw cymaint o hwyl mae merched yn gallu ei gael wrth chwarae triciau ar y bechgyn.

 • Isdeitlau Saesneg
08:25 Dwylo'r Enfys - Morgan

Pan mae Heulwen yn glanio heddiw, mae hi mewn lle arbennig iawn - maes hyfforddi Clwb Rygbi Gleision Caerdydd. Yno yn aros amdani, mae Morgan a'i frawd mawr. Mae Morgan wrth ei fodd gyda rygbi! Arhoswch funud - pwy yw'r rheiny sydd yn dod draw? Neb llai na Jamie Roberts a Rhys Patchell. Cyffrous iawn!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Wmff - Ffrind Gorau Lwlw

Mae Wmff yn meddwl mai fe yw ffrind gorau Lwlw. Ond mae'n cael siom o glywed mai Biwla yw ffrind gorau Lwlw erbyn hyn.

 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Dona Direidi - Ben Dant 1

Yr wythnos hon mae'r môr-leidr Ben Dant yn galw draw i weld Dona Direidi gyda'i gist o drysor. Mae'r ddau yn canu can am forio ac yn gwneud llun arbennig gan ddefnyddio peth o drysor Ben Dant.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Tili a'i ffrindiau - Yr Orymdaith Ffluraidd

Mae Fflur yn penderfynu cael diwrnod rhyfeddol ond mae pawb arall yn boetshlyd a blêr. Ar ôl siarsio ei ffrindiau i fod yn lân ac yn daclus ar gyfer gorymdaith mae Fflur yn disgyn ac yn troi'n flerach na phawb! Ond mae Tili'n trefnu sioe ffasiwn ryfeddol yn arbennig i Fflur

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Sam Tan - Santa'n Hedfan

Yn groes i gyngor ei fam, mae Norman yn mynd dros ben llestri gyda'r goleuadau Nadolig, ac mae'n ceisio gosod addurn Siôn Corn ar y to. Ond mae'n cael ei chwythu i ganol y bae gan y gwynt!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Sara a Cwac - Pwdin Mefus

Mae Sara a Cwac yn chwilio am rywbeth blasus i'w goginio.

 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Cymylaubychain - Eiribabs

Mae'n ddiwrnod hyfryd o aeaf yn y nen a phawb wrth eu bodd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:40 Igam Ogam - Nid Fi Oedd o

Mae Igam Ogam yn cael bai ar gam ar ôl i lun ohoni hi ddod yn fyw a chreu pob math o ddrygioni.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:55 Pingu - Pingu'n Mynd Dros Ben Llestri

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

Content options
10:00 Y Dywysoges Fach - Dwi isio mynd ar fy ngwyliau

Mae'r Dywysoges Fach eisiau mynd ar wyliau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Guto Gwningen - Hanes Ras y Tywyllwch

Mae Nel Gynffon-wen ofn y tywyllwch, felly mae Guto a'i ffrindiau'n mynd i'r goedwig yn y nos i chwilio am bryfed tân i oleuo'i stafell hi. Ond buan maen nhw'n darganfod nad Nel ydy'r unig un sydd ofn y tywyllwch.

 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Bobi Jac - Yn Fflapio A Chlapio

Mae Bobi Jac a Pengw Gwyn chwarae fflapio a chlapio ar antur yn yr eira.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog ac Anrhegion Sion Corn

Mae'n noswyl Nadolig, a does 'na ddim anrheg gan Siôn Corn i Meic. Mae'n cymryd i'w ben ei fod ar y rhestr plant drwg ac yn ceisio cael Siôn Corn i'w hoffi eto. Wrth geisio helpu, mae'n difetha' anrhegion pawb arall. Wedi iddo ddysgu bod rhaid meddwl am eraill, mae'n llwyddo i helpu Siôn Corn mewn ffordd farchogaidd iawn!

Content options
10:50 Wibli Sochyn y Mochyn - Hwylio

Mae Wibli yn defnyddio bocs i wneud cwch hwylio er mwyn mynd ar antur! Mae Gwich Bach yn dod hefyd ond dydi o ddim yn siwr sut mae'r hwyl yn gweithio. Yn gyntaf mae 'na awel ysgafn sydd yn helpu i'r cwch symud yn araf a gofalus, ond yna mae'r gwynt yn cryfhau ac yn chwythu'r ddau at ynys lle mae Soch Mocha yn aros.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Twm Tisian - Yn y Parc

Yn y bennod yma mae Twm yn ymweld â pharc chwarae, ac mae'n cael cyfle i fynd ar y siglen, y chwyrligwgan a'r llithren fawr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Syrcas Deithiol Dewi - Gwen Plis!

Mae ffotograffydd y papur newydd yn dod i dynnu lluniau o'r syrcas.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:20 Marcaroni - Atishiw

O diar! Mae 'na bobl sâl yn Nhwr y Cloc heddiw. Mae Marcaroni yn ei wely a Do a Re'n tisian ac yn pesychu hefyd. Lwcus bod Yncl Roli yma i drwsio'r gwres canolog a bod Oli'n brysur yn gwneud cawl poeth blasus. Ond wyddoch chi beth fydd yn gwneud i bawb deimlo'n well? Cân newydd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:35 Peppa - Yr Injan Dan

Mae Mami Mochyn yn mynd i ymarfer injan dân y mamau tra bod Dadi Mochyn yn cael barbeciw efo'r tadau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:40 Stiw - Stiw yn yr Awyr

Mae Taid yn prynu tocynnau i fynd â Stiw ac Elsi ar reid mewn balwn aer poeth, ac yn helpu Stiw i beidio â bod ofn uchder.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:55 Ti Fi a Cyw - FfionAddurno'r Goeden

Mae Ffion yn addurno'r goeden Nadolig heddiw, ond a fydd ei mam yn gwybod yr enwau Cymraeg ar yr addurniadau?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Cled - Gofodwyr

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:10 Y Teulu Mawr - A Fi!

Mae Malan angen ymarfer y recorder i gael bod yn y band, ond tydy hi ddim yn cael llonydd gan Modlen. A ddaw'r bechgyn i gynnig ateb?

 • Isdeitlau Saesneg
12:25 Dwylo'r Enfys - Willow

Diwrnod ar lan y môr i Heulwen heddiw, yng nghwmni merch fach hyfryd o'r enw Willow. Mae'r ddwy'n casglu cregin a broc môr ac wedyn yn cyfarfod artist sydd yn eu helpu i wneud llun bendigedig!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:35 Wmff - Walis Yn Gwrthod Mynd Adre

Mae Walis wrth ei fodd yn chwarae yn y parc gyda Wmff a Lwlw. Un diwrnod, mae'n penderfynu ei fod am aros yn y parc am byth!

 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Dona Direidi - Twm Tisian 1

Yr wythnos hon mae Twm Tisian yn dod draw i chwarae gyda Dona Direidi. Mae'r ddau yn chwarae sawl gêm parti gyda'i gilydd. Dewch i ymuno yn y canu a'r dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Bydd Yws Gwynedd yn galw mewn am sgwrs ac i berfformio ei gân Nadolig. Byddwn ni hefyd yn clywed am brosiect BLAS Pontio sy'n nodi 100 mlynedd ers Cadoediad Nadolig y Rhyfel Byd Cyntaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Ffermio

Bydd Alun yn Ysgol Uwchradd Tregaron yn gweld sut mae'r disgyblion yn elwa o gwrs amaeth; bydd Daloni yn cwrdd â Manon Evans - merch ifanc sydd wedi cymryd dros y busnes teulol a bydd Meinir yn cwrdd ag Ioan Evans o Geredigion.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Dan fydd yn y gegin a bydd e'n coginio cig eidion ar gyfer cinio Nadolig. Byddwn ni hefyd yn clywed pa garol sydd wedi dod i'r brig yng nghystadleuaeth Carol yr Wyl ac mae'r Cracyr Dolig yn parhau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:00 Twm Tisian - Aros am Postmon

Mae'n anodd bod yn amyneddgar weithiau yn enwedig pan 'da chi'n disgwyl am y Postmon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:10 Syrcas Deithiol Dewi - Drama'r Drymiau

Mae Heulwen yn creu sioe limbo ar ôl gyrru dros ddrymiau Sianco.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:20 Marcaroni - Un Arall Fel Fi

Mae Marcaroni wrth ei fodd pan fo'n darganfod ffrind newydd. Mae o mor falch nes iddo wneud i Oli feddwl ei fod yn hoffi'r ffrind newydd yn fwy na hi! Ond yna - rydyn ni'n sylweddoli mai dim ond yn y drych mae'r ffrind yma'n bodoli. Waw! Mae hyn yn gwneud i drwyn Marcaroni gosi - mae 'na gân ar y ffordd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:35 Peppa - Compost

Mae Peppa a George yn mynd â bin brown yn llawn sbarion llysiau i domen wrtaith Taid Mochyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:40 Stiw - Acwariwm Stiw

Tra bo Stiw yn mynd i'r acwariwm, mae Elsi'n aros adre' i chwilio am ei hoffi dedi sydd ar goll. Er mwyn codi calon Elsi mae Stiw'n creu acwariwm, a tybed pwy sy'n dod i'r golwg yn yr acwariwm?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:55 Ti Fi a Cyw - RohanRhifau

Plant yw'r athrawon yn y gyfres hwyliog hon wrth iddyn nhw ddysgu oedolion i siarad Cymraeg. Mam Rohan sydd ar helfa rifau yn yr ardd heddiw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Cled, Wmff, Dwylo'r Enfys, Dona Direidi, Hendre Hurt.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Cled - Cyrcas

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Wmff - Blodyn Mam

Mae Wmff yn mynd i'r parc gyda Walis, ac yn dysgu bod casglu blodau o le cyhoeddus yn beth drwg.

 • Isdeitlau Saesneg
16:20 Dwylo'r Enfys - Bethan

Cyfres sy'n dysgu iaith Makaton i blant. Heddiw mae Heulwen yn glanio mewn eira mawr yn ardal Llanuwchllyn ac yn chwarae Chwilio efo Bethan. Wedyn, mae'r ddwy yn mynd i Lan Llyn gyda ffrindiau Bethan, a chyn hir mae hi'n gapten llong!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:30 Dona Direidi - Sali Mali 1

Mewn cyfres newydd llawn hwyl mae Dona Direidi y rapiwr hapus yn gwahodd ffrind draw i chwarae gyda hi. Yn y rhaglen gyntaf mae Sali Mali yn galw draw ac mae'n dysgu Dona sut mae gwneud bisgedi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Hendre Hurt - Cyngor Ceiliogaidd

Rhaglen i bobl ifanc sy'n dychmygu pa helbul mae anifeiliaid y fferm yn ei greu tu ôl i'n cefnau ni!

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri yng nghwmni cyflwynwyr egnïol Stwnsh.

Content options
17:00 Tag

Gwesteion, chwaraeon, ffasiwn, ffilmiau a selebs. Ymunwch â'r criw i ddathlu'r penwythnos mewn steil.

Content options

17:40 Rownd a Rownd

Mae'n ymddangos fel bod Beth am gael ei dymuniad, ac am lwyddo i bortreadu Kim fel yr hogan ddrwg yn y bar ac yn nhy Wyn. Er ei bod yn gwybod ei bod yn ddieuog, dim ond un ateb amlwg sydd gan Kim i'w phroblemau; penderfyniad fydd yn debygol o dorri calon Barry. Mae Jason, yn ogystal, ar fin torri'i galon efo'r holl drefniadau sydd gan Hari ar gyfer parti 'Dolig y 6ed! Mae genod y salon â'u bryd ar barti hefyd, ac am wneud yn siwr bod Philip yn cytuno i drefnu un i'r staff i gyd - a thalu amdano!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:00 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:05 Rownd a Rownd

Noson parti 'Dolig y Chweched Dosbarth, ac mae Hari'n flin efo Jason am fod mor ddi-hid a di-hwyl. Gan nad ydy o'n aelod o'r Chweched, does gan Jason fawr o awydd mynd i'r parti. 'Does wybod be' wnaiff Hari os nad yw Jason yn ymddangos! Tra bo Philip yn mynd i'r trafferth ryfedda' i brynu anrheg 'Santa Cudd' i Beth, mae Ken yn cynnig y byddai'n braf gwahodd rhai o'r teulu draw am ginio 'Dolig. Ond caiff yr union ymateb a ddisgwylia gan Kay! Mae Barry ar goll yn dilyn ymadawiad Kim...

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:30 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:35 Pobol y Cwm

Er mwyn rhwystro Dai rhag creu helynt i Meic, mae Diane yn dweud y gwir wrtho am y cancr. Mae llygod mawr wedi difetha gwisgoedd drama geni'r capel. Beth wnaiff Siôn nawr?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Byddwn yn gorffen yr wythnos gyda Rhys Taylor a'i fand sy'n galw mewn am sgwrs a chân. Hefyd, bydd Huw Ffash yn mynd yn ôl i ysbyty Treforys i ddiolch am y gofal gafodd yno ac i weld yr holl waith da sy'n parhau yno drwy'r flwyddyn. Ac wrth gwrs, dyma'r cyfle olaf yr wythnos yma i ennill gwobr yn y Cracyr Dolig.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Mae pawb yn y pentref yn ceisio cael Jinx i symud. Mae Dai yn cuddio Gabriela rhag yr awdurdodau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Carol yr Wyl

Cyfle i glywed 10 carol yn cael eu canu gan blant o dros Gymru gyfan. Pa un fydd Carol yr Wyl '14?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Gwlad yr Astra Gwyn

Mae diwrnod y briodas wedi cyrraedd o'r diwedd! Tybed aiff pethau'n ddidrafferth i Trefor a Leanne? Go brin!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Jonathan: Dathlu'r 10

I ddathlu deng mlwyddiant cyfres poblogaidd Jonathan, dyma gyfle i edrych yn ol a mwynhau rhai o glipiau cofiadwy'r gyfres yng nghwmni Jonathan, Nigel a Sarra.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
22:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Dim Byd

Heno, cawn hanes y berthynas rhwng brenin a brenhines ein llên; y gwir am Kate ac Elvis.

Content options
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video