Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Ffi-ffi a'i Ffrindiau - Un, Dau, Lle Llawn Cnau

Cyfres wedi'i hanimeiddio i blant ifanc, sy'n dilyn helyntion Ffi Ffi a'i Ffrindiau sy'n byw mewn gardd hudol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Bob y Bildar - Y Tractor Pwysig

Anturiaethau Bob y Bildar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Tatws Newydd - Torri Gwallt

Heddiw mae'r Tatws yn canu cân yn arddull Motown mewn siop trin gwallt ac mae Tesni'n cael steil newydd.

 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Rhacsyn a'r Goeden Hud - Disgo Jac a Wil

Mae hi'n benblwydd ar Jac a Wil - ond oes rhywun yn y Goeden Hud yn cofio?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:40 Popi'r Gath - Mynydd Sioni

Pan fo Sioni'n clywed bod modd enwi mynydd ar ôl unigolyn mae pawb yn hedfan yn y balwn mawr i chwilio am fynydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Ti Fi a Cyw - MorusGolf

Chwaraeon yw thema'r wythnos ar Ti Fi a Cyw. Mae Morus yn chwarae golff gyda Robin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Sam Tan - Dilys Drychinebus

Mae Dilys yn creu hafoc pan fo'n mynd i bysgota gyda Norman.

 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Boj - Tada'n Cadw'n Heini

Mae Boj wedi trefnu treulio'r diwrnod cyfan yn chwarae gemau gyda Tada, ond mae Tada yn cael trafferth cadw lan gyda Boj gan ei fod mor anffit. Mae Rwpa'n benderfynol o gael Tada i gadw'n heini er gwaethaf cwynion Tada. Mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych o sut i gyfuno cerddoriaeth a chadw'n heini i apelio at Tada.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Hafod Haul

Mae'r milfeddyg yn ymweld â'r fferm i roi archwiliad i'r anifeiliaid. Ond tybed ble mae Jaff ac a fydd e'n hapus i weld y milfeddyg fel pawb arall?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Ty Mel - Glywest ti?

Mae Morgan yn clywed rhywbeth yn y maes chwarae, ac yn dysgu ei bod hi'n bwysig clywed y stori i gyd cyn dod i benderfyniad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Heini - Campfa

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn ymweld â'r Gampfa.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

09:00 Y Sioe 2014

Ar ddiwrnod olaf Sioe Frenhinol Cymru 2014 bydd Nia Roberts, Ifan Jones Evans, Meinir Jones, Ioan Doyle a'r tîm yn cyflwyno'n fyw wrth i'r cystadlu ddirwyn i ben. Ond pwy fydd yn cipio prif bencampwriaeth adran y ceffylau?

Content options

12:00 Y Sioe 2014

Mwy o gystadlu a gweithgareddau o faes y Sioe yn Llanelwedd.

Content options

13:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Y Sioe 2014

Mwy o gystadlu a gweithgareddau o faes y Sioe yn Llanelwedd.

Content options

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri yng nghwmni cyflwynwyr egnïol Stwnsh.

Content options
17:00 SpynjBob Pantsgwar - Dawnsio Dan y Don

Mae Sulwyn yn ystyried ei hun yn dipyn o ddawnsiwr ac mae'n edrych ymlaen at ennill y tlws am y Dawnsiwr Gorau yn y Gystadleuaeth Ddawns ym Mhant y Bicini.

17:10 Jac Russell - Blaenffos

Cyfres yn dilyn anturiaethau'r ci bach direidus, Jac Russell. Yn y rhaglen hon mae Jac yn ymweld â theulu'r Phillips sy'n byw ym Mlaenffos, Sir Benfro.

 • Isdeitlau Saesneg
17:30 Angelo am byth - Prawf Pen

Cartwn yn dilyn Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd gyda help ei ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:40 Pat a Stan - Diflaniad Robat

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

Content options
17:50 Henri Helynt - Yn Igian

Faint o helynt allwch chi greu pan mae'r igian arnoch chi?

 • Isdeitlau Saesneg
18:00 Edi Wyn - Edi a'r Bananas

Mae gan Edi Wyn ddychymyg byw dros ben. Ymunwn ag ef a'i ffrindiau triw, Mimi a Guto, wrth iddyn nhw beri mwy o hafoc!

18:15 Stwnsh: P'nawn Da Bawb

Bydd Tiwdor a Dionna yn ein tywys drwy chwarter awr o sgetys yn eu ffordd "unigryw" eu hunain. Yr wythnos hon mae Tudur Twt yn cyfweld â'r enwog 'Johnny Depp'.

Content options

18:30 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:35 Pobol y Cwm

A fydd pethau'n lletchwith wrth i Dani fynd i siopa ffrogiau priodas gyda Sheryl? Caiff Mark sioc o weld bod Gemma wedi cael tatw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Bydd y rhaglen heddiw yn cynnwys eitem fyw o Rhosygilwen ar gyfer noson arbennig yng nghwmni'r grwp o Aberteifi 'Ail Symudiad'. Aelodau Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru fydd yn gwmni i Mari Grug wrth i'r Sioe Frenhinol ddirwyn i ben a byddant yn siarad am gyngerdd arbennig gan y CFFI yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Rownd a Rownd

Mae sgil effeithiau'r ddamwain yn dal i rygnu ymlaen wrth i Sophie a Vince frwydro i gadw eu perthynas yn fyw. Mae Ken yn dal i amau ymddygiad Lowri ac yn ei awydd i ddarganfod atebion mae'n edrych ar ei negeseuon ffôn. Mae Vince yn ceisio perswadio Sophie ei fod yn ddieuog ond yn creu mwy o drafferth i'w hun. Mae Llio'n llawn cywilydd ar ôl ei noson flêr ac mae Arthur yn benderfynol o ddarganfod pam fod Iris yn ymddwyn mor amheus.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

Caiff Gaynor fymryn o drwbl gyda'i rysáit hi yn rownd derfynol Cogydd y Cwm. Mae Jinx yn teimlo nad yw Ffion yn ei gynnwys yn y trefniadau mabwysiadu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:25 Y Sioe 2014

Ar ddiwrnod olaf Sioe Frenhinol Cymru 2014, Dai Jones, Shân Cothi â'r tîm sy'n cyflwyno digwyddiadau'r dydd. Heddiw yw uchafbwynt y cystadlu yn adran y ceffylau, ond pwy fydd yn cipio'r brif bencampwriaeth? Mwy ar ôl Newyddion 9.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Sioe 2014

Mwy o uchafbwyntiau o Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Seiclo: Le Tour de France - Cymal 18 / Stage 18

Diwrnod cymharol fyr eto heddiw ar gyfer y deunawfed cymal, sy'n dechrau yn Pau. 145.5km a bod yn fanwl gywir, ond mae'r Col du Tourmalet enwog a'r ddringfa olaf i fyny i'r llinell derfyn yn Hautacam yn ddigon heriol a bydd y seiclwyr yn cael eu gwthio i'r eithaf. Wyn Gruffydd a Rhodri Gomer fydd yn cyflwyno holl gyffro'r diwrnod.

Content options
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Ras yr Wyddfa Tyn Lon Volvo

Holl gyffro un o rasys caletaf Ewrop wrth i dros 600 o bobl fynd benben â'i gilydd i drechu'r cwrs 10 milltir o lan Llyn Padarn yn Llanberis i Gopa'r Wyddfa ac yn ôl. Uchafbwyntiau Ras yr Wyddfa a gynhaliwyd ar 19 Gorffennaf, yng nghwmni Lowri Morgan a'r sylwebwyr Nic Parry a Stephen Edwards.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

23:30 Y Sioe 2014

Ar ddiwrnod olaf Sioe Frenhinol Cymru 2014, Dai Jones, Shân Cothi â'r tîm sy'n cyflwyno digwyddiadau'r dydd. Heddiw yw uchafbwynt y cystadlu yn adran y ceffylau, ond pwy fydd yn cipio'r brif bencampwriaeth? Mwy ar ôl Newyddion 9.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

00:00 Y Sioe 2014

Mwy o uchafbwyntiau o Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
00:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video