Amserlenni

06:00 Cyw

Dwylo'r Enfys, Tili a'i Ffrindiau, Y Brodyr Coala, Stiw, Marcaroni, Halibalw, Yn yr Ardd, Y Dywysoges Fach, Twt, Popi'r Gath, Meic y Marchog, Loti Borloti, Hafod Haul, Straeon Ty Pen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:00 Dwylo'r Enfys - Enfys

Ar Noswyl Nadolig mae Enfys yn mynd i brynu anrheg i'w ffrind gorau, Alaw. Mae'n amser prysur iawn wrth gwrs - ac Enfys hefyd yn paratoi at gyngerdd arbennig - cyngerdd cân ac arwydd Nadoligaidd. Bydd Enfys yn canu unawd yn y cyngerdd - ac enw'r gân ydy 'Ffrindiau'. Wedi dod o hyd i anrheg i Alaw, mae'n rhaid ei lapio'n ddel cyn mynd a fo efo hi i'r cyngerdd. Yno bydd Enfys ac Alaw yn dathlu bod y Nadolig ar ei ffordd gyda phlant o ysgolion Bontnewydd a Phendalar a hynny drwy ddathlu bod yn ffrindiau. Nadolig Llawen oddi wrth Dwylo'r Enfys!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Tili a'i ffrindiau - Y Deisen Gormod o Lawer

Ar ddiwrnod glawog mae Tili'n paratoi teisen efo'i ffrindiau. Mae pawb yn ychwanegu eu hoff gynhwysion ond mae gormod o lawer o wahanol flasau! A fydd Tili'n gallu dad-gymysgu'r gymysgedd a gwneud teisennau digon blasus, a dim mwy?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Y Brodyr Coala - Lluniau Arbennig Mali

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:35 Stiw - Stiw yn Gwersylla

Gyda help a straeon difyr gan Taid, mae Stiw ac Elsi yn paratoi i wersylla yn yr ardd gefn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:45 Marcaroni - Crys Budr

Mae 'na lond gwlad o olchi a glanhau yn Nhwr y Cloc heddiw! Pan fo Marcaroni'n colli llaeth mefus dros lawes ei grys, mae o'n ypsetio'n lân! Ond mae Oli'n gwybod yn iawn beth i'w wneud ac mae Cyfansoddwr Gorau'r Byd ar ben ei ddigon unwaith eto! Mae 'na gân ar y ffordd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Yn yr Ardd - Wali Wych

Cyfres bypedau sy'n dilyn hanes a helynt criw o gymeriadau hoffus sy'n byw yn yr ardd fel teulu mawr. Mae Wali yn breuddwydio ei fod yn arwr - Wali Wych!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Y Dywysoges Fach - Dwi isio fy naa-f-aad

Mae'r Dywysoges Fach yn dod yn gyfeillgar gyda dafad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Twt - Twt Swnllyd Iawn

Mae Lewis y Goleudy'n aelod pwysig o gymuned yr harbwr. Heb ei olau, ni all y llongau a'r cychod hwylio'n ddiogel i'r harbwr pan mae'n nosi. Yn anffodus, tra bo Pop allan ar y Môr Mawr, mae golau Lewis yn chwythu. A fedr cychod yr harbwr gyd-weithio i dywys Pop yn ôl i'r harbwr yn saff?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Popi'r Gath - Radio Cath Roced

Mae Popi a'i ffrindiau'n clywed neges gan 'Cath Roced' ar Radio Sioni. Mae mewn trwbl a rhaid mynd i Blaned Ochr Dywyll y Lleuad i'w helpu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Diwrnod yr Eira

Wrth i Meic a'r Dreigiau chwarae yn yr eira maen nhw'n darganfod bod y Llychlynwyr wedi cyrraedd Glyndreigiau. Mae Meic yn siwr eu bod nhw am greu helynt, ond yn sylweddoli yn fuan bod y Llychlynwyr hefyd yn hoffi cael hwyl yn yr eira.

Content options
08:10 Loti Borloti - Gwneud Anrheg

Mae hi'n dymor y Nadolig, ond does gan Alys ddim digon o arian i brynu anrhegion i'w ffrindiau. Pan ddaw Loti Borloti i'w chartref mae'r ddwy'n creu anrhegion perffaith ar gyfer teulu a ffrindiau Alys. Mae hi nawr yn teimlo'n llawer hapusach wrth iddi edrych ymlaen at ddosbarthu'r anrhegion, ac mae Alys hefyd yn derbyn anrheg Nadolig arbennig gan Loti Borloti.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:25 Hafod Haul - Yr Ymweliad

Mae criw o blant yn ymweld â Hafod Haul, ac mae'r anifeiliaid i gyd wrth eu bodd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:40 Straeon Ty Pen - Sgidia Glaw Nain

Mae Tudur Owen ar gopa mynydd Everest ar gwch môr-ladron yn siarad â gorila, draig, band pres a Nain. Sut ar wyneb y ddaear mae hyn wedi digwydd? Tybed ai 'sgidiau glaw Nain sydd wrth wraidd yr helbul?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:50 Penblwyddi Cyw

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:55 Pen-blwydd Pwy? Merch - Taith Natur

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Pwy sy'n dathlu eu pen-blwydd heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyfrinach Oes y Cerrig - Newid Ddaeth o Rod i Rod

Gwenllian Jones sy'n olrhain datblygiadau allweddol yn hanes dynoliaeth, gyda chymorth ailgreadigaethau dramatig ac arbenigwyr hanesyddol. Yn y bennod hon, fe welwn sut y bu i gymdeithasau mwy cymhleth ddatblygu wrth i amaethyddiaeth afael fel syniad yn y Dwyrain Canol ac yn Ewrop.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

10:00 Brwydr y Fwydlen - Llys Meddyg, Trefdraeth

Yr wythnos hon bydd tri o drigolion ardal Trefdraeth yn camu i gegin Llys Meddyg ac yn wynebu'r her o blesio'r beirniaid ac ennill eu lle ar y fwydlen. Sut y bydd y tri yn ymdopi â phwysau eithafol y gegin broffesiynol a pha bryd fydd yn cyrraedd y brig?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

10:30 Dal Ati: Bore Da

Elin Llwyd sy'n eich llywio drwy rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da ac Alun Williams sy'n ymweld â phobl a llefydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

11:30 Dal Ati - Galwch Acw (2)

Ar y fwydlen yr wythnos hon mae 'Galwch Acw' - cyfres goginio i ddysgwyr Cymraeg gyda'r tiwtor Ioan Talfryn a'r cyflwynydd Gareth Roberts. Ac i ddilyn 'Pigion Cegin Bryn' - tair rysáit wahanol gan y cogydd Bryn Williams.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

12:30 Clwb

Cyffro byw, adroddiadau, cyfweliadau a'r penawdau diweddaraf wrth i ni edrych ymlaen at brynhawn o chwaraeon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:45 Sgorio - Prestatyn v Bangor

Ymunwch â Nicky John, Malcolm Allen a Waynne Phillips yng Ngerddi Bastion ar gyfer gêm dyngedfennol i ddau o hoelion wyth Uwch Gynghrair Cymru Corbett Sports. Sgoriodd Prestatyn ddwy gôl hwyr iawn yn y gêm gyfatebol ynghanol mis Medi i gipio pwynt gwerthfawr. Ond dydy pwynt yn fawr o help i'r naill dîm na'r llall ar hyn o bryd, wrth iddynt geisio sicrhau peidio â disgyn i'r is-gynghreiriau ar ddiwedd y tymor. Ai Cochion Prestatyn neu Gleision Bangor fydd yn dathlu'r Nadolig hwn?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:45 Clwb

Dylan Ebenezer sy'n cyflwyno adroddiadau a chyfweliadau wrth iddo edrych ymlaen at brynhawn o chwaraeon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Clwb

Dylan Ebenezer sy'n cyflwyno cyffro byw, adroddiadau, cyfweliadau a'r penawdau chwaraeon diweddaraf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:30 Top 14: Rygbi Ffrainc

Uchafbwyntiau rygbi o Ffrainc yng nghyngrair Top 14.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:45 Clwb Rygbi - Dreigiau v Zebre

Y Dreigiau yn erbyn Zebre yn y Guinness Pro 12, yn fyw o Rodney Parade. Cic gyntaf, 4.00.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:10 Clwb

Dylan Ebenezer sy'n cyflwyno cyffro byw, adroddiadau, cyfweliadau a'r penawdau chwaraeon ar ddiwedd y prynhawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:25 Ras yn Erbyn Amser

Heddiw, cawn weld Lowri Morgan yn trio cwblhau 100 milltir yn ddi-stop a dilyn ei pharatoadau funud olaf cyn gadael am y ras yng Nghanada. Mae Lowri'n siarad â Ross Hall - y seicolegydd chwaraeon sydd wedi bod yn gefn iddi ers y Jwngl. Cawn ddilyn Lowri wrth iddi lanio yn Whitehorse a theithio 12 awr i Eagle Plains, Yukon ar gyfer man cychwyn sialens fwyaf ei bywyd. Dim ond pum person sydd erioed wedi gorffen y ras hon. Sut bydd nerfau Lowri?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:50 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

19:00 Pethe - Dolig Gwyn Dolwyddelan

Aled Llewelyn sy' ar drywydd ffilm Gymreig arloesol aeth ar goll am hanner can mlynedd. Ym mis Rhagfyr 1961, cyrhaeddodd y ffotograffydd Americanaidd Marvin Lichtner bentref Dolwyddelan i gychwyn prosiect newydd, cyffrous. Ei fwriad oedd mynd ati i greu'r ffilm ciné montage gyntaf mewn hanes. Ond yn gyntaf, roedd o angen iddi fwrw eira. Aiff y stori ag Aled o Ddolwyddelan i San Francisco ac yn ôl, yn ei ymdrech i ddatgloi hanes ffilm nas wyr fawr neb amdani.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Dechrau Canu Dechrau Canmol - Nadolig

Eglwys San Pedr ym Mhontardawe bydd lleoliad y canu a'r mawl ar gyfer rhifyn arbennig, Nadoligaidd o Dechrau Canu Dechrau Canmol. O dan arweiniad Alwyn Humphreys bydd y gynulleidfa leol yn canu carolau adnabyddus a chawn berfformiadau teimladwy gan y cyd-gyflwynydd Rhys Meirion. Bydd y tenor hefyd yn canu darn newydd am y tro cyntaf - sef y garol '1914' a gyfansoddwyd gan Richard Vaughan, sy'n adrodd yr hanes o Nadolig yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Cawn ddarlleniadau gan yr actorion Rhian Morgan a Steffan Rhodri a pherfformiadau gan gôr Ysgol Bryntawe ac eitemau cerddorol fydd yn codi ysbryd a hwyl ar gyfer y Nadolig.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Cara Fi - Megan

Mae newyddiadurwraig, Megan (Lowri Walton), yn cael ei hanfon i Dretarw i ysgrifennu darn am y cynllun llaeth. Ond mae Megan yn chwilio am stori am sgandal gwleidyddol hefyd ac mae Dai yn sefyll am Faer y pentref.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Y Gwyll

Mae corff merch ifanc, mewn ffrog goch drawiadol, yn cael ei ddarganfod wedi ei gosod yn ofalus ar y gors yn Y Borth. Mae'r achos yma, yn niweddglo'r gyfres, yn gwthio Mathias i'r ymylon, yn bersonol ac yn broffesiynol. Cofiwch am y bennod newydd sbon ar ddydd Calan.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

23:00 Adloniant y Ffermwyr Ifanc - Tân â Thân

Ar ôl llwyddiant clwb Ffermwyr Ifanc Llanfair Caereinion yn y gystadleuaeth, 'Gwledd o Adloniant' eleni, mae'r clwb a'r gymuned leol wedi ymgymryd â'r her o greu o'r newydd, sgriptio a pherfformio'r ffilm fer, 'Tân â Thân'. Mae'r stori yn adrodd hanes milwr ifanc sydd yn dod adref o'r rhyfel ac yn gweld ysbrydion o'r gorffennol a'r presennol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
00:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video