Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Abadas - Pyped

Mae 'na rywbeth rhyfedd iawn yn digwydd ar ynys yr Abadas heddiw - mae 'na flodyn haul yn siarad gyda nhw! 'Pyped' yw gair arbennig heddiw ac mae ganddo rywbeth yn gyffredin gyda'r blodyn haul.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Wibli Sochyn y Mochyn - Castell Tywod

Heddiw mae Wibli a'i ffrindiau ar y traeth ac maen nhw eisiau adeiladu'r castell tywod gorau erioed.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Cerdyn Pen-blwydd Ben

Dewch i ymuno â Ben a Mali yn eu byd bach o hud.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Peppa - Ynys y Mor Ladron

Mae Nain a Taid Mochyn yn mynd â Peppa, George a'u ffrindiau i gyd ar daith gwch i Ynys y Morladron.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:40 Popi'r Gath - Dolffin Pinc

Mae Alma wedi creu mwclis o gregyn i'w roi i'r Dolffin Pinc ysblennydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Ti Fi a Cyw - MorusY Corff

Plant yw'r bosus yn y gyfres hwyliog hon. Heddiw mae Morus a Sam y Sgerbwd yn dangos rhannau'r corff i Robin. A fydd Robin yn gallu ynganu'r cyfan?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 a b c - 'FF'

Mae rhywun wedi bwyta'r gacen ffrwythau i gyd ym mhennod heddiw o abc, ond pwy? Ymunwch yn yr hwyl gyda Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Jangyl, Plwmp a Deryn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:15 Bach a Mawr

Mae Mawr wedi ysgrifennu ei ddrama gyntaf - ond mae Bach eisiau chwarae y brif ran!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:25 Tomos a'i Ffrindiau - Amser Stori

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Ty Mel - Gwarchod y Gwenyn

Mae Linda Lindys yn gwarchod Morgan ac yn dysgu pethau newydd iddo.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Bla Bla Blewog - Y diwrnod y chwibanodd y chwiban blewog i Boris

Mae Boris yn penderfynu bod yn rhaid i'r Chwiban Blewog sy'n chwibanu tu allan i'w ystafell wely fynd i ardd y Bla Bla Blewog. Ond yna, mae'n darganfod bod mwy ohonyn nhw - pedwar o rai bach, ac maen nhw'n meddwl mai Boris yw eu mam! Maen nhw bron â gyrru Boris yn wallgof!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Cwpwrdd Cadi - Y Gacen Penblwydd

Ymunwch â Cadi a'i ffrindiau ar antur hud yn y gyfres gartwn i blant meithrin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Y Brodyr Coala - Ned a'i Chwiban

Mae'n ddiwrnod newydd i'r Brodyr Coala. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Lliw a Llun - Tren

Dilynwn lun yn cael ei dynnu, o'r dechrau i'r diwedd, gan roi cyfle i blant ifanc ddyfalu beth neu bwy fydd yn cael ei ddatgelu.

09:30 Sbridiri - Dan y Mor

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu ffenest danddwr i Twm. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Cynwyl Elfed lle mae'r plant yn creu byd o dan y dwr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Tatws Newydd - Gelli fod

Mewn cân ddisgo mae'r Tatws heddiw yn dychmygu gwneud gwahanol swyddi - o swyddog tân i ofodwr ac o seren ffilm i gogydd.

 • Isdeitlau Saesneg
09:50 Pingu - Pingu a'r Gwaith Celf

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

Content options
10:00 Nodi - Syrcas Nodi

Mae'r syrcas yn dod i Wlad y Teganau ac mae'r Sgitlod wrth eu boddau.

Content options
10:15 Bob y Bildar - Bwgan y Cwm

Rhagor o anturiaethau gyda Bob a'r criw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Octonots - Yr Octonots a'r Rhaiod Trydan

Pan fydd yr Octopod yn colli ei bwer yn llwyr, mae'r Octonots yn ei danio gyda chymorth Rhaiod Trydan!

 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Cei Bach - Buddug a'r Bocs Coch

Peth ofnadwy yw taflu sbwriel, yn enwedig ar lan y môr. Un diwrnod, mae Buddug a Brangwyn yn taflu sbwriel o gwch - heb gofio bod y llanw'n siwr o gario'r sbwriel i'r traeth, ac at draed mawr Prys Plismon!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Cled - Blodau

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Abadas - Ceffyl Pren

Mae'r Abadas yn brysur yn chwarae 'ceffylau' pan ddaw Ben ar eu traws. Mae gan air heddiw rywbeth i'w wneud â cheffylau hefyd. Tybed beth all e fod?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Wibli Sochyn y Mochyn - Cerddorfa

Mae gan Wibli ffrind newydd sbon sef iar fach, ond yn anffodus nid yw hi'n gwneud unrhyw fath o swn er bod Wibli yn mynnu ei bod yn medru canu'n dda.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:20 Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Bore, Pnawn a Nos

Mae'r Coblyn Doeth yn dysgu'r coblynnod bach i ddweud yr amser drwy ddefnyddio oriawr. Mae'n well gan Magi Hud ddefnyddio cloc dant y llew i ddysgu plant y tylwyth teg. Mae'r Coblyn Doeth yn meddwl bod hwn yn dwp ac mae'n mynd â Ben a Mali i weld y cloc mawr ar ben Coeden y Coblynnod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:35 Peppa - Cist Cofnod

Mae Musus Hirgorn yn dangos i Peppa a'i ffrindiau sut i wneud cist cofnod. Maen nhw'n darganfod bod eu rhieni wedi gwneud cist cofnod blynyddoedd maith yn ôl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:40 Popi'r Gath - Balwn Coll

Mae'r criw yn ceisio achub balwn Lleucs.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:55 Ti Fi a Cyw - MorusChwarae yn y Swyddfa

Rydyn ni yn y gweithle'r wythnos hon ac mae Morus yn chwarae gêm parau yn y swyddfa gyda Helen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 a b c - 'E'

Mae Gareth, Cyw, Bolgi, Llew Jangyl, Plwmp a Deryn wedi derbyn anrhegion 'od' iawn ym mhennod heddiw o abc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:15 Bach a Mawr

Mae Mawr yn poeni pan mae Bach yn penderfynu mynd i fyw i fyny yn y goeden.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:25 Tomos a'i Ffrindiau - Y Bore Godwr

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
12:35 Ty Mel - Gwenyn Defnyddiol

Mae Morgan yn penderfynu gwneud rhywbeth defnyddiol, ond tydy pethau ddim yn mynd yn dda iawn iddo, ar y dechrau beth bynnag.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Bla Bla Blewog - Diwrnod y Syrcas Wirion Walltog

Mae Bitw wedi penderfynu trefnu syrcas ac mae'r Bla Bla Blewog i gyd am fod yn rhan ohono.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Bydd Yvonne Evans yn ymweld â fferm ym Mhontarfynach lle maent yn cynnal digwyddiadau arbennig i ddathlu wythnos brecwast fferm. Cefin Roberts a Carys Edwards fydd yma'n gwmni i Elin i sôn am gynhyrchiad arbennig i ysgolion o'r sioe gerdd Les Miserables yn y Gymraeg sy'n rhan o ddathliadau pen-blwydd Canolfan y Mileniwm yn 10 oed.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Cegin Bryn - Aeron

Yr wythnos hon mae'r cogydd Bryn Williams yn coginio gydag aeron. Mae'n ymweld â rhandir cymunedol yn Abertawe o'r enw 'Vetch Veg' ac yn paratoi clafoutis i'r garddwyr. Nôl yn y gegin fe fydd yn paratoi jeli mafon, toesenni yn llawn jam cartref a soufflé.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Huw Rees fydd yma gyda'i gyngor ffasiwn a'r Dr Garddio fydd yn trafod yr ardd. Dr Ann sydd yn y syrjeri.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:00 Abadas - Clorian

Mae'n amser unwaith eto, i chwarae 'gêm y geiriau'. 'Clorian' yw'r gair heddiw. Pwy gaiff ei ddewis i chwilio am y gair?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:10 Wibli Sochyn y Mochyn - Ceffyl Siglo

Heddiw mae Wibli yn gowboi. Mae ganddo geffyl hyd yn oed, ceffyl siglo o'r enw Nico.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:20 Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Dillad Newydd y Brenin

Pan ddaw'r Brenin a'r Frenhines Aur i ymweld â'r Brenin Rhi, does dim byd ganddo i wisgo gan fod Magi Hud yn golchi ei ddillad i gyd gyda'i gilydd ac maent yn lleihau mewn maint! All hi greu mwy o ddillad iddo gan ddefnyddio llysiau o'r ardd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:35 Peppa - Ffrind George

Mae gan Beca Bwni frawd bach o'r enw Dicw sydd yr un oed a George.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:40 Popi'r Gath - Allweddi Coll

Pan fo allweddi Lleucs yn syrthio i mewn i'r llyn mae Popi yn mynd â'r criw mewn llong danfor i chwilio amdanyn nhw. Ond mae Capten Cregyn yn ceisio eu harestio ac mae'r llong danfor yn cael ei niweidio. Mae'r allweddi'n ddiogel yn nwylo'r octopws ac mae'n rhaid i Lleucs ac Alma ganu i'r octopws er mwyn cael yr allweddi yn ôl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:55 Ti Fi a Cyw - MorusChwarae yn y Parc

Mae Morus yn chwarae gêm gyda Robin yn y parc gan ddilyn y cyfarwyddiadau ar y cardiau fflach.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Tomos a'i Ffrindiau, Bach a Mawr, Bla Bla Blewog, Yoko! Jakamoko! Toto!, Ben Dant.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Tomos a'i Ffrindiau - Y Rhyfeddod Pinc

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Bach a Mawr

Cyfres i blant bach am ddwy arth sy'n ffrindiau - un sy'n fach ac un sy'n fawr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:25 Bla Bla Blewog - Y Peintio Cyn y Pastai

Mae Nain yn mynd i beintio llun o'r teulu, ac fel gwobr am aros yn llonydd mae hi wedi gwneud pastai gellyg gwlanog i'r Bla Bla Blewog. Mae Boris yn gadael Bw-bach ar ôl yn Château Shampw, yn gwisgo fel yr arlunydd enwog Pablo Peintio Pawb, ac yn mynd i geisio cael ei afael ar y bastai!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:35 Yoko! Jakamoko! Toto! - Y Claf

Ymunwch â Yoko'r aderyn, Jakomoko'r armadilo a Toto'r mwnci am anturiaethau lu.

16:40 Ben Dant

Ymunwch â Ben Dant a'r morladron o Ysgol y Groeslon wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri yng nghwmni cyflwynwyr egnïol Stwnsh.

Content options
17:00 Henri Helynt - A'r Parti

Pan mae Mam a Dad yn mynd i ffwrdd am y penwythnos, mae Hen Fodryb Greta yn dod i warchod y bechgyn. Felly, yn naturiol, mae Henri'n cymryd mantais o'r sefyllfa.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:10 Ysgol Jac

Yn ymuno â Jac Russell ac Ifan heddiw mae pobl ifanc o Ysgol Bodfeurig, Ysgol Tregarth ac Ysgol Cae Top, Gwynedd.

Content options
17:45 Rygbi Pawb

Ffeinal yr Academïau Rhanbarthol. O blith y Dreigiau, y Gleision, y Scarlets, y Gweilch ac RGC - un tîm fydd yn ennill y teitl. Morgan Isaac sy'n cyflwyno uchafbwyntiau'r gêm derfynol.

Content options
18:00 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:05 Ysbyty Hospital

Mae Ysbyty Hospital wedi cipio'r wobr am Ysbyty Gorau'r Byd, ac mae Glenise am wneud ei gorau glas i ddifetha'r diwrnod mawr i Tudur. Does neb yn awyddus i gymryd rhan yng ngwers ymarfer corff Lois, ac ar ben popeth, mae yna fodrwy werthfawr iawn ar goll.

Content options

18:30 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:35 Blwyddyn y Bugail: Ioan Doyle

Gyda'r anaf i law Ioan yn dechrau gwella, mae ef a'i gariad Helen yn paratoi ar gyfer tymor prysur y cneifio. Er mwyn ennill ychydig o arian i gefnogi ei busnes ei hun, mae Ioan yn ymuno â chriw contractio cneifio sy'n mynd o fferm i fferm o Abergwyngregyn i Ddyffryn Ogwen. Cawn ddilyn Ioan wrth iddo hel defaid ar Fraich Yr Elen, ar y Carneddau ac yn ei weld yn chwilio am gynefin i'w ddefaid ei hun. Ochr yn ochr â'r gwaith beunyddiol, mae Ioan yn dal i geisio creu amser ar gyfer ei ddringo. "Yn y pen" mae dringo i gyd yn ôl Ioan, ac mae'n profi hynny ar greigiau môr Rhoscolyn, Sir Fôn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Bydd y cyflwynydd tywydd Siân Lloyd yn trafod ei gwaith gydag elusen sy'n cefnogi pobl sydd wedi cael strôc. Hefyd, eitem fyw o Goleg Cerdd a Drama Cymru o noson arbennig i lansio dathliadau 'Patagonia yn 150'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Rownd a Rownd

Gan fod Cherry'n awyddus i gyfarfod ffotograffydd y briodas gyda Callum mae'n peri trafferth yn y salon ac yn Copa. Mae Adam yn mynd i drwbl pan ddaw dyn diarth i holi am brynu car Callum. Cadw parti pen-blwydd Llio yn gyfrinach yw problem Iolo heddiw ond mae Wyn yn benderfynol o adael y gath o'r cwd. Diolch i'r drefn bod Dani yn deall y sgôr. Math arall o sgorio mae Jason yn gobeithio ei wneud heno, gyda Hari yn bwriadu aros draw yn fflat Barry. Ond tydi pethau ddim yn debygol o fod yn rhwydd i'r ddau

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

Daw Debbie a Mark o hyd i Gabriela ond a fydd hi'n fodlon dychwelyd gyda nhw i Gwmderi? Mae Sheryl yn agor ei chalon wrth Meic am Hywel.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Celwydd Noeth

Y gyflwynwraig Nia Roberts fydd wrth y llyw ac yn tywys y cystadleuwyr drwy'r rowndiau wrth iddynt anelu at gipio'r jacpot o £10,000. Yr hyn sy'n gwneud Celwydd Noeth yn wahanol yw'r ffaith nad oes dim cwestiynau i'w hateb. Y cyfan sydd angen ei wneud er mwyn ennill arian a symud i fyny o ris i ris ydy dewis pa gelwydd sy'n ymddangos ym mhob rownd. Bydd y ffrindiau gorau o Lanybydder - Nerys Morris a Heulwen Jones yn dychwelyd er mwyn parhau gyda'u hymgais nhw i gipio'r jacpot. Hefyd yn cystadlu bydd y cyfeillion Ceri Jones o Ben-y-bont ar Ogwr a Gareth John o Dongwynlais.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:55 Darllediad Gwleidyddol gan Plaid Cymru

Darllediad Gwleidyddol gan Plaid Cymru.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Pawb a'i Farn - Y Ddadl Iechyd

Y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yw prif ffocws rhaglen drafod Pawb a'i Farn yr wythnos hon. Mewn rhaglen arbennig o'r Ffwrnes, Llanelli bydd Dewi Llwyd yn llywio'r drafodaeth ar bwnc sy'n agos at galon cymunedau ledled Cymru. Fel arfer bydd cyfle i'r gynulleidfa holi a herio panel o wleidyddion ac arbenigwyr. Y panelwyr heno bydd y Meddyg Teulu Dr Zoe Morris-Williams; Delyth Evans o'r Blaid Lafur; Paul Davies AC o'r Ceidwadwyr ac Elin Jones AC o Blaid Cymru.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:30 Lan a Lawr

Mae Delia yn amau na ddylai hi wedi datgelu ei chyfrinach i Mal a Caitlin wedi'r cwbl ac yn poeni am y dyfodol. Mae Caitlin yn falch o adael y gogledd ac yn gobeithio na fydd hi byth yn gweld Mal eto ar ôl ei geiriau llym.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
22:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Straeon Tafarn - Y Dderwen, Hendre, Yr Wyddgrug

Yr wythnos hon bydd Pws yn teithio i hen bentref bach diwydiannol, yr Hendre ychydig filltiroedd y tu allan i'r Wyddgrug i ymweld â thafarn Y Dderwen. Bydd yn clywed hanes a chefndir y dafarn a'r ardaloedd diwydiannol cyfagos yng nghwmni John Les Tomos, perchennog y dafarn. Bydd Pws hefyd yn olrhain hanes yr ardal yn ystod yr Ail Ryfel Byd ac yn clywed Ynyr Llwyd yn canu cân Y Pysgotwr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:35 Y Dydd yn y Cynulliad - Y Pwyllgor Menter a Busnes

Digwyddiadau'r dydd o Gynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Menter a Busnes.

Flash is required to view this video