Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Abadas - Hwyl Fwrdd

Mae'n ddiwrnod llawn hwyl ar ynys yr Abadas heddiw ac mae digon o hwyl i'w gael wrth chwilio am air newydd heddiw, 'hwylfwrdd'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Bach a Mawr

Mae Bach am gael anrheg arbennig i Mawr fel syrpreis.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Syrcas Deithiol Dewi - Dau Garlo

Mae dryswch mawr pan ddaw cefnder Carlo i aros.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Oli dan y Don - Oli a'i Gamera

Mae Oli eisiau gwneud rhaglen ddogfen i ddangos bywyd tanfor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Y Crads Bach - Yfi yw yfi

Mae'r malwod allan yn chwarae ac mae Gwen eisiau ymuno yn yr hwyl - ond does ganddi ddim cragen. Felly, i ffwrdd â'i ffrindiau i chwilio am un.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Ti Fi a Cyw - RohanYr Ardd 2

Plant sy'n rheoli'r gemau dysgu yn y gyfres hwyliog hon. Mae'n rhaid i fam Rohan ddyfalu pa bethau o'r ardd mae hi'n teimlo gyda'u dwylo.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Wmff - Gwers Bale Lwlw

Mae Lwlw'n cael gwersi bale, ac mae'n awyddus i ddysgu rhai o'r symudiadau i Wmff.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Tŷ Cyw - Plwmp y Pysgodyn

Ymunwch â Gareth, Rachael a Plwmp wrth iddynt fynd ar antur o dan y môr yn Ty Cyw heddiw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Twt - Twt a'r Argyfwng Hufen Ia

Mae'n ddiwrnod hyfryd o haf ac mae'r Harbwr Feistr yn penderfynu tanio ei fan hufen iâ, Mistar Rhewllyd. Yn anffodus does dim olew ynddi ac mae'r Harbwr Feistr yn danfon Twt i 'nôl llwyth o'r garej. Yn ei frys i gwblhau'r dasg a dychwelyd yn ôl i fwynhau'r hufen iâ, mae'r llwyth yn troi ac yn cael ei arllwys i'r môr. Mae'n ras yn erbyn amser i achub anifeiliaid y môr rhag yr olew sy'n lledu ar draws y dwr. Gyda gwaith caled a chymorth ei ffrindiau, mae Twt yn achub y dydd. Mae'r criw'n dathlu gyda hufen iâ hyfryd Mistar Rhewllyd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Sam Tan - Tren ar Fro

Rhaid i Sam achub y teithwyr pan fo trên yn rhedeg i lawr y trac heb y gyrrwr a dim ond ci wrth y llyw!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Bla Bla Blewog - Y diwrnod y dilynodd Blaidd Bla Bla ei drwyn

Mae Boris yn gwrthod gadael i Bw-bach ofalu am Blaidd Bla Bla. 'Dyw Boris ddim yn hoff o Blaidd Bla Bla o gwbl. Mae Boris yn penderfynu ar gynllun fydd yn dangos i Blaidd pwy yw ci gorau Treblew. A fydd y cynllun yn llwyddo?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Cwpwrdd Cadi - Y Gacen Penblwydd

Ymunwch â Cadi a'i ffrindiau ar antur hud yn y gyfres gartwn i blant meithrin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Straeon Ty Pen - Dan y Siarc

Mae Dan y Siarc yn wahanol i'r siarcod eraill, gan nad oes ganddo ddannedd eto. Tudur Owen sydd yn adrodd sut y bu i Dan oresgyn y bwlis oherwydd bod ganddo ddawn unigryw sydd yn achub y dydd pan fo dyfarnwr y gêm fawr yn methu bod yn bresennol!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Igam Ogam - Shhh!

Pan mae Hen Daid yn dioddef o ben tost, mae e angen tawelwch a heddwch, ond mae Igam Ogam yn mynd dros ben llestri i gadw pawb yn dawel!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Byd Carlo Bach - Carlo'n Dymuno

Mae Carlo eisiau bod yn frenin. Ond pwy yw'r dewin sydd am wireddu ei freuddwydion?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:40 Peppa - Prawf Llygaid

Mae Endaf Ebol yn gwisgo sbectol ac mae Peppa yn amau ei bod hithau angen rhai. Felly, mae Mami Mochyn yn mynd â hi at yr optegydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:50 Y Brodyr Coala - Bag Newydd Pwyll

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Y Robot Tegan

Mae Ben a Mali yn dod o hyd i robot sydd wedi'i dorri. Mae Mali'n defnyddio hud i'w drwsio ond mae'r robot yn ymddwyn yn od ac yn dechrau glanhau'r holl gastell.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Bob y Bildar - Ysgol y Cwm

Rhagor o anturiaethau gyda Bob a'r criw.

 • Isdeitlau Saesneg
10:20 Un Tro - Elen Benfelen a'r Tri Arth

Dyma stori gyfarwydd a phoblogaidd Elen Benfelen a'r Tri Arth, sydd dros 200 mlwydd oed.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:30 Dwdlam

Cyfres i blant meithrin yng nghwmni Lowri Williams a thrigolion byd cymylau Dwdlam.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:45 Wibli Sochyn y Mochyn - Syrcas

Mae Wibli yn dod o hyd i ffyn jyglo ac yna'n dod hyd i'r clown sydd yn eu jyglo. Mae'n debyg bod partner y clown yn llawn annwyd ac yn methu perfformio yn y syrcas.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Abadas - Llong Danfor

Rhywbeth sydd i'w weld yn y dwr yw gair heddiw, 'llong danfor'. Pa Abada fyddai orau i fynd i chwilio amdano felly? Ela sy'n dda am wynto, Seren sy'n gallu hedfan neu Hari sy'n gallu nofio?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Bach a Mawr

Mae Mawr yn ceisio perswadio Bach i adael llonydd i'r wenynen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:20 Syrcas Deithiol Dewi - Y Sugnwr Sinciau

Pam bod sugnwr sinciau yn rhan o eitem newydd Enfys a Carlo?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:35 Oli dan y Don - Gwarchod Gwalch Bach

Mae Dyf y Deifar yn rhoi babi octopws yng ngofal Beth ac Oli ond dyw Dyf ddim yn hapus pan maen nhw'n gadael yr octopws gyda rhywun arall.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Y Crads Bach - Rhowch y tun yn y bin!

Mae'r pryfaid wedi gweld rhywbeth rhyfedd ar y ddôl - hen dun gludiog. A buan iawn maen nhw'n dysgu mai'r bin yw'r lle gorau i sbwriel.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:50 Ti Fi a Cyw - IsabelYstafell Wely

Heddiw Isobelle sy'n danfon ei mam ar grwydr yn yr ystafell wely.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Wmff - Wmff A'r Peth Bach Fflwffog

Mae Wmff yn gweld Peth Bach Fflwffog yn chwarae yn y pwll tywod yn y parc. Tybed a fyddan nhw'n ffrindiau yn y pen draw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:05 Tŷ Cyw - Lliwiau Cymysglyd

Ymunwch â Gareth, Cyw, Bolgi, Plwmp a Deryn, Llew a Jangl am antur arall yn Ty Cyw heddiw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:20 Twt - Cloch Groch

Mae'n ddiwrnod cyntaf yr haf ac mae pawb yn edrych ymlaen at ddathlu. Yn anffodus i Twt, mae ganddo waith i'w gwblhau cyn i'r parti ddechrau. Mae'r Harbwr Feistr yn ei ddanfon ef a Mari i glirio sbwriel o wely'r harbwr gyda dyfais sonar newydd. Tybed all y ddau troi'r gwaith yn hwyl a gorffen cyn i'r parti ddechrau?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:30 Sam Tan - Y Twr Dwr

Mae'n ddiwrnod mawr ym Mhontypandy wrth i'r rheilffordd a'r orsaf gael eu hagor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Bla Bla Blewog - Y diwrnod y daeth Dad o hyd i siani flewog Gordon Goch

Mae'r Bla Bla Blewog wedi dod o hyd i Siani Flewog goron goch ac maen nhw am ei ddychwelyd i Goedwig y Blew. Ond mae Boris am gael ei ddwylo arno. Byddai pobl yn siwr o dalu arian i ddod i'w weld. Gwisga fel Proffesor Pry' gyda'r gobaith o gael gafael ar y creadur prin. Tybed a fydd ei gynllun yn llwyddo?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:02 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Elin Fflur sy'n sgwrsio gydag Aled Jones wrth iddo ymweld â Venue Cymru, Llandudno.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Cefn Gwlad - Hefin a Ruth Hughes

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld â Hefin a Ruth Hughes a'r teulu, ar Fferm Tynohir, Derwenlas, Machynlleth. Wedi treulio blynyddoedd yn gweithio ar fferm arbrofol Pwllpeiran, cafodd Hefin a'r teulu gyfle i ffermio ar eu liwt eu hunain drwy gael tenantiaeth fferm rent. Bydd Dai yn cael cyfle i weld gwaith caled y teulu gan ddilyn Hefin yn aredig llethrau serth ac anodd er mwyn gwneud y mwyaf o bob modfedd o'r tir. Cawn gipolwg ar ddiadell defaid Beltex pur Tynohir y fferm a chlywed am lwyddiannau'r teulu mewn sioeau amrywiol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:00 Prynhawn Da

Cyngor ffasiwn gyda Huw a Dr Ann fydd yn agor drysau'r syrjeri. Hefyd cawn gwmni Goronwy Evans sy'n dathlu 50 mlynedd yn y weinidogaeth dros y penwythnos.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:57 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:00 Bob y Bildar - Chwarae Plant

Anturiaethau Bob y Bildar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:10 Wibli Sochyn y Mochyn - Tisian

Dyw Wibli ddim yn dda o gwbl gan ei fod wedi dal annwyd mawr. Mae ei drwyn yn goch a'i lais yn wichlyd ac mae'n tisian drwy'r amser. Mae'n poeni na fydd ei ffrindiau eisiau chwarae cuddio gan ei fod yn tisian gormod ac felly yn hawdd i'w ddarganfod. Ar ôl penderfynu ei bod hi'n well i Wibli chwilio - mae pawb arall yn cuddio. Ond mae Wibli'n llwyddo i ddod o hyd i'w ffrindiau yn hawdd gan eu bod nhw erbyn hyn yn tisian hefyd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:25 Sam Tan - Dwbwl Trwbwl

Mae Jams a Sara yn gystadleuol iawn ac yn achosi helbul wrth fynd am dro.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:35 Popi'r Gath - Cricsyn y Canwr

Mae Sioni'n siomedig iawn pan nad yw ei gricsyn yn gallu canu. Mae Popi'n awgrymu eu bod yn mynd ar antur i chwilio am y ddol lle mae'r cricsyn yn hoffi canu. Mae Tewdwr y Chwalwr Chwilob yn ceisio distrywio popeth ond mae Sioni'n clywed ei gricsyn yn canu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:45 Y Crads Bach - Pwyll Pia Hi

Mae Magi'r Neidr Filtroed yn brolio taw hi yw'r creadur mwya' cyflym yn y goedwig. Ond mae Gwen y wlithen yn gwbod taw pwyll pia hi!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:55 Ti Fi a Cyw - GabrielStafell Ymolchi

Plant yw'r bosus yn y gyfres hwylus newydd hon. Heddiw Gabriel yw'r athro wrth chwarae gêm yn y 'stafell molchi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Hafod Haul, Oli Dan y Don, Y Brodyr Adrenalini, Pat a Stan, Ben Dant.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Hafod Haul - Cled allan o waith

Pan fydd Cled y ceiliog yn clochdar, mae pawb yn gwybod ei bod yn amser codi. Ond un bore, mae Heti'n derbyn cloc larwm yn y post. Ond beth wnaiff ddigwydd i Cled?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:15 Oli dan y Don - Siencyn Ahoy!

Er bod Siencyn yn trwsio popeth sydd yn ymwneud â'r môr dyw e erioed wedi bod ar y môr. Mae Oli a Beth yn ceisio dod o hyd i ffordd o'i gael e i'r môr, ond maen nhw'n sylweddoli ei fod yn nerfus iawn. Ond mae'n dod dros ei nerfusrwydd pan fo'n gweld bod y ddau mewn trafferth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:30 Y Brodyr Adrenalini - Tasgau Tanllyd

Mae'r Brodyr yn y sw ac er mwyn creu argraff, mae Xan yn taflu ei frodyr i mewn i gaets yr anifeiliaid gwyllt. Mae ei frodyr yn gandryll ac maen nhw'n gadael Xan ar ei ben ei hun. Sut y bydd yn gweithio ar ei ben ei hun?

16:35 Pat a Stan - Problemau Persawrus

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

Content options
16:45 Ben Dant

Ymunwch â Ben Dant a'r môr-ladron o Ysgol Bro Hedd Wyn wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri yng nghwmni cyflwynwyr egnïol Stwnsh.

Content options
17:00 Henri Helynt - A'r Lladrad

Ar ôl rhoi cynnig mewn yn ddamweiniol i'r gystadleuaeth i ddylunio poster i ddynodi pen-blwydd yr ysgol, mae Henri'n cael cymorth annisgwyl i geisio adfer y sefyllfa.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:10 Morthwyl, Mwd a Mwnci

Mae Alun a'r timoedd yn parhau â'r gwaith adeiladu ym Mharc Bywyd Gwyllt Manor House ger Dinbych y Pysgod. Mae'r tîm glas yn ymweld â chwmni graffeg i weld yr arwydd newydd yn cael ei brosesu, tra bod aelodau'r tîm coch yn ymweld â fferm yn Llanelwedd i gasglu gwellt ar gyfer to i gytiau'r geifr.

Content options
17:35 Pat a Stan - Gwersylla Gwyllt

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

Content options
17:45 Rygbi Pawb

Uchafbwyntiau'r rownd olaf yng nghystadleuaeth y Cwpan dan ddeunaw cyn y flwyddyn newydd wrth i Coleg Gwent groesawu'r Pencampwyr, Coleg Sir Gâr, i Ganolfan Rygbi Ystrad Mynach.

Content options
18:05 Ditectifs Hanes - Aberhonddu

Heddiw mae Anni, Tudur a Hefin y Ditectif yn archwilio hanes Aberhonddu. Maen nhw ar drywydd y Celtiaid a'r Rhufeiniad ar y Bannau, chwedlau'r arwr lleol Brychan Brycheiniog, a stori'r palas oedd yn sefyll gynt yng nghanol llyn gyda phwerau hudol. Ond pa Dditectif a fydd yn ennill Cwis Cyflym Caradog tro 'ma?

Content options
 • Sain ddisgrifio

18:30 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:32 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:35 Pobol y Cwm

Mae Meic a Debbie yn parhau i dynnu'n groes; bydd yn rhaid i Meic fod yn onest. Mae Gaynor yn gwthio Gethin yn nes at Sheryl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Rownd a Rownd

Mae Mr Lloyd yn ei gweld hi'n anodd ar ôl colli Lena, ond mae'n darganfod y Samariad trugarog mwya' annisgwyl - Michelle! Ydy ei charedigrwydd yn hollol anhunanol neu oes ganddi gynllun ar y gweill? Mae Glenda'n meddwl ei bod hi'n gwybod! Gan fod Kay wedi gadael y gath allan o'r cwd am y babi, mae gan Lowri waith egluro. A ydy hi am faddau i'w mam-yng-nghyfraith? Bydd yn rhaid i Iris chwilio am faddeuant hefyd os ydy hi'n dewis Arthur dros y plant. Ydy hi wir isho Arthur yn ôl?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

Dydy Eifion ddim yn hapus pan aiff pethau'n flêr yn y gystadleuaeth golff. Mae'n ddiwrnod pwysig i Jinx a Ffion.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:25 Cwpwrdd Dillad

Yr actores Gillian Elisa; rocar ifanc o Lantrisant sydd wrth ei fodd gyda Rod Stewart; a dau sydd wrth eu boddau gyda'r siaced Barbour sy'n agor drysau eu 'Cwpwrdd Dillad' yr wythnos hon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:55 Apel DEC: Argyfwng Ebola

Apêl Pwyllgorau Argyfwng Trychinebau Cymru (DEC) ynglyn ag afiechyd Ebola.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 O'r Galon: Taith Dewi

Ychydig a wyddai'r actor Dewi Rhys ei fod wedi ei fabwysiadu. Yn Taith Dewi bydd yr actor poblogaidd yn gwneud darganfyddiadau rhyfeddol am ei deulu gwaed fydd yn newid ei fywyd. Bydd cyfres newydd o O'r Galon yn dechrau ar S4C yr wythnos nesaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Ochr 1

Griff Lynch sy'n cyflwyno fideos a pherfformiadau newydd gan Endaf Gremlin, H Hawkline a Carw.

Content options
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Y Lle

Bydd Ifan yn crwydro Llundain yn chwilio am gelf stryd drawiadol, bydd Kara yn rhoi'r 'Caseboard' ar brawf a chawn gerddoriaeth gan Ed Holden a Santiago.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video