Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Cled - Llais

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Sara a Cwac - Dim Gwlan

Sara a Cwac call to see Siani Scarffiau, and find out what happens when she runs out of wool.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Ffi-ffi a'i Ffrindiau - Wfft i Ffi-Ffi

Cyfres wedi'i hanimeiddio i blant ifanc, sy'n dilyn helyntion Ffi Ffi a'i Ffrindiau sy'n byw mewn gardd hudol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:30 Bla Bla Blewog - Y diwrnod y chwythodd Mam swigod swnllyd o'r tiwba tew

Mae Mam wrthi'n chwarae'r tiwba ond mae'r swn yn gyrru Boris yn wallgo'! Mae'n ceisio gwahanol ffyrdd i roi taw arni - o lanw'r tiwba â swigod i stwffio pâr o drons Nain i mewn i'r tiwba! Beth wnaiff Boris nesaf?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Sam Tan - Glud Peryglus

Mae Norman yn cael awyren fodel ar ei ben-blwydd, ond nid yw'n trafferthu darllen y cyfarwyddiadau ac mae'n gludo ei law at ddrws yr ystafell wely yn ddamweiniol. Aiff pethau o ddrwg i waeth wrth i chwyddwydr ddechrau tân ar ei wely!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Ti Fi a Cyw - MorusChwarae yn y Parc

Mae Morus yn chwarae gêm gyda Robin yn y parc gan ddilyn y cyfarwyddiadau ar y cardiau fflach.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Peppa - Pen-blwydd George

Mae hi'n ben-blwydd ar George heddiw ac mae Mami a Dadi Mochyn yn cynllunio diwrnod arbennig

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:05 Myffin y Mul - Paid Rhythu Emrys

Beth sydd ar y gweill yng Nghaermulod heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:15 Syrcas Deithiol Dewi - Drama Banana

Mae rhywun llwglyd iawn yn dwyn tartenni banana Heulwen. Ond pwy ydy'r lleidr?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Hafod Haul

Mae'n ddiwrnod glanhau ar y fferm a daw Heti o hyd i albwm o hen luniau. Caiff pawb hwyl yn hel atgofion.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:40 Tŷ Cyw - Deffro'r Gwanwyn

Dewch ar antur gyda Gareth a Sali Mali wrth iddynt geisio deffro'r gwanwyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Sali Mali - Blodau hardd yn yr ardd

Mae Sali Mali'n darganfod nad yw Jac Do yn fawr o help yn gweithio yn yr ardd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
09:05 Tili a'i ffrindiau - Awyren Twmffi

Mae Tili a'i ffrindiau yn gwneud awyrennau papur ond mae Twmffi yn cael trafferth am ei fod yn fawr ac yn drwsgl. Mae'r ffrindiau yn helpu gwneud awyren yn arbennig i Twmffi. Tybed a fydd pawb yn barod ar gyfer y gystadleuaeth Hedfan Fawreddog?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Seren For - Ar Goll

Pwy neu beth sy'n byw o dan y môr? Beth am blymio'n ddwfn o dan y don i gwrdd â Seren Fôr a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
09:25 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Ddau Yswain

Gan fod Meic yn dymuno cael ysweiniaid, mae hyn yn golygu na all y dreigiau hedfan, redeg ar bedair coes, na defnyddio tân na dwr! Dim ond pan fydd Meic angen help i ddal Chwit a Chwat y mae'n gweld bod y dreigiau yn well nag y gallai ysweiniaid fyth fod!

Content options
09:35 Cwm Teg - Mynd i Weld y Doctor

Rhaglen feithrin animeiddiedig, sydd yn dangos sut mae doctoriaid yn ein helpu. Mae annwyd cas ar Jac felly mae'n ymweld â'r doctor. Mae'r doctor yn edrych arno ac yn rhoi moddion iddo. Y diwrnod wedyn mae Jac, Gwen a Gareth yn chwarae gêm doctoriaid

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Rhacsyn a'r Goeden Hud - Jeli i Bawb o Bobl y Byd

Mae pawb yn y Goeden Hud yn teimlo yn sâl ar ôl bwyta gormod o jeli.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Y Dywysoges Fach - Dwi isio bod yn dal

Mae'r Dywysoges Fach yn teimlo ei bod hi'n rhy fyr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Yn yr Ardd - Llygredd yn y Pwll

Druan â'r pysgod, mae Lili a Lefi yn teimlo'n sâl heddiw ac mae Gwilym y garddwr yn credu mai'r rheswm am hyn yw bod llygredd yn y pwll felly mae pawb yn mynd ati i lanhau'r pwll.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Chwarae Clai - Tren

Cawn hwyl yn chwarae gyda thrên bach heddiw.

Content options
10:30 Dwdlam

Cyfres i blant meithrin yng nghwmni Lowri Williams a thrigolion byd cymylau Dwdlam.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:45 Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Ymweliad Smotyn

Mae Smotyn yn dal annwyd gan bod ei ogof yn gadael dwr i mewn. Mae'n cael gwahoddiad i fynd i aros yn y castell ond mae'n cymryd dros y lle ac yn cysgu yng ngwely'r Brenin hyd yn oed!

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Wmff - Wmff A'r Lleuad

Mae Wmff yn mynd draw i fflat Wncwl Harri, ac erbyn iddyn nhw orffen chwarae, mae'n hwyr iawn. Rhaid i Wmff ac Wncwl Harri gerdded adref yn y nos, ac mae Wmff yn gweld y lleuad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Twm Tisian - Deffra Tim Tisian

Mae'n anodd deffro weithiau yn tydi? Mae Twm yn cael trafferth mawr i aros ar ddihun heddiw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:15 Stiw - Stiw a'r Gwningen Basg

Mae Stiw ac Elsi'n chwilio am y Gwningen Basg sydd wedi gadael wyau Pasg iddyn nhw yn yr ardd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Bach a Mawr

Ydy hi'n bosib i Bach a Mawr cael un diwrnod heb achosi swn a damweiniau?

 • Isdeitlau Saesneg
11:40 Sam Tan - Yn y Niwl

Cartwn i blant ifanc. Pwy sydd angen help Sam Tân ym Mhontypandy heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:50 Ti Fi a Cyw - IeuanCoginio

Mae'n wythnos goginio ac mae Ieuan a'i fam yn dewis y cynhwysion i'w gosod ar eu pitsas.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Tomos a'i Ffrindiau - Y Bore Godwr

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
12:10 Sara a Cwac - Canu Gwlan

Mae Sara a Cwac yn galw heibio Siani Scarffia, ac mae diwrnod cerddorpl iawn yn datblygu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:20 Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Dillad Newydd y Brenin

Pan ddaw'r Brenin a'r Frenhines Aur i ymweld â'r Brenin Rhi, does dim byd ganddo i wisgo gan fod Magi Hud yn golchi ei ddillad i gyd gyda'i gilydd ac maent yn lleihau mewn maint! All hi greu mwy o ddillad iddo gan ddefnyddio llysiau o'r ardd?

 • Isdeitlau Saesneg
12:30 Hafod Haul

Mae Jaff, Iola, Gwen a Pedol yn mynd am drip i lan y môr, ac yn cael diwrnod i'r brenin yno.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Tŷ Cyw - Ble Mae'r Lliwiau

Dewch ar antur a chael hwyl a sbri gyda Gareth, Rachael a gweddill y criw yn Nhy Cyw heddiw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Ar y rhaglen heno byddwn yn cwrdd â Gwyn Roberts o Ddwygyfylchi sydd wedi cyhoeddi llyfr newydd o'i luniau sy'n cofnodi ei ddiddordeb mawr mewn trenau a degau o bobl, digwyddiadau a charreg filltir allweddol yn hanes gogledd Cymru. Hefyd, bydd Aneirin Karadog yn edrych ar y cysylltiad Cymreig gyda William Shakespeare.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Cefn Gwlad - Gwartheg Charolais

Ar achlysur dathlu hanner can mlynedd dyfodiad brîd y gwartheg Charolais i Brydain, bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld â dau fridiwr adnabyddus o Gymru - Arwel Owen o Langadfan ger Y Trallwng a Peter Howells o ardal Llanybydder. Darlledwyd y rhaglen gyntaf yn 2012.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:00 Prynhawn Da

Huw Rees fydd yn rhannu cyngor ffasiwn; bydd Dr Ann yn y Syrjeri; a Lois Echley o elusen Achub y Plant fydd yma'n westai.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:00 Wmff - Cwpan Arbennig Wmff

Mae gan Wmff gwpan arbennig - ei hoff gwpan yn y byd i gyd. Ond pan mae'r gwpan yn mynd ar goll, daw Wmff i sylweddoli ei fod yn rhy hen bellach i ddefnyddio cwpan fabi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:10 Twm Tisian - Cerddoriaeth

Mae Twm wedi dod o hyd i'w focs offerynnau cerdd, tybed pa un yw ei hoff offeryn?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:15 Stiw - Newyddion Stiw

Mae Stiw'n creu ei bapur newydd ei hun, ond tydi dod o hyd i stori dda ddim yn hawdd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:30 Bach a Mawr

Cyfres i blant bach am ddwy arth sy'n ffrindiau - un sy'n fach ac un sy'n fawr.

 • Isdeitlau Saesneg
15:40 Sam Tan - Helpu Mam

Mae Dilys yn galw Mike i ddod i drwsio ei pheiriant golchi dillad, ond mae Mike yn anghofio diffodd ei haearn smwddio cyn gadael y ty.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:55 Ti Fi a Cyw - IeuanTeimladau

Mae'n rhaid i fam Ieuan ddyfalu'r teimladau ac emosiynau sy'n cael eu dangos yn y lluniau. Cyfres llawn hwyl gyda'r plant yn rheoli'r gemau dysgu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Tomos a'i Ffrindiau, Hafod Haul, Y Brodyr Adrenalini, Tref a Tryst.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Tomos a'i Ffrindiau - Hwyl a Sbri

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Hafod Haul

Mae Owi'r ddafad wedi penderfynu ei fod am fyw yn y ty. Ond tybed sut noson o gwsg gaiff Owi yn y lolfa, neu a fydd e'n ysu i gael mynd yn ôl i'r cae erbyn y bore?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:25 Y Brodyr Adrenalini - Golffwyr Gwallgo!

Nid yw'r Brodyr Adrenalini yn creu argraff dda yn y 'clwb golff' felly maen nhw'n penderfynu ymddwyn hyd yn oed yn waeth. Allwch chi ddychmygu beth sy'n mynd i ddigwydd?

Content options
16:35 Tref a Tryst

Ymunwch â Tref y ci drygionus a'i ffrind gorau Trystan.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri yng nghwmni cyflwynwyr egnïol Stwnsh.

Content options
17:00 Oi! Osgar - Parasol Parasiwt a Lloeren

Anturiaethau Oscar y fadfall a'i ffrindiau yn yr anialwch chwilboeth.

Content options
17:10 Stwnsh ar y Ffordd

Yr wythnos hon ar Stwnsh ar y Ffordd, fe fydd pod Stwnsh yn Ysgol Llangennech ger Llanelli.

Content options
17:45 Edi Wyn - Y Prosiect

Mae gan Edi Wyn ddychymyg byw dros ben. Ymunwn ag ef a'i ffrindiau triw, Mimi a Guto, wrth iddyn nhw beri mwy o hafoc!

18:00 Ni Di Ni - Fy Chwaraeon

Mae criw NiDiNi yn sôn am chwaraeon.

Content options
18:05 SpynjBob Pantsgwar - Bod yn Normal

Pan mae Sulwyn yn cyhuddo SpynjBob o beidio â bod yn normal, mae SpynjBob yn penderfynu gwneud popeth yn ei allu i wneud yn siwr ei fod o yn normal.

Content options
18:15 Dim Byd

Mae Margeret yn cyrraedd adref i ddarganfod Bill Anferthol yn ei disgwyl, ond a fydd Bill yn hapus â'i gartref newydd?

Content options

18:30 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:35 Pobol y Cwm

Mae Diane yn ymddiheuro i Anita, ond a fydd Anita yn fodlon ailgydio yn eu cyfeillgarwch? Rhaid i Meic ymdopi â gweld wyneb ei fab ar dudalen flaen y papur newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Byddwn yn nodi 40 mlynwedders cyflwyno'r system Côd Post am y tro cyntaf. Byddwn yn clywed am ddigwyddiadau gwyl Focus Wales yn Wrecsam, a'n gwestai yn y stiwdio yw Gareth F Williams.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Rownd a Rownd

Mae rhwystredigaeth Beth yn cynyddu wrth i Philip wrthod ystyried ei syniad o droi Q's yn far. Mewn byr o dro mae'r Beth gynllwyngar yn sylweddoli mai arian yw'r ffordd at galon Philip a gwelwn fod y syniad yn dechrau apelio, er gwaetha gwrthwynebiad chwyrn gan Alwena. Dan ddylanwad Barry mae Dani'n penderfynu smalio bod yn sâl a pheidio â mynd i'w gwaith. Ac er gwaetha'r ffaith ei bod yn cael ei dal, a sawl person yn poeni amdani, mae'r cwbl yn ei gwthio yn ddyfnach byth i grafangau Barry. Cynyddu mae'r pwysau ar Llio wrth i Ifan aros am ateb i'w gwestiwn ac mae digwyddiad annisgwyl yn taflu Llio oddi ar ei hechel yn llwyr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

Mae Gethin yn cynnig magu'r plentyn mae Dani'n ei gario. Mae adolygiadau da ar-lein yn denu mwy o gwsmeriaid i'r babell glampio ym Mhenrhewl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:25 Only Men Aloud - Y Mwfis

Yr wythnos hon bydd Only Men Aloud yn troi at fyd y ffilmiau gan ganolbwyntio ar ganeuon sydd wedi dod yn enwog ar ôl bod mewn ffilm. Cawn gyfle i weld fideo cerddorol arall gan y bois a chân newydd llawn coreograffi o'r stiwdio. Yn ymuno â'r côr ar y rhaglen bydd perfformwraig ifanc o Donypandy sydd yn chwarae Dorothy yn y 'Wizard of Oz' yn y West End, Sophie Evans. Cawn glywed clasur o un o ffilmiau James Bond, y brif thema i ffilm gan Ennio Morricone, 'The Mission', a llawer mwy.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:55 Darllediad Etholiad Ewropeaidd - Plaid Cymru

Darllediad Etholiad Ewropeaidd gan Plaid Cymru.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Yr Afon - Ifor a'r Afon Ganga

Ifor ap Glyn sy'n teithio i India, ar drywydd Afon Ganga, ac i gyfarfod rhai o'r miliynau o bobl sy'n ddibynnol arni am eu bywoliaeth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Y Lle

Cerddoriaeth gan Kizzy Crawford, celf gan y Modern Alchemists a chrio gan 'I Fight Lions' wrth iddynt wynebu sialens Ryan.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

23:30 Gwerthu Allan - Noel James ac Eirlys Bellin

Noel James ac Eirlys Bellin yw'r comediwyr yn perfformio stand up yng Nghlwb Comedi Y Glee yng Nghaerdydd heno. Comedi stand up ar ei orau, o flaen cynulleidfa, yn un o glybiau comedi gorau'r brifddinas.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
00:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video