Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Twm Tisian - Anrhegion

Mae'n rhaid i Twm lapio nifer o anrhegion heddiw, ond mae'n waith anoddach nag oedd e wedi rhagweld.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Tili a'i ffrindiau - Arthur a'r Blaidd Mawr Cas

Mae'r ffrindiau'n mwynhau gwrando ar Tili yn darllen stori Y Tri Mochyn Bach ond mae gan Arthur ofn y Blaidd Mawr Cas. Mae'n gwneud lle i guddio ac yn gwrthod dod allan. A fydd stori arall gan Tili yn llwyddo gwneud iddo deimlo'n ddewr?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Marcaroni - Pwythau Bach

Pan fydd dillad yn rhwygo, mae'n rhaid eu trwsio - ac mae tylwyth teg yn arbennig o dda am ddefnyddio pwythau bach! Mae Marcaroni wedi gwirioni'n lân. Rhwng pwythau hud y tylwyth teg, odlau Oli a thiwn Marcaroni, heb anghofio Lwli Lw - does dim ond un peth amdani, cyfansoddi cân!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Heulwen a Lleu - Gwisgo i fyny

Heddiw, mae Heulwen a Lleu'n edrych am ysbrydoliaeth gan anifeiliaid y byd ar gyfer ffyrdd doniol a difyr o wisgo i fyny.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:40 Y Dywysoges Fach - Dwi'm isio llau

Mae rhywun yn dangarfod llau yng ngwallt y Dywysoges Fach.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Ti Fi a Cyw - LauraDillad 2

Heddiw Laura sy'n dweud wrth ei thad i wisgo yn ôl y tymhorau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Sara a Cwac - Y Beic Bara

Mae Sara a Cwac yn rhedeg allan o fara. Yn y Siop Fara mae'r pobydd yn brysur iawn iawn, felly maen nhw'n pendefynu helpu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Stiw - Stiw a'r Enfys

Mae Stiw ac Elsi'n ceisio dod o hyd i ben draw'r enfys, ac wrth chwilio am grochan o aur maen nhw'n darganfod trysor arbennig iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Thrafferthion Trolyn

Er mai gofyn i Efa helpu rhyddhau Trolyn o goeden wnaeth y Troliaid, mae Meic yn mynnu mai ei waith o fel marchog ydy achub ei ffrind. Wedi gwneud pethau'n waeth o lawer, mae Meic yn dysgu mai'r helpu ei hun sy'n bwysig, nid pwy sy'n gwneud hynny.

08:30 Guto Gwningen - Hanes y Storm

Mae Guto, Lili a Benja'n mynd ar wib i achub hoff flanced Nel, dianc rhag Mr Cadno, a chyrraedd yn ôl adre'n ddiogel cyn i'r storm dorri.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Do Re Mi Dona - CaerffiliYr Ysgol

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Caerffili i ddysgu cân 'Yr Ysgol,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Pelen Hud - Y Ci

Mae'r delweddau'n newid o un peth i'r llall yn y gyfres weledol hon wrth i bili pala droi'n dylwythen deg a'r dylwythen deg droi'n ddawnswraig bale. Mae'r gerddoriaeth gefndir yn soniarus ac yn cyd-fynd â'r delweddau.

09:10 Tomos a'i Ffrindiau - Y Llew o Sodor

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Popi'r Gath - Pili Pala'r Goedwig

Ar ôl i chwiler droi'n pili-pala'r jwngl hardd penderfyna Popi a'i ffrindiau fynd â'r creadur 'nôl i'r goedwig Pili Pala Plop er mwyn iddi fod gyda'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Cymylaubychain - Y Sbonciwr Gorau

Mae 'na gystadleuaeth sboncio'n digwydd fri yn y nen heddiw. Tybed pwy fydd y sbonciwr gorau?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:40 Peppa - Creaduriaid Bychan

Wrth chwarae yng ngardd Taid Mochyn, mae Peppa a George yn darganfod malwen fach. Mae Taid Mochyn yn dangos ei gwch gwenyn iddyn nhw hefyd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:50 Igam Ogam - Ddim yn deg

Mae Igam Ogam yn meddwl bod Hen Daid yn rhoi llawer mwy o sylw i'r cymeriadau eraill a bod e "ddim yn deg" gyda hi!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Nodi - Tesi a'r Gwenyn

Mae Tesi yn ceisio trefnu parti brechdan fêl, ond mae Mr Eli yn dychryn ei gwenyn gyda'i disian swnllyd!

Content options
10:10 Hafod Haul

Mae criw o'r anifeiliaid yn mynd i wersylla i ben y mynydd gyda Heti. Ond sut noson o gwsg gaiff pawb?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Bobi Jac - Yn Suo

Mae Bobi Jac a Sydney'r Mwnci yn mynd ar antur drofannol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Cled - Blychau

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:45 Wibli Sochyn y Mochyn - Ffrindiau

Mae'n hwyl cael ffrindiau i chwarae a helpu - dyna oedd Wibli yn ei feddwl hyd nes iddynt ddechrau helpu i adeiladu ei dy bach twt newydd sbon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Twm Tisian - Tedi ar goll

Mae Twm Tisian wedi colli Tedi tra'n siopa. I ble mae Tedi wedi mynd? Mae Twm yn chwilio a chwilio amdano. A all Twm ddod o hyd iddo?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Heini - Siopa Dillad

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn siopa dillad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
11:25 Wibli Sochyn y Mochyn - Sbienddrych

Mae Wibli wedi cael sbienddrych newydd sbon yn anrheg gan Fodryb Blod Bloneg. Mae wrth ei fodd yn edrych drwyddi ac yn darganfod ei fod yn gallu gweld pethau ymhell bell i ffwrdd yn agos iawn ac yn fawr iawn. Mae'n mwynhau gweld y lleuad, moch y gofod a hyd yn oed Dwmpen drwy'r sbienddrych ac mae wrth ei fodd pan mae seren wib yn disgleirio'n gryf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Tarw

Mae pawb yn gwybod beth sy'n digwydd pan fo tarw'n gweld coch ond beth sy'n digwydd pan fo'n gweld blodau coch? Mae Mwnci'n gwybod! Daeth ei ffrind Tarw i ymweld pan oedd Mwnci'n casglu blodau coch ac fe wnaeth y ddau chwarae Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud gyda'i gilydd. Roedd yna lawer o weiddi, stompio a rhedeg!

 • Isdeitlau Saesneg
11:40 Y Dywysoges Fach - Dwi ddim isio dal anwyd

Mae'r Dywysoges Fach yn colli'r picnic gan ei bod wedi dal annwyd ac yn gorfod aros yn y gwely.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:50 Ti Fi a Cyw - Rohan Stafell Ymolchi 2

Plant yw'r bosus yn y gyfres hwyliog hon. Mae Rohan a'i fam yn cael hwyl wrth ddysgu geiriau Cymraeg yn y 'stafell ymolchi heddiw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:55 Cwm Teg - Crempog

Mae Anti Non yn dangos llyfr ryseitiau arbennig iawn i blant ysgol Cwm Teg heddiw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Nodi - Nodi'n Achub y Dydd

Mae'r Sgitlod yn dangos eu casgliad cregyn i Nodi. Ond does ganddyn nhw ddim ond un gragen! Mae Nodi yn mynd â nhw i'r traeth i gasglu mwy.

Content options
12:15 Cei Bach - Trysor Capten Cled

Mae Capten Cled yn arbennig o hoff o siocled. Y broblem fawr yw nad yw'r Capten yn gwybod pryd i stopio, ac yn aml iawn, mae ganddo boen enfawr yn ei fol cyn iddo sylweddoli ei fod wedi bwyta gormod. Ond mae gan Betsan ffordd arbennig iawn o helpu'r Capten - ac mae Trefor, y parot, yn rhan o'r cynllun hefyd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:30 Guto Gwningen - Hanes Antur Gerddorol Peredur

Wrth i Peredur Pysgotwr fynd i helynt mawr wrth gyfansoddi darn newydd o gerddoriaeth, daw Guto a'i ffrindiau i'w achub!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Do Re Mi Dona - CwmbranPwy sy'n Helpu?

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Cwmbrân i ddysgu cân 'Pwy Sy'n Helpu?', a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:02 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Bydd Yvonne yn cyflwyno o Sioe Ffasiwn yn Aberaeron sy'n cael ei chynnal er mwn codi arian at Ymchwil Cancr y Fron. Yn gwmni i Elin yn y stiwdio bydd bois y grwp Ail Symudiad - Richard ac Wyn - i sôn am y rhifyn arbennig o raglen Stiwdio Gefn ar S4C sy'n dathlu cyfraniad y grwp i'r sin roc Gymraeg. Hefyd, mae Daf Wyn yn crwydro tref Llanelli, ble mae pwmpenni yn bob man yn barod ar gyfer Noson Galan Gaeaf!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Ffermio

Bydd Alun yn mwynhau prysurdeb Sioe Laeth Cymru; bydd Meinir yn helpu i hel y defaid ar fynyddoedd Carneddau a bydd Daloni yn Llandudno ynghanol yr ieir.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Catrin Thomas fydd yn y gegin a bydd cyfle i chi ennill £100 yn y cwis Mwy neu Lai.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:57 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:00 Twm Tisian - Hedfan Barcud

Mae Twm Tisian yn cael trafferth hedfan ei farcud lliwgar, hyd nes ei fod yn cael syniad penigamp!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:10 Heini - Chware

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn ymweld â Chanolfan Chwarae.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
15:25 Wibli Sochyn y Mochyn - Balwns

Mae Wibli'n brysur yn paratoi ar gyfer parti mawr. Mae o wedi chwythu llawer iawn o falwns lliwgar ac yn gobeithio cael y parti gorau erioed. Hynny ydi, nes iddo sylweddoli ei fod wedi anghofio gwahodd ei ffrindiau i'r parti!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:30 Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Fflamingo

Mae cerdded ar ffyn hyd yn oed yn anodd i Mwnci! Ac mae hyd yn oed yn fwy anodd os ydy'r ffyn yn mynd yn sownd yn y mwd! Achuba Fflamingo'r dydd a thynnu Mwnci allan o'r mwd. Pan ddaw Mwnci allan o'r mwd mae'r ddau'n penderfynu chwarae Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud. Mae Fflamingo'n symud ei wddw a'i big ac yn crafu fel mae'n sefyll ar un troed, byddwch yn ofalus rhag cwympo!

 • Isdeitlau Saesneg
15:40 Y Dywysoges Fach - Dwi Isho Fy Llais yn ol

Mae'r Dywysoges Fach yn mwynhau chwerthin a gweiddi ond dyw gweddill y castell ddim mor hoff.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:55 Ti Fi a Cyw - LauraParau

Plant sy'n rheoli'r gemau wrth ddysgu geiriau Cymraeg i oedolion yn y gyfres newydd hon. Heddiw mae Laura'n chwarae gêm parau yn y lolfa.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Nodi, Cei Bach, Guto Gwningen, Bernard, Do Re Mi Dona

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Nodi - Llanw Uchel

Mae Nodi yn helpu'r môr-forwynion i ymarfer ar gyfer eu bale dwr.

Content options
16:10 Cei Bach - Huwi Stompyr Arwr

Mae pobl newydd wedi symud i mewn i dy mwyaf crand Cei Bach, ac mae Huwi Stomp yn mynd i fyny at y ty i ofyn am ei waith yn ôl fel garddwr, peintiwr a saer. Ond, na! Mae'r bobl newydd eisoes wedi rhoi'r gwaith i hen ffrind, ac mae Huwi'n cael siom. Ond yn nes ymlaen, mae Huwi'n gwneud cymwynas fawr iawn gyda phobl Neuadd Fawr, ac maen nhw'n sylweddoli ei fod, mewn gwirionedd, yn arwr go-iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:25 Guto Gwningen - Hanes y Gwningen Bi-po

Mae Benja a Nel yn mynd ar goll yn y goedwig wrth chwarae pi-po. Tybed allith Guto ddefnyddio'r union gêm honno i'w rhwystro rhag cael eu dal gan Mr Cadno?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:40 Bernard

Faint o lwyddiant bydd Bernard yn ei gael wrth ddysgu paragleidio?

Content options
16:45 Do Re Mi Dona - Bryn IagoY Tywydd

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais i ddysgu cân 'Y Tywydd,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri yng nghwmni cyflwynwyr egnïol Stwnsh.

Content options
17:00 Tag

Mae TAG yn ôl. Gwesteion, chwaraeon, ffasiwn, ffilmiau,selebs a chyflwynwyr newydd. Ymunwch â Owain Williams, Mari Lovgreen ac Owain Gwynedd mewn cyfres newydd i ddathlu'r penwythnos mewn steil.

17:40 Rownd a Rownd

Mae Kim yn teimlo'n annifyr yn nhy Wyn ac mae Beth yn ei sicrhau na fydd hi'n aros efo nhw am yn hir iawn. Er bod Kay a Ken yn gwybod bod Lowri yn disgwyl babi, mae'r ddau'n methu aros i gael clywed yn swyddogol ac yn methu deall pam nad ydy Kelvin na Lowri yn dweud wrthyn nhw. Mae Iris yn siomedig bod Arthur yn rhoi cymaint o sylw i Samantha tra bo Jason eisiau gweld Hari, gan fod ganddo newyddion da iddi. Ond, yn anffodus i Jason, a diolch i Mathew, tydi ei drefniadau ddim yn syrthio i'w lle'n daclus iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:00 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:05 Rownd a Rownd

Cyfres ddrama boblogaidd wedi'i lleoli yn y gogledd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:30 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:32 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:35 Pobol y Cwm

Mae Sioned yn cael llond bol ar agwedd Gemma ond a fydd ei cheryddu yn gwthio Gemma gam yn rhy bell? Caiff Siôn ei feirniadu gan y pentrefwyr yn y gystadleuaeth pobi bara.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Ar y rhaglen heddiw cawn fwynhau cân yng nghwmni Al Lewis wrth iddo lansio cyfres o Gigs Bach y Fro ym Mhenarth. Byddwn yn edrych ymlaen at 'Marathon Eryri 'ac eitem o'r wledd gwrw yn Nolwyddelan.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Mae Iolo yn torri ar draws gwers golff Dai ac Eifion. Mae Gaynor yn rhybuddio Sheryl yn gynnil i gadw ei bachau oddi ar Hywel.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:25 Munud i Fynd

Ymunwch â'r sbort a'r sbri wrth i rai o wynebau mwyaf adnabyddus Cymru geisio ateb cwestiynau'r dyfarnwr byd enwog, Nigel Owens. Y gwesteion heno ydy'r gomediwraig Beth Angell a'r actor Owain Arthur.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Dylan Thomas: Bardd a'i Ryfel

Rhwng 1941 a 1945, fe wnaeth Dylan Thomas sgriptio neu gyd-sgriptio o leiaf 15 o ffilmiau propaganda i'r llywodraeth. "My war work" oedd sut y disgrifiai Thomas ei gyfnod gyda'r Weinyddiaeth Wybodaeth, a thrwy weithio ar y ffilmiau propaganda hyn, cymhellwyd ef i leisio daliadau gwleidyddol a chymdeithasol sydd yn amlwg yn absennol o'i farddoniaeth. Ifor ap Glyn sy'n olrhain hanes ei yrfa ym myd ffilm, ac yn y broses yn gosod gwleidyddiaeth gymhleth y bardd o dan y chwyddwydr. Dyma un o nifer o raglenni ar S4C i nodi 100 mlynedd ers i Dylan Thomas gael ei eni ar 27 Hydref 1914.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Llwyfan

Mae rhai o sêr mwya' disglair y byd perfformio yn camu i'r 'Llwyfan' yn drydedd raglen y gyfres adloniant newydd sbon. Yn ein diddanu ni'r wythnos hon mae harmonïau hudolus y 405's, y canwr cyfansoddwr dawnus Arwel 'Gildas', lleisiau hyfryd Côr y Cwm a symudiadau slic yr SBX breakdancers! Cyflwynydd y gyfres yw'r canwr (a'r cymeriad!) Aled Hall a fydd yn cael cyfle i ddod i adnabod yr artistiaid i gyd yn yr ardal 'Cefn Llwyfan'. Hefyd yn rhan o'r hwyl mae'r 'Llwyfan Bach' sydd wedi bod yn teithio'r wlad gan gynnig cyfle i dalentau lleol a sêr y stryd fawr arddangos eu doniau. Heno, mae'r Llwyfan Bach wedi cyrraedd Caerdydd a bydd un o sêr y Llwyfan Bach yn cael camu i golau'r brif Lwyfan.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
22:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Sbariwns

RHYBUDD! Paratowch i chwerthin hyd nes bod eich bol yn brifo. Rhaglen gomedi dwy ran.

Content options

23:30 Torri Gwynt

Sgetsys doniol o'r archif yng nghwmni Dewi Pws.

Content options
00:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video