Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Abadas - Carafan

Mae'r Abadas yn gwib-gartio yn yr ardd pan ddaw Ben ar eu traws. Mae gair heddiw'n un sy'n gallu teithio hefyd. Tybed beth yw e?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Bach a Mawr

Mae bisged Bach yn diflannu - ac mae Mawr yn edrych yn euog.

 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Syrcas Deithiol Dewi - Dawns y Ceir Clec

Mae'r ceir clec yn defnyddio morthwyl Brân.

 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Oli dan y Don - Treialon Tanfor

Mae Beth ac Oli'n ymarfer ar gyfer y treialon tanfor.

 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Y Crads Bach - Bywyd yn fêl

Mae'n ddiwrnod prysur i'r gwenyn heddiw. Rhaid iddyn nhw gasglu paill a neithdar i fynd 'nôl i'r cwch gwenyn - ar orchymyn y frenhines!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Ti Fi a Cyw - FfionDillad

Heddiw mae mam Ffion yn gorfod gwrando wrth roi'r dillad mewn trefn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Wmff - Sinema Wncwl Harri

Mae Wncwl Harri a'i gariad, Dora, yn mynd ag Wmff, Walis a Lwlw allan i'r sinema. Dyna brofiad i'r oedolion!

 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Tŷ Cyw - Gwynt yr Hydref

Ymunwch Gareth, Cyw, Plwmp, a Deryn, Bolgi, Jangl, a Llew wrth iddynt geisio sychu'r dillad cyn iddi fynd yn dywyll yn 'Ty Cyw' heddiw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Twt - Bwystfil y Mor

Mae 'Rhen Gerwyn yn mwynhau sôn am ei anturiaethau ar y môr ac yn codi ofn ar Twt wrth sôn am fwystfilod môr. Does dim y fath beth â bwystfilod y môr yn ôl Twt ond cyn pen dim, mae rhywbeth - neu ryw rai - yn gwneud iddo ail ystyried.

 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Sam Tan - Achub Mochyn Cwta

Mae Sara a Jâms yn cael mochyn cwta gan eu hwncl Sam Tân yn anrheg. Ond mae'n dianc!

 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Bla Bla Blewog - Diwrnod parti peintio Nain

Y peth olaf mae Boris am wneud yw mynd i barti. Ond, wedi iddo sylweddoli bod Nain wedi gwneud cacen geirioswallt anferth, mae'n newid ei feddwl. Aiff yno i geisio dwyn y gacen, ond yn ofer. Llwydda fodd bynag i gael damwain gyda'r gacen a gwneud i'r Bla Bla Blewog chwerthin a chwerthin. Mae Boris mor ddoniol!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Cwpwrdd Cadi - Yr Afon A'r Afanc

Mae Cadi a'i ffrindiau'n datrys dirgelwch yr afon sych.

 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Straeon Ty Pen - Tylwyth Teg y Brynie

Heddiw, mae Mali Harries yn datgelu hanes Tylwyth Teg y Bryniau - y creaduriaid bach sydd yn rhoi lliw i'r blodau ac yn creu'r llwybrau gyda'u hud. Ond mae un dylwythen deg fechan sy'n dueddol o gyffroi gormod weithiau - ac mae'n cael ei hun i drwbl.

 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Igam Ogam - Oes gen ti oglais?

Mae Igam Ogam yn goglais ei ffrindiau er mwyn cael ffordd ei hun.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Byd Carlo Bach - Tedi ar y Tonnau

Mae Carlo yn hoffi dangos ei hun weithiau. Ond oes rhywun sydd yn well nag o am wneud triciau ar y tonnau?

 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Peppa - Nofio

Mae Peppa a'i theulu yn mynd i nofio. I ddechrau, mae George yn betrus ond cyn bo hir mae'n sblasho'n hapus efo'i ffrind Dicw Bwni.

 • Isdeitlau Saesneg
09:50 Y Brodyr Coala - Tali'n Dysgu Gwrando

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Mae'r awyren fach yn sgleinio a Glan a Mostyn yn barod i helpu unrhyw un sydd mewn trwbwl. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Penbyliaid

Mae Mali'n mynd ag ychydig o rifft y broga adref o'r ysgol, ond mae'n synnu pan fo'r grifft yn newid i benbyliaid bach erbyn y bore. Cyn hir, mae llawer o frogaod bach yn y castell a dydy'r Brenin Rhi a'r Frenhines Rhiannon ddim yn hapus!

 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Bob y Bildar - Coed Corc

Rhagor o anturiaethau gyda Bob a'r criw.

 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Un Tro - Palas y Morloi

Mae stori Palas y Morloi wedi ei seilio ar chwedl darddiadol o arfordir Gogledd yr Alban. Mae antur ar dro i Ronan y pysgotwr, wrth iddo ymweld â phalas anarferol dros ben.

 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Dwdlam

Cyfres i blant meithrin yng nghwmni Lowri Williams a thrigolion byd cymylau Dwdlam.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Wibli Sochyn y Mochyn - Hetiau

Mae'n ddiwrnod gwyntog iawn ac mae Wibli yn gofalu am hoff het Tadcu ond mae'r gwynt yn ei chwythu i ffwrdd. Daliwch yr het!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Bob y Bildar - Mynd ar Goll

Anturiaethau Bob y Bildar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Wibli Sochyn y Mochyn - Olion Traed

Mae Wibli yn awyddus i ddod o hyd i'w fwced werdd er mwyn gwneud pastai mwd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:25 Sam Tan - Twr Tanllyd

Mae Norman a Mandy'n cael cystadleuaeth i weld pa un yw'r gorau am guddio. Mae Mandy'n cuddio ar gwch Charlie a Norman yn penderfynu mynd i dop y twr ymarfer yr Orsaf Dân.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:35 Popi'r Gath - Broga Brenhinol

Mae Alma wedi cwrdd â broga o'r enw Cecil ac mae'n hwyr i briodas.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Y Crads Bach - 'Does unman yn debyg i gartref

Mae Sioned y Siani Flewog yn ysu am antur. Ond wedi hwylio ar y llyn mawr, mae'n penderfynu mai aros adref fyddai orau'r tro nesaf!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:50 Ti Fi a Cyw - RohanStafell Ymolchi

Heddiw mae Rohan yn cael hwyl yn yr ystafell ymochi gyda'i fam.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Cwm Teg - Ribidirês

Mae 'na lwyth o deganau yn ystafell ddosbarth plant ysgol Cwm Teg ac mae dychymyg byw'r plant yn cydio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:05 Oli dan y Don - Carreg Rhyfedd

Daw Sid a Crannog o hyd i gerrig sticlyd rhyfedd a gyda help Beth ac Oli maent yn eu defnyddio fel brics adeiladu. Maen nhw'n cael sioc enfawr wrth ddarganfod mai wyau baraciwda â dannedd miniog maen nhw wedi bod yn eu defnyddio!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:15 Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Band y Coblynnod

Mae ymwelwyr yn dod i'r byd bach ac mae Mali'n gofyn i Fand y Coblynnod greu cerddoriaeth i'w cyfarch.

 • Isdeitlau Saesneg
12:30 Rhacsyn a'r Goeden Hud - Picnic

Mae pawb yn mynd am bicnic yn yr ardd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12:45 Y Diwrnod Mawr - George

O Lanelli y daw George, sy'n gefnogwr brwd o'i dîm rygbi lleol - Y Scarlets. Mae'n gwylio'r tîm yn chwarae yn ddi-ffael, ac mae ei ystafell wely yn deml iddyn nhw! Mae o hefyd wrth ei fodd â phob math o feicio, ac yn aml yn mynd allan ar feic cwad gyda'i dad. Yn y rhaglen hon byddwn yn ymuno yn yr hwyl a sbri wrth i George gyflawni ei freuddwyd o fod yn fasgot i'w hoff dîm rygbi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:02 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Byddwn yn galw ym Mhenllyn i glywed am waith Cymdeithas y Beibl wrth i ni gofio stori Thomas Charles a Mari Jones. Cawn hanes y canwr a'r cyfansoddwr Tudur Morgan o Fôn sy'n dathlu 25 mlynedd yn y busnes a bydd Ifan Jones Evans yn siarad am y gyfres newydd o Fferm Ffactor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Cawn gwmni Arwel Richards ar ddiwrnod i godi ymwybyddiaeth am atal dweud. Geraint Hughes fydd yma i drafod y creiriau hynny sy'n bwysig iddo ef yn Darnau Ohonof.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:57 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:00 Bob y Bildar - Byw mewn Ogof

Anturiaethau Bob y Bildar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:10 Wibli Sochyn y Mochyn - Robot

Mae Wibli yn twyllo Soch Mocha drwy esgus ei fod yn robot. Yna, mae'n ei berswadio i ymuno yn yr hwyl a thwyllo Soch Mawr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:25 Sam Tan - Dafad ar y Ffordd

Mae Norman yn mynd â Woolly am dro, ond mae'n crwydro i'r briffordd gan achosi damwain!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:35 Popi'r Gath - Cnau Coco

Pan gaiff nyth Owi ei dinistrio ar ddamwain, mae Popi'n mynd â'r criw i Ynys Cnau Coco, er mwyn i Owi gasglu dail cnau coco ar gyfer ei nyth newydd. Ond mae'r daith yn un andodd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:45 Y Crads Bach - Pryfaid Prysur

Pwy yw'r pryfaid prysura' yn y goedwig? Mae'r gwenyn yn siwr mai nhw sydd fwya' gweithgar - ond mae'r morgrug a'r siani flewog yn anghytuno!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:55 Ti Fi a Cyw - IsabelLolfa

Plant sy'n rheoli'r gemau wrth ddysgu geiriau Cymraeg i oedolion yn y gyfres newydd hon. Heddiw mae Isobelle yn chwarae gyda'i mam yn y lolfa.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Y Diwrnod Mawr, Oli Dan y Don, Pat a Stan, Traed Moch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Y Diwrnod Mawr - Lliwen

Pum mlwydd oed yw Lliwen, sy'n byw wrth ymyl Llanrwst yng ngogledd Cymru. Mae hi'n agos iawn at ei theulu - yn enwedig ei nain, naid, a'i modryb. Mae'n hoff iawn o dreulio amser ar fferm nain a taid, ac mae wrth ei bodd yn helpu gydag edrych ar ôl yr anifeiliaid. Yn y rhaglen hon cawn ymuno gyda Lliwen wrth iddi baratoi tuag at ei diwrnod mawr, sef bod yn forwyn briodas i'w modryb.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:15 Oli dan y Don - Ras yr Asgell Aur

Mae Oli'n cymryd rhan mewn ras ryngwladol, ond mae braidd yn or hyderus. Mae Seb 3 yn gosod Oli ar ben ffordd ac mae'n dechrau ymddwyn yn well ac yn llawr mwy diymhongar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:25 Pat a Stan - Bwystfil Blewog

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

Content options
16:35 Traed Moch - Pysgodyn Aur Ffyrgi

Cyfres gartwn am deulu o foch a'u ffrindiau ar y fferm.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri yng nghwmni cyflwynwyr egnïol Stwnsh.

Content options
17:00 Dennis a Dannedd - Dyw'r Sgwar Ddim Digon Mawr I'

Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd.

Content options
17:15 Cog1nio - Cog1nio Byw

Rho gynnig ar goginio pryd blasus ar y cyd â chyflwynwyr Stwnsh a'u gwesteion arbennig! Heddiw mae Angharad Elias, perchennog Pop-ty Caerdydd, yn paratoi pryd llysieuol i swper. Cer i wefan s4c.co.uk/stwnsh i weld pa gynhwysion sydd angen arnat ti er mwyn paratoi pryd yr wythnos hon, a dilyna'r rysáit yn fyw gyda'r rhaglen.

Content options
17:30 Cog1nio

Heddiw mae'r tri chogydd buddugol o'r Gogledd yn cwrdd â'r tri o'r De am y tro cyntaf. Bydd dau cogydd yn gadael y gegin am byth. Mae'r her yr wythnos hon yn cael ei gosod gan Llinor a Meiriona yng nghegin Gwersyll yr Urdd Glanllyn. Elen Roberts sy'n cyflwyno.

Content options
18:00 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:05 Angelo am byth - Calon Merch

Cartwn yn dilyn Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd gyda help ei ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:15 Y Fet a Fi

Mae Steffan yn cael mynd ar drip i Sir Fôn lle mae Anna Wynne y milfeddyg yn archwilio dwy fuwch sâl. Lawr yn yr ysbyty anifeiliaid yng Nghaerfyrddin mae Suan yn cwrdd â Russell y gath sydd angen torri ei flew! Ac yn Aberystwyth mae Millie y sbaniel angen llawdriniaeth i dynnu lwmp oddi ar ei choes.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:30 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:32 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:35 Pobol y Cwm

Mae Elliw eisiau i Ffion fabwysiadu ei babi. Mae Andrew yn dychwelyd. Mae Sioned ac Ed yn gobeithio bod modd datrys problemau Gemma.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Bydd Bronwen Lewis ddaeth i'r amlwg yn y gyfres 'The Voice' yn galw mewn am sgwrs a chân.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Rownd a Rownd

Mae Kim yn teimlo'n annifyr yn nhy Wyn ac mae Beth yn ei sicrhau na fydd hi'n aros efo nhw am yn hir iawn. Er bod Kay a Ken yn gwybod bod Lowri yn disgwyl babi, mae'r ddau'n methu aros i gael clywed yn swyddogol ac yn methu deall pam nad ydy Kelvin na Lowri yn dweud wrthyn nhw. Mae Iris yn siomedig bod Arthur yn rhoi cymaint o sylw i Samantha tra bo Jason eisiau gweld Hari, gan fod ganddo newyddion da iddi. Ond, yn anffodus i Jason, a diolch i Mathew, tydi ei drefniadau ddim yn syrthio i'w lle'n daclus iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

Mae Gemma yn ceisio cymodi â'r rhai a bechodd yr wythnos diwethaf, ond nid yw Debbie yn derbyn hyn. Mae Dylan yn cyhuddo Ffion o geisio dwyn babi Elliw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:30 Pobol y Cwm: Dathlu 40 - Carlo, Dic a Lisa

Mae'r chwarae'n troi'n chwerw yn y rhifyn yma o 1991 wrth i Carol ddarganfod bod Dic Deryn a Lisa yn cael affêr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:55 Calon: Cân i Emrys

Ffilm fer deimladwy am y berthynas sy'n bodoli trwy gerddoriaeth rhwng y delynores Manon Llwyd ac Emrys, hen wr mewn cartref i'r henoed.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ty Gobaith

Mae Ty Gobaith yng Nghonwy yn dathlu ei ben-blwydd yn 10 oed. Hosbis i blant sydd ag afiechyd neu gyflwr sy'n cyfyngu eu bywyd ydy Ty Gobaith, ond er gwaethaf y tristwch sy'n rhan annatod o'r lle, mae'n lle cartrefol a llawn hwyl. Yn y gyfres yma cawn olwg ar fywyd bob dydd yr hosbis, a chawn gwrdd â rhai o'r plant a'u teuluoedd sy'n cael gofal mor arbennig yno. Yn y rhaglen gyntaf byddwn yn dod i adnabod Elis Griffiths a'i rieni yn Llanrug ger Caernarfon. Mae Elis yn ddeunaw mis oed, ac mae ganddo afiechyd o'r enw Menkes. Mae Elis wedi bod yn mynd am ofal seibiant i Ty Gobaith ers pan oedd o'n bum mis oed, ac mae ei rieni'n ddiolchgar iawn bod yna ofal mor arbenigol ar gael yn lleol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:00 6 Nofel - Adam Price: Ffwrneisiau

Nofel anghyfarwydd i nifer yw dewis cyn wleidydd Plaid Cymru Adam Price. Dewisodd Ffwrneisiau gan Gwenallt oherwydd ei dylanwad arno pan yn fachgen ifanc. Yn ei dref enedigol, Rhydaman, mae'n sôn am ei fagwraeth yn yr ardal lofaol, ddiwydiannol ac yn ymweld â nifer o leoliadau ym Mhontardawe a'r Alltwen, milltir sgwâr Gwenallt. Gallwch weld y gyfres ddiweddar Adam Price a Streic y Glowyr ar s4c.co.uk/clic.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Ralio+

Ar Ralïo+ heno, bydd y criw yn teithio i Ynys Manaw i barhau â'r cystadlu yn y ManxDuro. Bydd Emyr a Howard yn cystadlu yn erbyn dros gant o feicwyr endiwro eraill, gan gynnwys nifer o Gymry, ar draciau heriol yr ynys. Gyda dim ond 3 wythnos i fynd cyn Rali Cymru GB - bydd Ralïo+ yn clywed am y paratoadau munud olaf a gobeithion y gyrwyr, timau a'r trefnwyr ar gyfer Rownd Olaf Pencampwriaeth y Byd. A bydd y criw hefyd yn dilyn yr Hillbilly Sprint ym Mhontrhydfendigaid.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Tir Neb

I lawer, 'tir neb' - y llain o dir diffaith rhwng y ffosydd yn Ffrainc a Fflandrys - yw'r symbol fwyaf ingol o'r gwastraff bywyd a fu yn ystod rhyfel gwaedlyd 1914-18. Mae 'Tir Neb' yn ffilm ddogfen delynegol a thrasig, sy'n adrodd hanes y Rhyfel Mawr, o'i ddechrau i'w ddiwedd, yng ngeiriau'r bobl a ddioddefodd ar ddwy ochr tir neb. Mae'n seiliedig ar lythyrau o'r cyfnod gan Almaenwyr, Ffrancwyr, ac Americanwyr - ynghyd â Chymry, fel Huw T. Edwards, Hughie Griffith a T. Salisbury Jones. Mae llawer o'r delweddau archif yn y ffilm heb eu gweld ar deledu yng Nghymru o'r blaen.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
00:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

00:35 Y Dydd yn Y Cynulliad - Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Digwyddiadau'r dydd o Gynulliad Cenedlaethol Cymru: Cwestiynau i'r Prif Weinidog gydag iaith arwyddo.

 • /
 • Arwyddo

01:20 Y Dydd yn Y Cynulliad - Cyfarfod Llawn

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Cyfarfod Llawn.

Flash is required to view this video