Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Abadas - Llong Danfor

Rhywbeth sydd i'w weld yn y dwr yw gair heddiw, 'llong danfor'. Pa Abada fyddai orau i fynd i chwilio amdano felly? Ela sy'n dda am wynto, Seren sy'n gallu hedfan neu Hari sy'n gallu nofio?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Bach a Mawr

Mae Mawr yn ceisio perswadio Bach i adael llonydd i'r wenynen.

 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Syrcas Deithiol Dewi - Y Sugnwr Sinciau

Pam bod sugnwr sinciau yn rhan o eitem newydd Enfys a Carlo?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Oli dan y Don - Gwarchod Gwalch Bach

Mae Dyf y Deifar yn rhoi babi octopws yng ngofal Beth ac Oli ond dyw Dyf ddim yn hapus pan maen nhw'n gadael yr octopws gyda rhywun arall.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:50 Y Crads Bach - Rhowch y tun yn y bin!

Mae'r pryfaid wedi gweld rhywbeth rhyfedd ar y ddôl - hen dun gludiog. A buan iawn maen nhw'n dysgu mai'r bin yw'r lle gorau i sbwriel.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Ti Fi a Cyw - IsabelYstafell Wely

Heddiw Isobelle sy'n danfon ei mam ar grwydr yn yr ystafell wely.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Wmff - Wmff A'r Peth Bach Fflwffog

Mae Wmff yn gweld Peth Bach Fflwffog yn chwarae yn y pwll tywod yn y parc. Tybed a fyddan nhw'n ffrindiau yn y pen draw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Tŷ Cyw - Lliwiau Cymysglyd

Ymunwch â Gareth, Cyw, Bolgi, Plwmp a Deryn, Llew a Jangl am antur arall yn Ty Cyw heddiw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Twt - Cloch Groch

Mae'n ddiwrnod cyntaf yr haf ac mae pawb yn edrych ymlaen at ddathlu. Yn anffodus i Twt, mae ganddo waith i'w gwblhau cyn i'r parti ddechrau. Mae'r Harbwr Feistr yn ei ddanfon ef a Mari i glirio sbwriel o wely'r harbwr gyda dyfais sonar newydd. Tybed all y ddau troi'r gwaith yn hwyl a gorffen cyn i'r parti ddechrau?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Sam Tan - Y Twr Dwr

Mae'n ddiwrnod mawr ym Mhontypandy wrth i'r rheilffordd a'r orsaf gael eu hagor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Bla Bla Blewog - Y diwrnod y daeth Dad o hyd i siani flewog Gordon Goch

Mae'r Bla Bla Blewog wedi dod o hyd i Siani Flewog goron goch ac maen nhw am ei ddychwelyd i Goedwig y Blew. Ond mae Boris am gael ei ddwylo arno. Byddai pobl yn siwr o dalu arian i ddod i'w weld. Gwisga fel Proffesor Pry' gyda'r gobaith o gael gafael ar y creadur prin. Tybed a fydd ei gynllun yn llwyddo?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Cwpwrdd Cadi - Post Arbennig Iawn

Mae Cadi a'i ffrindiau'n mynd â lamp hud i Mrs Genie ond maen nhw'n defnyddio i gyd y dymuniadau!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Straeon Ty Pen - Beth sydd yn yr wy

Mae yna rywbeth annisgwyl wedi glanio yn y jwngl - wy lliwgar, mawr. Heddiw bydd Daniel Glyn yn adrodd sut mae'r anifeiliaid eraill yn dyfalu beth sydd yn yr wy. Ond dydyn nhw ddim yn cytuno - ac mae pawb eisiau i'r anifail anhygoel berthyn iddyn nhw!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Igam Ogam - 'Dwi'n Brysur

Mae Igam Ogam yn mynnu ei bod hi'n brysur pan mae'n rhaid iddi wneud rhywbeth dydy hi ddim yn hoffi ei wneud!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Byd Carlo Bach - Arwr ar y Mynydd

Mae Pwtyn yn sownd ar gopa'r mynydd. Dim ond Carlo y mynyddwr dewr all ei achub.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Peppa - Pen-blwydd George

Mae hi'n ben-blwydd ar George heddiw ac mae Mami a Dadi Mochyn yn cynllunio diwrnod arbennig

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:50 Y Brodyr Coala - Siwsi a'r siop

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Gwartheg

Mae'r plant yn ymweld â fferm i ddarganfod o le mae llaeth yn dod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Bob y Bildar - Gwaith Da Bawb

Rhagor o anturiaethau gyda Bob a'r criw.

 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Un Tro - Y Ddywysoges a'r Ddoli Bren

Mae'r stori hon wedi ei seilio ar chwedl draddodiadol o ynys Jafa. Mae'r dywysoges Enda yn derbyn anrhegion gwerthfawr dros ben - ond pa un fydd orau ganddi?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Dwdlam

Cyfres i blant meithrin yng nghwmni Lowri Williams a thrigolion byd cymylau Dwdlam.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Wibli Sochyn y Mochyn - Siwmper Coslyd

Does dim dal pa antur gaiff Wibli heddiw yn y gyfres gynnes a dychmygus hon i blant ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Bob y Bildar - Chwarae Plant

Anturiaethau Bob y Bildar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Wibli Sochyn y Mochyn - Tisian

Dyw Wibli ddim yn dda o gwbl gan ei fod wedi dal annwyd mawr. Mae ei drwyn yn goch a'i lais yn wichlyd ac mae'n tisian drwy'r amser. Mae'n poeni na fydd ei ffrindiau eisiau chwarae cuddio gan ei fod yn tisian gormod ac felly yn hawdd i'w ddarganfod. Ar ôl penderfynu ei bod hi'n well i Wibli chwilio - mae pawb arall yn cuddio. Ond mae Wibli'n llwyddo i ddod o hyd i'w ffrindiau yn hawdd gan eu bod nhw erbyn hyn yn tisian hefyd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:25 Sam Tan - Dwbwl Trwbwl

Mae Jams a Sara yn gystadleuol iawn ac yn achosi helbul wrth fynd am dro.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:35 Popi'r Gath - Cricsyn y Canwr

Mae Sioni'n siomedig iawn pan nad yw ei gricsyn yn gallu canu. Mae Popi'n awgrymu eu bod yn mynd ar antur i chwilio am y ddol lle mae'r cricsyn yn hoffi canu. Mae Tewdwr y Chwalwr Chwilob yn ceisio distrywio popeth ond mae Sioni'n clywed ei gricsyn yn canu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Y Crads Bach - Pwyll Pia Hi

Mae Magi'r Neidr Filtroed yn brolio taw hi yw'r creadur mwya' cyflym yn y goedwig. Ond mae Gwen y wlithen yn gwbod taw pwyll pia hi!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:55 Ti Fi a Cyw - GabrielStafell Ymolchi

Plant yw'r bosus yn y gyfres hwylus newydd hon. Heddiw Gabriel yw'r athro wrth chwarae gêm yn y 'stafell molchi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Cwm Teg - Herc, Cam a Naid

Mae'n ddiwrnod hyfryd o haf ac mae Gareth a Gwen yn treulio diwrnod ar y traeth gyda Nain.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:05 Oli dan y Don - Siencyn Ahoy!

Er bod Siencyn yn trwsio popeth sydd yn ymwneud â'r môr dyw e erioed wedi bod ar y môr. Mae Oli a Beth yn ceisio dod o hyd i ffordd o'i gael e i'r môr, ond maen nhw'n sylweddoli ei fod yn nerfus iawn. Ond mae'n dod dros ei nerfusrwydd pan fo'n gweld bod y ddau mewn trafferth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:20 Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Y Twmpath Morgrug

Mae pethau'n mynd ar goll yn y Byd Bach ac mae'r morgrug ar fai. A fydd Mali a Ben yn gallu achub y dydd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:30 Rhacsyn a'r Goeden Hud - Gwarchod y Plant

Yn y rhaglen hon mae'r anifeiliaid yn cael eu gwarchod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12:45 Hafod Haul - Cled allan o waith

Pan fydd Cled y ceiliog yn clochdar, mae pawb yn gwybod ei bod yn amser codi. Ond un bore, mae Heti'n derbyn cloc larwm yn y post. Ond beth wnaiff ddigwydd i Cled?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:02 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Lansio hunangofiant Marian Fenner yng Nghaerfyrddin a sgwrs gyda Nia Medi o Radio Cymru.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Cefn Gwlad - Hywel Morris, Llangynog

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld â Hywel Morris a'i deulu, ar Fferm Tyn y Pant, Llangynog, wrth droed mynyddoedd y Berwyn. A hithau'n fis Gorffennaf hyfryd, mae'r cynhaeaf gwair yn ei anterth a chawn flas o'r hen ffordd Gymreig o fyw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:00 Prynhawn Da

Ar Prynhawn Da heddiw Huw Rees fydd yma gyda'i gyngor ffasiwn arferol; Dr Ann fydd yn agor drysau'r syrjeri a chawn gwmni Catrin Saunders i drafod wythnos genedlaethol TWF.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:57 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:00 Bob y Bildar - Gwaith Bwgan Brain

Anturiaethau Bob y Bildar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:10 Wibli Sochyn y Mochyn - Castell Tywod

Heddiw mae Wibli a'i ffrindiau ar y traeth ac maen nhw eisiau adeiladu'r castell tywod gorau erioed.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:25 Sam Tan - Tician ar y Traeth

Cartwn i blant ifanc. Pwy sydd angen help Sam Tân ym Mhontypandy heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:35 Popi'r Gath - Lili Biws Fawr

Mae Popi'n mynd â'r criw i Jwngl yr Eliffant i chwilio am y Lili Biws Fawr i wneud persawr i Alma.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:45 Y Crads Bach - Dau Bry' Bach

Mae Siôn a Sulwyn am fynd ar antur - ond cadwch draw o'r planhigyn bwyta-pryfaid, da chi!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:55 Ti Fi a Cyw - IeuanTegannau

Plant sy'n rheoli'r gemau wrth ddysgu geiriau Cymraeg i oedolion yn y gyfres newydd hon. Heddiw mae Ieuan yn chwarae wrth dacluso teganau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Hafod Haul, Oli Dan y Don, Y Brodyr Adrenalini, Pat a Stan, Ben Dant.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Hafod Haul - Antur Gwen

Mae Gwen yr afr yn penderfynu mynd ar antur newydd, ac yn crwydro i mewn i'r ty lle mae'n creu llanast.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:15 Oli dan y Don - Paid Dweud Wrth Beth

Mae Beth yn rhybuddio Oli rhag chwarae ger y tywod ar y lan. Ond, mae'n ei hanwybyddu a phan gaiff ei ddal, ni all symud modfedd. Mae'n gwaeddu ar bawb sy'n ceisio ei helpu "Paid dweud wrth Beth."

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:30 Y Brodyr Adrenalini - Tyrau Tanllyd

Pan yn Efrog Newydd mae'r Brodyr yn gweld y Frigâd Dân ar waith ac maen nhw eisiau ymuno â nhw. Beth sy'n mynd i ddigwydd?

16:35 Pat a Stan - Gwibio I'r Gorfod

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

Content options
16:45 Ben Dant

Ymunwch â Ben Dant a'r môr-ladron o Ysgol Maesincla wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri yng nghwmni cyflwynwyr egnïol Stwnsh.

Content options
17:00 Henri Helynt - Yn Gwarchod Anifeiliaid Anwes

Mae ymgyrch diweddara Henri i wneud arian, sef gofalu am anifeiliaid anwes, yn dadfeilio, wrth i Henri fod yn rhy uchelgeisiol

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:10 Morthwyl, Mwd a Mwnci

Mae argyfwng anifeiliaid Parc Bywyd Gwyllt Manor House yn parhau, gydag Alun Williams a'r timoedd yn brwydro i orffen adeiladu cartrefi newydd iddynt.

Content options
17:35 Pat a Stan - Wy Pwy

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

Content options
17:45 Rygbi Pawb

Y brif gêm yr wythnos hon yw Ysgol Uwchradd Casnewydd yn erbyn Coleg Gwyr Abertawe yng nghystadleuaeth y Tlws. Morgan Isaac sy'n cyflwyno.

Content options
18:00 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:05 Ditectifs Hanes - Bro Gwyr

Heddiw, bydd y Ditectifs yn mynd yn bell yn ôl mewn amser ar drywydd stori sydd 30,000 o flynyddoedd oed! Bydd Anni, Tuds a Hefin yn chwilio am esgyrn un o'r Cymry cyntaf. Byddant hefyd yn darganfod adfeilion castell a llongddrylliad mewn rhaglen llawn dop o hanes a straeon anhygoel!

Content options
 • Sain ddisgrifio

18:30 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:32 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:35 Pobol y Cwm

Daw Sheryl â chynhwysyn coll i Hywel ond ydy'r ddau yn chwilio am esgusodion i dreulio amser gyda'i gilydd? Mae Gemma'n trawsnewid ei delwedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Bydd Yvonne yn cyflwyno o Sioe Ffasiwn yn Aberaeron sy'n cael ei chynnal er mwn codi arian at Ymchwil Cancr y Fron. Yn gwmni i Elin yn y stiwdio bydd bois y grwp Ail Symudiad - Richard ac Wyn - i sôn am y rhifyn arbennig o raglen Stiwdio Gefn ar S4C sy'n dathlu cyfraniad y grwp i'r sin roc Gymraeg. Hefyd, mae Daf Wyn yn crwydro tref Llanelli, ble mae pwmpenni yn bob man yn barod ar gyfer Noson Galan Gaeaf!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Rownd a Rownd

Cyfres ddrama boblogaidd wedi'i lleoli yn y gogledd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

Mae Sioned yn cael llond bol ar agwedd Gemma ond a fydd ei cheryddu yn gwthio Gemma gam yn rhy bell? Caiff Siôn ei feirniadu gan y pentrefwyr yn y gystadleuaeth pobi bara.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:25 Pobol y Cwm: Dathlu 40 - Y Jonese yn Ennill y Loteri

Mewn pennod o Orffennaf 1999, ymunwn â'r teulu Jones wrth iddyn nhw ennill y Loteri Genedlaethol!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:55 Calon - Y Printar

Ffilm fer yn adlewyrchu bywyd yng Nghymru. Hanes Dafydd Rawson Thomas sydd wedi treilio dros hanner can mlynedd yn y byd argraffu.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 3 Lle - Ifan Huw Dafydd

Yr actor Ifan Huw Dafydd, (Dic Deryn o Pobol y Cwm) sydd yn ein tywys i dri lle sydd wedi bod yn bwysig yn ei fywyd. Y cyntaf yw bwthyn ei fam-gu a'i dad-cu, Ty Poeth ger Llandysul; yr ail le yw Clwyd Theatr Cymru a'r trydydd dewis yw ardal Coedwig Mametz yn Ffrainc, lleoliad brwydr fawr yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Ochr 1

Rhaglen llawn cerddoriaeth gan gynnwys perfformiadau gan y super group gwallgo' o Flaenau - Brython Shag, y pyncs gwallgo o'r Gorllewin - Y Ffug, a'r ferch â'r llais swynol - Casi Wyn.

Content options
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Y Lle

Bydd Ben yn ein harwain drwy'r gymysgedd arferol o'r gwyllt, gwirion a'r gwallgo gan gynnwys Yasmin yn dysgu hedfan ar sglefrfwrdd arbennig, a'r grwp Y Cledrau yn ceisio cyflawni sialens Band o Frodyr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:35 Y Dydd yn Y Cynulliad - Pwyllgor Cymunedau

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol.

Flash is required to view this video