Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Sara a Cwac - Tenis

Heddiw, mae Sara a Cwac yn penderfynu chwarae tenis, ond gyda phwy?

 • Isdeitlau Saesneg
07:05 Bob y Bildar - Melin yn Malu

Anturiaethau Bob y Bildar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Holi Hana - Da iawn Douglas

Mae Douglas druan yn cael ei fwlio gan Ernie. Mae ei ffrindiau yn dod i'r adwy ac yn ei gefnogi gan siarad yn uniongyrchol ag Ernie.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:30 Bobi Jac - Yn Rowlio a Phowlio

Mae Bobi Jac a'i ffrind Cwningen yn mynd i'r gofod.

 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Popi'r Gath - Ogof y Rhosyn

Mae Popi'n mnd â'r criw i Ogof y Rhosyn - sy'n binc - ac maen nhw'n cyfarfod ffrindiau newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Ti Fi a Cyw - MorusRygbi

Chwaraeon yw thema'r wythnos ar Ti Fi a Cyw. Ai Morus neu Robin fydd y gorau yn chwarae rygbi?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Plant y Byd - Ethiopia a Gogledd Canada

Yn y rhaglen hon teithiwn i ddwy wlad gyferbyniol. Yn gynta', awn i fynyddoedd Ethiopia i gwrdd â merch fach chwech oed o'r enw Maza cyn teithio i oerni Ogledd Canada i gwrdd â merch fach arall chwech oed o'r enw Kirima. Dwy ferch, dwy ffordd o fyw.

 • Isdeitlau Saesneg
08:05 Nodi - Nodi a'r Gwcw

Mae'r gwcw yn gweld cymaint o hwyl mae pawb yn ei chael, ac yn penderfynu mynd i chwilio am rywbeth hwyliog i'w wneud drosti ei hun.

Content options
08:20 Bach a Mawr

Mae Mawr mewn ychydig o draffarth wedi iddo edrych drwy ddrws newydd Bach!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Straeon Ty Pen - Pysgodyn Bach Pys Mawr

Pan ddaw pysgodyn mawr i fyw yn y pwll, mae'r pysgodyn bach yn hapus iawn. Ond buan y sylweddola nad yw'r pysgodyn mawr yn meddwl rhyw lawer ohono. Mari Lovgreen sydd yn dweud sut y bu i'r pysgodyn mawr ddysgu gwers.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:50 Octonots - Yr Octonots yn Dianc Rhag yr A

Mae Capten Cwrwgl a'i griw yn gorfod dal yr Octofad sydd wedi'i herwgipio gan griw o grancod a chimychiaid sy'n ceisio dianc o ddwr sy'n llawn algae.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Y Sioe 2014

Nia Roberts, Ifan Jones Evans, Meinir Jones, Ioan Doyle a'r tîm sy'n cyflwyno ar drydydd diwrnod Sioe Frenhinol Cymru. Ifan, Meinir a Wyn Gruffydd fydd yn dod â'r holl gyffro ar ddiwrnod y pencampwriaethau yng nghylchoedd y gwartheg, defaid a'r Prif Gylch. Bydd Ioan yng nghanol bwrlwm a chystadlu'r sied gneifio a bydd Nia yn crwydro o amgylch y maes yn cwrdd â chymeriadau.

Content options

12:00 Y Sioe 2014

Mwy o gystadlu a gweithgareddau o faes y Sioe yn Llanelwedd.

Content options

13:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Y Sioe 2014

Mwy o gystadlu a gweithgareddau o faes y Sioe yn Llanelwedd.

Content options

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri yng nghwmni cyflwynwyr egnïol Stwnsh.

Content options
17:00 Hendre Hurt - Can Morus

Rhaglen i bobl ifanc sy'n dychmygu pa helbul mae anifeiliaid y fferm yn ei greu tu ôl i'n cefnau ni!

Content options
17:10 Y Sgwad

Mae'r chwilio yn parhau i ddod o hyd i athletwyr ifanc gorau Cymru. Pwy all ennill a chadw eu lle yn Y Sgwad? Yr wythnos hon mae Rhodri Gomer Davies ac Anwen Rees yng Nghaerdydd yn chwilio am y goreuon o dde Cymru.

Content options
17:30 Llew ap Blew - Gwallt Gwael

Mae Llew ap Blew, Catrin y Crocodeil, Delme yr Orangwtan a Ceri y Cameleon yn cynnal noson gomedi yn y sw. Heno bydd Seimon Camel y beirniad cas yn ymweld â'r criw.

17:35 Tag To

Ymunwch â'r criw am uchafbwyntiau rhaglen ddydd Gwener.

Content options
17:50 Gwboi a Twm Twm - Stan Arctica

Mae Gwboi mor siomedig pan gaiff ei arwr Dyn Arctica ei ladd gan ei arch elyn. Er mwyn dangos parch at ei arwr penderfyna Gwboi fynd ar ôl ei elyn ond mae mewn tipyn o benbleth am sut i wneud hyn.

18:05 Kung Fu Panda - Gweld y Goleuni

Mae dau Feistr Kung Fu o Gyngor yr Onycs Sanctaidd yn ymweld â'r Palas Gwyrdd er mwyn sicrhau bod Shiffw yn gwneud ei waith iawn. Wedi i Po anwybyddu gorchymyn gan Shiffw mae'r ddau Feistr yn cosbi Shiffw drwy ei ddiswyddo ynghyd â'r Pump Ffyrnig gan osod tîm newydd i reoli'r palas.

18:30 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:35 Pobol y Cwm

Mae Siôn yn sylwi bod Garry yn siomi Gwyneth. Mae'n ceisio ei chysuro ond mae hi'n anniolchgar. Daw Dani o hyd i ffrog briodas yn yr atig.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Heddiw bydd Rhodri Davies yn ymweld â pharc Bletchley - un o ganolfannau pwysicaf yr Ail Ryfel Byd sy'n agor yn swyddogol i'r cyhoedd. Huw 'Fash' fydd yn gwmni i ni yn y Sioe Frenhinol, ac yn gwobrwyo ymwelwyr â'r sioe sydd yn edrych yn hynod o smart! A byddwn yn cyfarfod merch ifanc sy'n cychwyn ar ei gyrfa fel dylunydd dillad i ddynion.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Meerkat

Rhaglen ddogfen yn dilyn teulu o Meerkat dros gyfnod o flwyddyn.

20:00 Pobol y Cwm

A fydd pethau'n lletchwith wrth i Dani fynd i siopa ffrogiau priodas gyda Sheryl? Caiff Mark sioc o weld bod Gemma wedi cael tatw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:25 Y Sioe 2014

Dai Jones, Shân Cothi a'r tîm sy'n dod â holl ganlyniadau'r cystadlaethau i chi ar ddiwrnod mawr y Pencampwriaethau. Ioan Doyle fydd yn y sied cneifio, gyda Meinir Jones ac Ifan Jones Evans ym mhencampwriaethau'r defaid a'r gwartheg. Mwy ar ôl Newyddion 9.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Sioe 2014

Mwy o uchafbwyntiau o Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Seiclo: Le Tour de France - Cymal 17 / Stage 17

Saint Gaudens fydd man cychwyn cymal 17 o Le Tour de France eleni, ac yn dilyn y cymal hiraf ddoe, hwn fydd y cymal byrraf. Ond peidiwch â chael eich twyllo gan y 124.5km i Saint-Lary Pla d'Adet. Bydd yr esgyn a'r disgyn di-baid yn siwr o hollti'r peloton, a gyda'r cyfyngiad amser byr, mae'n bosib y gwelwn ni nifer o'r gwibwyr yn dioddef, ac o bosib yn dychwelyd adre'! Yr uchafbwyntiau i gyd yng nghwmni Wyn Gruffydd a Rhodri Gomer.

Content options

22:30 Y Stiwdio Gefn

Yng nghwmni Lisa Gwilym yr wythnos hon cawn glywed synau soniarus 'Swnami', y ddeuawd werin 'Olion Byw', a'r gantores hudolus o Bentir, Casi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
22:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Y Sioe 2014

Dai Jones, Shân Cothi a'r tîm sy'n dod â holl ganlyniadau'r cystadlaethau i chi ar ddiwrnod mawr y Pencampwriaethau. Ioan Doyle fydd yn y sied cneifio, gyda Meinir Jones ac Ifan Jones Evans ym mhencampwriaethau'r defaid a'r gwartheg. Mwy ar ôl Newyddion 9.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

23:30 Y Sioe 2014

Mwy o uchafbwyntiau o Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
00:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

Flash is required to view this video