Y Wasg

S4C yn arwyddo cytundeb hanesyddol gyda sianel yn Ne Corea

Mae S4C wedi arwyddo Cytundeb o Fwriad i gydweithio ar amrywiaeth o gynyrchiadau...

Darllen y datganiad llawn...

Mwy o newyddion

Wedi eu rhestru yma mae datganiadau diweddaraf Adran y Wasg S4C:

Ffoniwch 029 2074 1452 ar gyfer unrhyw ymholiadau'r Wasg