Llongyfarchiadau i Barry a Mirain Evans, enillwyr Cân i Gymru 2014 gyda’r gân Galw Amdanat Ti.

Y Rhestr Fer

Y chwe chân a'r cyfansoddwyr fydd yn cystadlu yn y rownd derfynol:

Y Rheithgor

Rhys Gwynfor ac Osian Williams, enillwyr Cân i Gymru 2013

Alys Williams, cantores a chystadleuydd ar The Voice

Gwenda Owen, cantores o Gwmgwendraeth

Neil 'Maffia' Williams, o'r grwp roc Maffia Mr Huws

Cadeirydd: Siôn Llwyd