Close
Flash is required to view this video

Coroni Sarah yn enillydd Cariad@iaith 2013

Sarah Hattle

Wedi wythnos o ddysgu yng nghwmni Nia Parry ac Ioan Talfryn yng Ngorllewin Cymru Sarah Hattle o Lee-on-the-Solent, Swydd Hampshire yw enillydd cariad@iaith:love4language eleni.

Bu'r deg wrthi yn ddiwyd trwy'r wythnos yn gweithio'n galed yn y gwersi ac yn siarad Cymraeg wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau hefyd, ac ar ddiwedd yr wythnos gofynnwyd i'r dysgwyr bleidleisio am y person fu ar y daith bersonol fwyaf.

Ac ar y noson olaf, nos Wener 24 Mai, coronwyd Sarah fel enillydd.

"Mae wedi yn brofiad ffantastig," meddai Sarah, sy'n byw yn Swydd Hampshire ond sydd â thŷ hefyd yn Nolgellau a'r bwriad yw symud yno gyda'r teulu o fewn rhai blynyddoedd. "Wnes i ddim byd tebyg erioed o'r blaen, mae wedi bod yn anhygoel."

Mae Sarah, sydd yn y Llynges Frenhinol, yn briod gyda thri o blant, Mali (5), Iolo (2) ac Otto (8 mis).

"Dwi'n ceisio siarad Cymraeg â'r plant, pethau syml fel 'Sut wyt ti?' ac 'Mae'n amser gwely' felly maen nhw'n dechrau dysgu hefyd. Mae'r cwrs wedi bod yn grêt achos chi'n dysgu heb sylweddoli, ac wedyn mae'r holl eiriau yma'n dod allan o'r n'unlle!"

Dewiswyd ail enillydd - gan y criw cynhyrchu y tro hwn. Barn y criw oedd mai Gayle Lister fyddai'n elwa fwyaf o gael cwrs wythnos i'r holl deulu yn yr iaith Gymraeg yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog, Ceredigion.

Daw Gayle, sy'n gweithio fel Warden gyda Pharc Cenedlaethol Sir Benfro, yn wreiddiol o Reading. Bydd hi, ei gŵr a'i dau blentyn yn treulio wythnos yn Llangrannog yr haf eleni.

I wylio'r holl gyfres ewch i s4c.co.uk/clic ac am fwy o wybodaeth am ddysgu Cymraeg ewch i s4c.co.uk/hwb