Y Stiwdio Gefn

Sbec i mewn i'r Stiwdio Gefn ar S4C

Yr wythnos hon fe fydd cyfres gerddorol newydd yn cael ei lansio ar S4C. Lisa Gwilym fydd yn cyflwyno Y Stiwdio Gefn sy'n dechrau nos Fawrth, 8 Ionawr, gan ddod â'r gorau o gerddoriaeth gyfoes Cymru i'r Sianel.

"Fe fydd rhywbeth at ddant pawb ar Y Stiwdio Gefn," meddai Cleif Harpwood, cynhyrchydd y gyfres.

"Mi fydd tri gwahanol grŵp neu artist unigol yn perfformio ar y Stiwdio Gefn bob wythnos, gyda cherddoriaeth boblogaidd gyfoes, a pherfformiadau gan rai o hen rocars y sîn hefyd."

"Mi fydd Y Stiwdio Gefn yn gyfle i fwynhau amrywiaeth o gerddoriaeth Cymru mewn un lle, a hynny yng nghwmni Lisa Gwilym - Annie Nightingale Cymru!"

Y bandiau a'r cerddorion sy'n ymddangos ar raglen gyntaf y gyfres yw Colorama, Catrin Herbert ac Ail Symudiad.

"Roeddwn i wrth fy modd pan glywais i y byddai Colorama ar y rhaglen gyntaf," meddai Lisa, sy'n llais cyfarwydd ar raglen C2 Radio Cymru ers blynyddoedd.

"Maen nhw'n un o fy hoff fandiau. Dwi'n meddwl bod y prif leisydd, Carwyn Ellis, yn athrylith! Dwi wedi disgyn mewn cariad llwyr efo'u pumed albwm nhw, good music, a gafodd ei rhyddhau ym mis Awst 2012. Fe fyddan nhw'n canu'r gân boblogaidd 'Dere Mewn', a'r gân arall fydd cân wnaethon nhw recordio yn ystod sesiwn Unnos C2 y llynedd, cân o'r enw 'Mari Lwyd'."

Fe fydd Catrin Herbert, cerddor ifanc sydd yn ei hail flwyddyn ym Mhrifysgol Aberystwyth hefyd yn ymddangos ar raglen gyntaf Y Stiwdio Gefn. "Mae arddull Catrin yn reit 'cwyrci', mae ganddi fôr o ffans yn barod, dwi'n siŵr bod dyfodol disglair o'i blaen hi."

Yn ôl Lisa gall ffans Ail Symudiad edrych ymlaen at glywed rhai o'r hen ffefrynnau ar y rhaglen.

"Os wyt ti'n meddwl am Ail Symudiad rwyt ti'n meddwl am y gân 'Lleisiau o'r Gorffennol' ac mi all y gwylwyr edrych ymlaen at glywed honno! Fe fyddan nhw hefyd yn canu 'Riviera Gymreig', cân am Aberteifi, eu tref enedigol nhw.

Mae'r rhaglen gyntaf yn gosod naws y gyfres mewn gwirionedd - amrywiaeth wych o gerddoriaeth Gymraeg fyw, a fydd gobeithio, yn agor llygaid a chlustiau pobl i'r hyn sydd yn digwydd yn y sîn yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae'n rhaglen syml iawn, dim ffỳs, dim ffrils, dim ond cerddoriaeth wych."