Y Ty Cymreig - Sir Fynwy
31 Awst 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Yn y rhifyn hwn cawn olwg ar dai Sir Fynwy: Treowen - ty bonedd, hardd a'i du mewn o'r ail ganrif ar bymtheg; Ty Mawr - ffermdy o'r ail ganrif ar bymtheg; Clytha Castle - darn bach ardderchog o ffantasi a chyfle prin i weld ffoledd Gothig; a Llanvihangel Court - maenordy Tuduraidd ardderchog.

Rhagor o benodau