Angell yn India - 24 Awst 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Wrth iddi barhau â'i thaith i ddatgelu'r India fodern bydd Beth Angell yn ymweld â Mumbai, cartref un o ddiwydiannau mwyaf dylanwadol India - Bollywood. Gyda chyfoeth y wlad yn cynyddu, felly hefyd poblogrwydd y ffilmiau sy'n adlewyrchu hyder yr India fodern. Er hynny, mae bywyd mwyafrif y boblogaeth yn dra gwahanol i'r hyn a bortreadir ar y sgrin fawr.

Rhagor o benodau