Holi Hana - Hwyr i'r Ysgol
25 Awst 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Mae Douglas yr hwyaden fach yn hwyr i'r ysgol bob dydd ac mae Ernie yn ei ddilorni tra bo'r athrawes Mrs Winger yn poeni ei fod yn anhapus. Mae Owen y dylluan yn ei wely efo annwyd trwm ac ar ôl i Douglas fynd i ymweld ag ef gyda Hana a'r criw mae'n cyfaddef bod ei fam yntau yn sâl yn ei gwely efo'r ffliw a'i fod wedi bod yn gofalu amdani.

Rhagor o benodau

Y diweddaraf