Y Rhufeiniaid - Pennod 3
21 Mehefin 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Mae taith gyffrous Rhun ap Iorwerth trwy hanes y Rhufeiniaid ym Mhrydain yn dod i ben gyda golwg ar fywyd trigolion Brydain o dan 'Pax Romana' - heddwch y Rhufeiniaid.