Y Daith: Dwy yn Lourdes
31 Awst 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Ym mis Gorffennaf 2009, fe deithiodd Swyn Haf a Gwenllian Daniel o Aberystwyth i dref Lourdes yn ne-orllewin Ffrainc fel rhan o bererindod genedlaethol o Gymru. Roedd y ddwy fyfyrwraig ymhlith 70 o Gymry ifanc oedd wedi gwirfoddoli i ofalu am aelodau o'r Eglwys Gatholig sydd yn sâl, yn oedrannus neu ag anableddau. Mae'r rhaglen yn dilyn Swyn a Gwenllian wrth iddyn nhw gynorthwyo'r cleifion yn ysbyty'r pererinion a'u hebrwng i rai o lefydd mwyaf sanctaidd Lourdes. Gwelwn y ddwy hefyd yn llefaru gweddiau traddodiadol y llaswyr yn Gymraeg yn ystod gorymdaith drawiadol y canhwyllau.