Cei Bach - Dan - Y Rheolwr?
20 Mehefin 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Bellach, mae Mari a Prys wedi bod yng Nghei Bach ers amser go hir, ac mae pethau'n mynd yn dda. Ond daeth hi'n amser newid ambell beth yng Ngwesty Glan y Don, a dyma ddechrau arni drwy ofyn i Dan fod yn rheolwr y gegin. Mae popeth yn mynd yn wych - hyd nes i nain Mari gyrraedd. Tybed pwy sy'n rheoli go-iawn erbyn y diwedd?
  • Yn dod i ben fory
  • Dangosiad cyntaf 20 Mehefin 14
  • Dangosiad diwethaf 04 Gorffennaf 14
  • Munud: 14
  • Ar gael yn y D.U. yn unig
  • Isdeitlau Saesneg ar gael

Rhagor o benodau