Cei Bach - Prys ar y Traeth

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Mae dau blentyn bach yn chwarae ar ymyl y dwr gyda matras blastig a chwch plastig. Seren Siw sy'n eu gweld, ac mae'n mynd yn syth i 'nôl Prys Plismon am fod y pethau hyn mor beryglus. Ond tybed ai Huwi Stomp fydd yn peri'r ofn mwyaf i bawb ar y traeth ar y diwrnod yma?
  • Yn dod i ben mewn 23 diwrnod
  • Darlledwyd ar 13 April 14
  • Munud: 14
  • Ar gael yn y D.U. yn unig
  • Isdeitlau Saesneg ar gael

Rhagor o benodau