Crwydro - John ac Alun
20 Awst 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Taith hamddenol ym Mhen Llynyng nghwmni Iolo Williams a'r deuawd canu gwlad, John ac Alun. Mae'r daith yn cychwyn ym Mhorth Ysgaden ac yn dilyn yr arfordir i Borthdinllaen. Yn ogystal â chlywed hanesion am ganu gwlad a gyrfa'r hogiau, cawn ddysgu am longddrylliadau oddi ar arfordir y penrhyn.

Y diweddaraf