Bois y Loris
22 Mehefin 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Sut brofiad yw gweld y byd o gab lori? Mi fydd y rhaglen arbennig yma yn cynnwys cyfweliad gyda Geraint Lloyd am hanes ei glwb unigryw ar Radio Cymru. Byddwn hefyd yn dilyn tri o'r aelodau am ddiwrnod, sef Eifion Jones o Gwmsychbant, Dorian Llety Shon o Ystrad Aeron ac Emyr Wyau o Lanwrda.

Y diweddaraf