Teulu Ty Crwn
24 Rhagfyr 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Mae teulu Ty Crwn yn ymddangos i bob pwrpas fel teulu cyffredin - Hari 15, Meg 13, ac Enfys sy'n 7 ond mae'r teulu'n cuddio cyfrinach fawr. Mae'r plant yn byw ar ben eu hunain, heb rieni. Maent yn byw'n ddigon dedwydd, heblaw am ychydig o dwyllo achlysurol i gelu eu cyfrinach! Ond mae eu byd ar fin troi wyneb i waered pan fo dyn busnes yn symud i'r ardal ac yn cymryd ffansi at eu ty gyda'r bwriad o'i ddymchwel a chodi gwesty pum seren ar y safle. Pan ddaw i ddarganfod eu cyfrinach, beth fydd tynged y tri? Ffilm gerddorol, am blant yn ceisio ymdopi yn y byd mawr ar eu pennau eu hunain, yn llawn hiwmor, ond, o dan yr wyneb mae yna dristwch, dwyster a chariad.

Y diweddaraf