Gerallt Lloyd Owen
18 Gorffennaf 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Cyfle arall i weld rhaglen ddogfen onest a threiddgar am y Prifardd Gerallt Lloyd Owen a fu farw yn ystod yr wythnos aeth heibio. Mae'r rhaglen yn codi'r llen ar y cymeriad preifat ac enigmatig a ysgrifennodd rai o gerddi enwocaf Cymru ac a fu'n Feuryn Talwrn y Beirdd am 30 mlynedd. Drwy gyfres o gyfweliadau estynedig, mynediad ecsgliwsif i'w gartref, ynghyd â chyfweliadau gydag aelodau o'i deulu, mae'r ffilm-ddogfen hon yn cyflwyno ochr arall i'r persona cyhoeddus ac yn datgelu ei angerdd a'i ofnau. Gyda darlleniadau o rai o'i gerddi pwysicaf, mae'r rhaglen hon yn treiddio'n ddyfnach i'r themâu wnaeth gydio ynddo gydol ei oes. Enillodd y rhaglen hon brif wobr yr Wyl Cyfryngau Celtaidd yn 2014.

Y diweddaraf