Dwylo'r Enfys - Mabli
12 Ionawr 15

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

O'u cartref lliwgar a hudol ym Mhendraw'r Enfys, daw'r ddau arwr Cawod a Heulwen i gael hwyl a sbri gyda phlant Cymru. Ar hyd y daith byddan nhw'n defnyddio iaith arwyddo Makaton Cymraeg! Yn Ninbych mae Mabli'n byw. Heddiw bydd hi'n dangos i Heulwen sut mae hi'n helpu Mam yn y ty ac yn paratoi at fynd am ei gwers yng nghwmni drama Stagecoach. Wrth Chwarae Chwilio, mae'n harwr Heulwen yn dysgu sut i wneud hyn - ac yn cael ei siarsio gan Mabli bod rhaid ymarfer os am berfformio ar y llwyfan!
  • Yn dod i ben mewn 16 diwrnod
  • Dangosiad cyntaf 12 Ionawr 15
  • Dangosiad diwethaf 26 Ionawr 15
  • Munud: 12
  • Ar gael yn y D.U. yn unig
  • Isdeitlau Saesneg ar gael

Rhagor o benodau

Y diweddaraf