O'r Galon: Mared
02 Medi 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Petaech chi'n gweld gwaith celf Mared Jarman, mi fyddech chi'n dweud fod ganddi lygad arbennig o dda. Ond dydy Mared ddim yn gweld yn dda o gwbl. Pan oedd hi'n blentyn, mi gafodd hi wybod fod ganddi gyflwr o'r enw 'Stargardt Disease'. Mae'r rhaglen yn dilyn Mared yn ystod y misoedd cyntaf ar ôl iddi adael cartref yn 18 oed. Mae hi'n benderfynol o fyw bywyd llawn. Fe gawn ni glywed ymateb a theimladau ei theulu a'i gweld hi yn y stiwdio recordio gyda'i chwiorydd a'i thad Geraint Jarman.