Llefydd Sanctaidd - Coed a Mynyddoedd
20 Rhagfyr 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Taith o gwmpas rhai o lefydd mwyaf sanctaidd ynys Prydain yng nghwmni Ifor ap Glyn. 'Coed' a 'mynyddoedd' yw thema'r wythnos hon, o ddraenen wyrthiol Glastonbury sy'n blodeuo bob Pasg a Nadolig, i'r ywen sy'n gwaedu yn Nanhyfer. Ymwelwn hefyd â'r lle bu San Twrog yn ymladd â'r diafol, a'r bryn yn Swydd Gaerhirfryn, lle dechreuodd mudiad y Crynwyr.

Rhagor o benodau

Y diweddaraf