Karen Williams
13 Ionawr 15

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Canser y fron ydy'r canser mwya' cyffredin ymhlith merched Cymru. Yma, cawn hanes un ferch, Karen Lynne Williams o Ynys Môn, sydd wedi ceisio delio â chanser y fron mewn modd digon anghyffredin - 'Joio!' Wedi dwy flynedd a hanner o driniaeth, cafodd Karen a'i theulu wybod nad oedd unrhyw driniaeth bellach yn debygol o ymestyn ei bywyd. Rhoddodd wahoddiad i Meinir Gwilym, y gantores a'r cyflwynydd sy'n hanu o'r un ardal, ddod i'r ty i ffilmio wythnosau olaf ei bywyd. O bartis i'r ysbyty ac o'r Bingo i'r ysgol, gwelwn Karen yn ymdrechu i fwynhau bob eiliad wrth ymdopi efo gwirionedd mwyaf sylfaenol bywyd - marwolaeth.

Y diweddaraf