Cog1nio - Pennod 6
19 Mehefin 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Mae'r pum cogydd ifanc o'r Gogledd yn derbyn her gan Aled Williams, prif gogydd Cennin, Biwmares. Bydd un cogydd yn gadael y gegin am byth, a dim ond un all ennill y sialens a derbyn dosbarth meistr gan Aled, a allai fod yn hanfodol wrth symud ymlaen yn y gystadleuaeth.
  • Yn dod i ben mewn 2 diwrnod
  • Darlledwyd ar 19 Mehefin 14
  • Munud: 24
  • Ar gael yn y D.U. yn unig

Rhagor o benodau