Gohebwyr: Wyre Davies
22 Mehefin 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Y gohebydd Wyre Davies sy'n mynd ar siwrnai arbennig i olrhain hanes ei Dadcu, Capten Evan Rowlands o Lanon, Ceredigion. Bu bron i Gapten Rowlands gael ei ladd deirgwaith ar y môr - yn y ddau Ryfel Byd ac unwaith mewn llongddrylliad dramatig yn Ne Chile. Bydd Wyre yn teithio yn ôl i Chile i ddarganfod mwy am y bennod gyffrous yn hanes ei deulu. Mae cysylltiad y teulu â De America yn parhau, gyda Wyre erbyn hyn wedi cychwyn ei swydd newydd ym Mrasil fel gohebydd De America'r BBC.