Y Plas - 20 Awst 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Mae pawb yn prysur baratoi ar gyfer taith i lan y môr, er bod gweision y fferm yn gorfod aros gartref i barhau â gwaith y cynhaeaf. Drannoeth, mae hwyl y traeth ar ben, a'r staff yn gweithio'n galed i baratoi swper ar gyfer gwesteion sy'n dod i'r Plas, ond pam fod Gary'n cael trafferth gyda'r menyn?

Rhagor o benodau

Y diweddaraf