Y Plas - 22 Awst 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Mae paratoadau brwdfrydig ar y gweill ar gyfer yr arddwest i godi arian at yr eglwys. Mae'r plant yn cael gwers hanes, a dau o'r gweision yn cael gwers i'w chofio. Ac mae'n ddiwrnod mabolgampau'r Plas, a chystadlu ffyrnig rhwng lan llofft a lawr stâr.

Rhagor o benodau