Rownd a Rownd - Pennod 49
17 Mehefin 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Mae trigolion y pentref yn croesawu Meical a Michelle yn ôl o Awstralia, a'r unig berson sydd ddim yn rhy hapus ydy Dani! Ydy hi am lwyddo i gadw ei chyfrinach rhag ei Mam a hithau wedi cael ei rhoi ar ben ffordd gan Wyn? Yn nhy'r athrawon mae'r tensiwn rhwng Llio ac Iolo'n cynyddu a Llio'n amlwg yn teimlo'r straen o fyw gyda phâr o gariadon. Nid Llio ydy'r unig un sydd hefo ei llygad ar Iolo chwaith, wrth i Nel chwilio am esgusodion i ddod draw i dreulio amser hefo fo.

Rhagor o benodau