Rownd a Rownd - Pennod 51
24 Mehefin 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Mae nifer go lew o drigolion Cilbedlam yn wynebu problemau ac mae sawl camddealltwriaeth yn creu diflastod. Byddai ychydig o siarad a thrafod gonest yn gwneud lles i bawb. Mae Nel yn achosi pryder i Alwyn ac yn creu cryn dipyn o boendod i Iolo, a byddai'n gwneud lles petai hi'n cael gwybod y gwir. Dydy Lowri ddim yn siwr lle mae hi'n sefyll efo Vince ac mae Sophie ymhell o fod yn hapus â safon ei gwaith. Mae Barry'n cael ei dwyllo gan Dani ac er i Michelle a Cherry bwyso arni i ddweud y gwir, mae Meical yn meddwl bod ganddo ateb i'w phroblem.
  • Yn dod i ben mewn 5 diwrnod
  • Dangosiad cyntaf 24 Mehefin 14
  • Dangosiad diwethaf 27 Mehefin 14
  • Munud: 19
  • Ar gael yn y D.U. yn unig
  • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg ar gael
  • Gwefan Rownd a Rownd

Rhagor o benodau