Rownd a Rownd - 01 Gorffennaf 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Wedi iddi ddweud wrth Barry nad yw hi'n feichiog, mae trafferthion Dani'n cynyddu, ac, wrth i bawb ddod i glywed am ei chelwydd, mae'n teimlo fel bod ei byd ar ben. Nid Dani yw'r unig gur pen i Michelle. Wrth i ymgais Meical i ddychwelyd i Awstralia fethu, maent yn wynebu dyfodol yn ôl yng Nghymru, heb waith na phres. Mae Lowri wedi bod yn gwario pres ar y trefniadau ar gyfer pen-blwydd Kelvin. Ond heddiw, hi ydy'r un gaiff syrpreis! Treulio amser ar gyfrifiadur y garej y mae Alwyn, ac er ei fod yn trio cuddio beth yn union mae o'n ei wneud rhag Nel, mae'n destun hwyl i Dyfan pan ddaw hwnnw i wybod beth yw ei gyfrinach.
  • Yn dod i ben mewn 4 diwrnod
  • Dangosiad cyntaf 01 Gorffennaf 14
  • Dangosiad diwethaf 04 Gorffennaf 14
  • Munud: 19
  • Ar gael yn y D.U. yn unig
  • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg ar gael
  • Gwefan Rownd a Rownd

Rhagor o benodau