Rownd a Rownd - Pennod 54
03 Gorffennaf 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Tra bo Meical a Michelle yn trio eu gorau i fod yn bositif ac ail-adeiladu eu bywydau, maent yn cytuno i beidio â datgelu beth yn union aeth o'i le yn Awstralia. Yn anffodus, mae cadw cyfrinach yn anoddach na chanfod gwaith i Meical! Mae gan Terry a Kelvin lwyth o waith, yn trio cael y bar yn barod erbyn wythnos nesaf, ac er bod Kelvin yn gorfod gweithio ar ei ben-blwydd, maent yn llwyddo'n rhyfeddol. Chwarae teg iddi, mae Lowri wedi trefnu iddi hi a Kelvin fynd allan i ddathlu; noson sy'n troi'n ddifyr iawn pan ddaw'n amlwg pwy fydd yn gyrru'r tacsi i'r bwyty. A thra bo Kelvin a Lowri yn rhannu noson ramantus, daw Siân i ddeall sut mae Alwyn yn bwriadu dod o hyd i gymar.
  • Yn dod i ben mewn 7 diwrnod
  • Dangosiad cyntaf 03 Gorffennaf 14
  • Dangosiad diwethaf 04 Gorffennaf 14
  • Munud: 19
  • Ar gael yn y D.U. yn unig
  • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg ar gael
  • Gwefan Rownd a Rownd

Rhagor o benodau

Y diweddaraf