Rownd a Rownd - 19 Awst 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Yn anfwriadol, mae Kelvin, o'r diwedd, yn llwyddo i ddangos i Lowri pa mor awyddus mae o i'w chael hi'n ôl gartref. A thra bo Beth yn llwyddo i berswadio Philip mai Mathew sydd wedi dwyn o'r bar, mae Morgan, wrth ddod o hyd i'r arian yn ei boced, yn sylweddoli mai fo fydd o dan amheuaeth o hyn ymlaen. Y broblem ydy ei fod yn ddieuog ac yn torri'i fol eisiau bod yn heddwas. Yn ei ddiniweidrwydd mae Philip yn rhoi Michelle mewn lle cas efo'i chyflogwr newydd, ac mae Iris ac Alwyn yn rhannu pizza mewn lleoliad 'gwahanol' iawn!

Rhagor o benodau