Rownd a Rownd - 21 Awst 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Tra bo' Morgan yn poeni'i enaid am beth i'w wneud efo arian 'Copa', mae Mathew, er mwyn clirio'i enw ei hun, yn penderfynu troi'n dditectif i ddatrys y dirgelwch unwaith ac am byth. Ac ar ôl i Philip agor ei geg a chael y sac i Michelle, mae'n gwneud ymgais, hynod aneffeithiol, i ddod o hyd i swydd arall iddi. Caiff Kelvin sioc o weld bod Lowri'n awyddus i ddychwelyd heb oedi. Yn anffodus, mae Kay'n fwy cyndyn o roi croeso iddi; nes i Lowri feddwl am ffordd ddeheuig iawn o 'berswadio' Kay i newid ei meddwl!

Rhagor o benodau

Y diweddaraf