Rownd a Rownd - 26 Awst 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Mae Lowri'n nerfus am ddychwelyd i'r salon ac er bod Sophie'n llwyddo i guddio'i thymer am ychydig, bydd ei hawydd i ddial yn ormod. Wrth i Beth geisio perswadio Mathew i ddod 'nôl i weithio yn y bar, mae Philip yn ceisio ei berswadio i faddau iddo am ei gam-gyhuddo o ddwyn. Mae Kim yn ateb problem staffio'r ty Pizza tra bo Iris yn helpu Alwyn. Ac mae Iolo'n bryderus wrth glywed bod Llio ar fin dychwelyd o'r de: tybed a fydd yn dweud wrth Kim ei bod wedi trio'i gusanu?

Rhagor o benodau