Rownd a Rownd - 28 Awst 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Mae Lowri'n gandryll bod Sophie wedi ei diswyddo ac yn benderfynol o unioni'r cam trwy achwyn wrth Philip. Wrth i bawb ddod i wybod am y slap, bydd Dani a Cherry'n cael eu gorfodi i ddewis ochr ond bydd y siom fwyaf yn wynebu Sophie wrth i Terry herio'i hymddygiad afresymol. Mae Iolo ar binnau wrth i Llio ddychwelyd o'r de: tybed a fydd Kim yn medru synhwyro'r chwithdod rhyngddynt? Ac wrth i Barry ddod i wybod bod Beth yn trio denu Kim i weithio yn y bar, bydd Vince yn cael diwrnod i'r brenin, am ryw hyd beth bynnag.

Rhagor o benodau

Y diweddaraf