Rownd a Rownd - 02 Medi 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Mae'r annifyrrwch yn nhy'r athrawon yn parhau, er bod Iolo'n ceisio'i orau i ddarbwyllo Kim nad ydyw'n cael perthynas efo Llio. Penderfyna Kim rannu ei gofidion efo Barry ac mae yntau'n amheus iawn o'r stori hefyd, sy'n arwain Kim i fynnu'r gwir gan Iolo a Llio. Wedi gair o gyngor gan Terry mae Sophie'n dychwelyd i'r salon, ond fel y mae hi'n dechrau teimlo rhywfaint yn well ynglyn â'r sefyllfa mae ergyd annisgwyl gan Vince yn ei thaflu'n llwyr. Draw yn y garej mae agwedd Jason yn parhau i godi helynt ac Alwyn bron iawn a chyrraedd pen ei dennyn.

Rhagor o benodau

Y diweddaraf