Rownd a Rownd - 04 Medi 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Caiff Sophie gadarnhad o ddymuniad Vince i ysgaru. Mewn ymateb, mae Sophie yn dweud wrtho'n glir ac yn ddi-flewyn ar dafod ei bod hi am frwydro dros ei hawliau. Ar y llaw arall mae adferiad perthynas Kelvin a Lowri'n mynd o nerth i nerth a Kelvin yn trefnu syrpreis i Lowri sy'n ei phlesio'n arw. Mae'r esgid fach yn gwasgu draw yn nhy Michelle, a Britney druan sydd i weld yn dioddef fwyaf. Gwelwn fod rhywbeth yn pwyso'n drwm ar feddwl Iolo hefyd. Er iddo ddatgan ei ffyddlondeb i Kim mae'r ffaith bod Mathew wedi bod allan am ddiod efo Llio yn cael cryn effaith arno.

Rhagor o benodau

Y diweddaraf