Julian Lewis Jones yn Awstralia - 10 Ionawr 15

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Julian Lewis Jones sy'n ymweld ag Awstralia. Yn y rhaglen gyntaf, bydd Julian yn teithio i ddinas eiconig Sydney ac yn ymweld â'r farchnad bysgod fyd enwog. Yn ymuno ag e ar ei daith mae ei ffrind, y pysgotwr Rhys Llywelyn. Ar hyd y ffordd byddant hefyd yn cwrdd â'r cyn gyflwynydd teledu Gwenllian Jones Palmer sydd bellach yn byw yn Awstralia. Mae'r rhaglen hefyd yn cynnwys ymweliad ag acwariwm, taith i ben twr Westfield yn Sydney, trip pysgota a gwledd ar y barbeciw!

Rhagor o benodau

Y diweddaraf