Julian Lewis Jones yn Awstralia - 24 Ionawr 15

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Y tro hwn mae Julian Lewis Jones a Rhys Llywelyn yn teithio i dalaith Queensland gan bysgota am y 'bull shark' yn Brisbane. Maent hefyd yn ymweld â pharc coala ac yn snorclo ym môr gloyw'r Great Barrier Reef. Mae cyfle hefyd iddynt deithio ar y 'skyrail' uwchben fforestydd glaw Queensland a chael golwg wych o'r byd o'u cwmpas. Bydd Gwenllian Jones Palmer yn cwrdd ag Eiriol Penlan, sydd o Gymru'n wreiddiol ond sydd nawr yn byw yn Awstralia ar lan afon Brisbane.

Rhagor o benodau

Y diweddaraf