Achub y Pyramid- Y Gohebwyr: Jason Mohammad
29 Mehefin 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Jason Mohammad sy'n teithio i Byramid y Grisiau, yn Saqqara yn yr Aifft - i ddilyn criw o arbenigwyr o Gymru sy'n ceisio achub y pyramid cyntaf oll rhag dymchwel. Ganrif yn hyn na Phyramid Mawr Giza, mae Pyramid y Grisiau yn gonglfaen yn hanes dynolryw. Ond nawr gyda'r meini'n hollti a'r muriau'n chwalu, mae perygl difrifol y bydd y pyramid yn dymchwel o dan ei bwysau ei hun. A does gan neb y dyfeisgarwch, y sgiliau na'r dewrder i ddiogelu un o drysorau mwyaf gwerthfawr y byd - hynny yw, neb ond cwmni o Gasnewydd yng Ngwent.