Salem
23 Ionawr 15

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Mae'r rhaglen arbennig hon yn dathlu 40 mlynedd ers i Endaf Emlyn ryddhau'r albwm thematig unigryw yn seiliedig ar ddarlun Curnow Vosper o gapel bach ger Harlech, sydd bellach yn eicon Gymraeg, 'Salem'. Trwy gyfres o sgyrsiau gydag arlunwyr, cerddorion, haneswyr a beirdd, yn ogystal ag Endaf ei hun, cawn yr hanes y tu ôl i greu'r caneuon, a hanes y darlun arbennig. Bydd cyfle hefyd, i glywed ambell ddehongliad cyfoes o'r caneuon gan artistiaid megis Al Lewis, Gareth Bonello, Siddi, Huw M ac eraill.
  • Yn dod i ben mewn 26 diwrnod
  • Dangosiad cyntaf 23 Ionawr 15
  • Dangosiad diwethaf 23 Ionawr 15
  • Munud: 48
  • Ar gael yn y D.U. yn unig
  • Isdeitlau Saesneg ar gael
  • Gwefan Salem

Y diweddaraf