Arfordir Cymru: Môn - 29 Awst 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Mae Bedwyr Rees ar drywydd rhai o enwau'r llefydd ar hyd arfordir Môn gan obeithio cofnodi rhai ohonynt a mynd ar drywydd eu hanes. Y Fenai sydd dan sylw heddiw ac mae cyfle i ni fod ymhlith y cyntaf i weld olion llys chwedlonol ers iddo gael ei foddi yn y 6ed ganrif.

Y diweddaraf