Olion: Palu am Hanes - Cynffig, Rhan 1
24 Mehefin 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Yn y rhaglen gyntaf o ddwy o Gynffig, bydd Dr Iestyn Jones yn mynd â ni i safle fydd yn gyfarwydd i unrhywun sydd wedi teithio ar hyd coridor yr M4. Llai na 200 llath o'r draffordd, yng nghysgod y gweithfeydd dur ym Mhort Talbot, mae Twmpath y Felin Wynt. Hyd yn ddiweddar, doedd y safle ddim wedi derbyn fawr o sylw, wedi ei orchuddio â thywod ers blynyddoedd maith. Ond pam yr enw 'Twmpath y Felin Wynt'? Yn ôl rhai hanesion, dyma oedd safle melin wynt o'r 15fed ganrif, ond does dim tystiolaeth bendant mai dyma oedd y safle go iawn. Ond, yn fwy na hynny, ym 1947 fe dynnwyd llun gan yr awyrlu wrth hedfan dros y safle hwn, ac ynddi, mae 'na siâp hirgrwn yn ymddangos yn y tywod. Mae'r amlinelliad yn anferth. Beth yw'r strwythur anhygoel yma sydd wedi ei gladdu â thywod ers canrifoedd, nesaf at yr M4? Bydd Rhys Mwyn yn ymuno â Iestyn, i geisio datrys y dirgelwch.

Rhagor o benodau