Olion: Palu am Hanes - Cynffig, Rhan 2
26 Mehefin 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Yn yr ail raglen o Twmpath y Felin Wynt, tasg Dr Iestyn Jones a Rhys Mwyn bydd ceisio datrys dirgelwch y safle anhygoel hwn cyn i'w amser cloddio ddod i ben. Yn ystod y dyddiau cyntaf, daw'r tîm o hyd i adeilad o garreg o dan y tywod - adeilad crwn, gyda cherrig a mortar. Ai dyma seiliau'r felin wynt sy'n cynnig ei enw i'r safle hwn? Wrth gloddio, mae Iestyn yn dod o hyd i drawslun anhygoel, lle mae'n bosib gweld yn union sut lwyddodd y tywod ddifethaf a lladd yr ardal hon - ardal sy'n cael ei hadnabod fel Pompei Cymru am i'r tywod chwythu i mewn a chladdu tref wreiddiol Cynffig yn y 13 ganrif. Yn yr amser byr sy'n weddill, a fydd Iestyn yn llwyddo i ddatrys dirgelwch y safle a dod o hyd i'r cyfrinachau sydd wedi eu claddu o dan y tywod? Rhaglen ola'r gyfres.

Rhagor o benodau

Y diweddaraf