O'r Galon: Stori Meinir
31 Awst 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Mae'r rhaglen hon yn 0lrhain hanes Meinir Siencyn, 34 oed o'r Wyddgrug, sydd bellach yn byw yn Llanberis, gafodd wybod ym mis Mai 2013 fod ganddi ganser y fron. Mae'r rhaglen yn ei dilyn o'r dyddiau cyntaf o geisio ymdopi â'r newyddion hyd at y sesiynau chemotherapi angenrheidiol. Fe ddown i'w hadnabod hi a'i chariad Ems wrth i'r ddau orfod addasu i'r newidiadau mawr yn eu bywydau. Stori ddirdynnol unigolyn a chwpl arbennig wrth iddyn nhw wynebu canser gyda'i gilydd.

Y diweddaraf