Loti Borloti - Babi Newydd
02 Rhagfyr 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Joni yw'r enw sy'n cael ei sillafu gan beiriant pasta hud Loti Borloti yr wythnos hon. Ynghanol y llefain a'r sgrechfeydd aflafar sy'n llenwi'r fflat, buan iawn y sylweddola Loti mai chwaer fach newydd Joni sy'n creu'r holl swn. Dyna'r rheswm dros anfodlonrwydd Joni. Mae'r ddau yn creu tegan er mwyn i Joni a'i chwaer fach allu chwarae gyda'i gilydd, ac mae Loti yn llwyddo dangos iddo fod ei rieni yn ei garu a bod ganddo rôl bwysig fel brawd mawr.
  • Yn dod i ben mewn 17 diwrnod
  • Dangosiad cyntaf 02 Rhagfyr 14
  • Dangosiad diwethaf 16 Rhagfyr 14
  • Munud: 13
  • Ar gael yn y D.U. yn unig
  • Isdeitlau Saesneg ar gael

Rhagor o benodau

Y diweddaraf