Jonathan - Pennod 9
20 Mehefin 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Bydd y rhifyn yma o'r sioe sgwrsio hwyliog yn sicr o roi gwên ar eich wyneb, gyda Chymru ar daith yn Ne Affrica. Bydd digon o dynnu coes a chwerthin yng nghwmni'r gwesteion, Iwan Roberts ac Eiry Hughes, wrth i Gymru ymbaratoi ar gyfer yr Ail Brawf.
  • Yn dod i ben fory
  • Dangosiad cyntaf 20 Mehefin 14
  • Dangosiad diwethaf 21 Mehefin 14
  • Munud: 48
  • Ar gael yn y D.U. yn unig
  • Isdeitlau Saesneg ar gael
  • Gwefan Jonathan