Heno - 02 Medi 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Heddiw byddwn yn cwrdd â dau wr bonheddig o Lanbedr Pont Steffan sy'n wynebu her a hanner benwythnos nesa wrth iddyn nhw seiclo'r holl ffordd o Lundain i Baris er budd elusen Y Lleng Prydeinig. Mae yna gwmni adeiladu cychod yn Aberteifi sy'n angerddol am greu cychod moethus a chyfforddus, wedi eu teilwra ar gyfer eich anghenion chi, ac ar y rhaglen heno cawn ddysgu mwy am y cwmni llwyddiannus a'u cychod moethus! Yn westai yn y stiwdio mae'r darlledwr Vaughan Hughes i sôn am ei lyfr Cymru Fawr, a bydd cystadleuaeth arbennig i godi'n calonnau ar ddechrau'r tymor ysgol newydd, gydag un ai teledu neu iPad i'w hennill.
  • Yn dod i ben mewn 21 diwrnod
  • Dangosiad cyntaf 02 Medi 14
  • Dangosiad diwethaf 03 Medi 14
  • Munud: 22
  • Ar gael yn y D.U. yn unig
  • Isdeitlau Saesneg ar gael
  • Gwefan Heno

Rhagor o benodau

Y diweddaraf