Rich a Mark: Rhedeg y Sahara - Pennod 1
25 Mehefin 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Mae'r actor Richard Harrington am redeg un o rasys anodda'r byd - Marathon des Sables, sy'n 156 o filltiroedd o hyd ac yn para 6 diwrnod. Yn ystod y ras antur hon, mae'r rhedwyr yn wynebu tirwedd ofnadwy o heriol a thywydd digroeso yn anialwch y Sahara. Mae Rich am redeg y ras er mwyn codi arian at yr elusen Ymchwil Leukaemia & Lymphoma ac wrth ei ochr drwy gydol y siwrnai bydd ei ffrind a'r actor Mark Lewis Jones. Yn y rhaglen gyntaf, byddwn ni'n dilyn eu paratoadau wrth gystadlu ym Marathon Eryri ac yn y ras wltra 84 milltir - y Druids Ridgeway.

Y diweddaraf