Rich a Mark: Rhedeg y Sahara - Pennod 4
04 Gorffennaf 14

Llwytho'r fideo...

Gwybodaeth am raglenni

Gwybodaeth am raglenni

Mae'r actor Richard Harrington a'i ffrind a chyd-actor Mark Lewis Jones yn wynebu un o rasys anodda'r byd, Marathon des Sables. Mae hon yn antur galed dros dirwedd heriol, mewn tywydd hynod o ddigroeso yn anialwch y Sahara. Bydd yn rhaid iddynt fod yn hunangynhaliol a rhedeg pum marathon a hanner mewn chwe diwrnod, pellter o 156 milltir. Bydd y rhaglen hon yn dilyn tridiau cyntaf eu her - sut y bydd y ddau yn ymdopi - yn gorfforol, yn feddyliol ac yn emosiynol? Yn sicr, byddai gorffen y Marathon des Sables yn gamp anhygoel.